ŠTEVILO NVO

31. oktobra 2017 je bilo v Sloveniji registriranih 27.643 nevladnih organizacij, od tega 24.150 društev, 3.233 (zasebnih) zavodov in 260 ustanov. To je 40 več kot 30. septembra 2017, ko jih je bilo 27.603, od tega 24.119 društev, 3.224 (zasebnih) zavodov in 260 ustanov.

V zadnjih letih se število NVO povečuje za okrog 620 na leto. 17. septembra 2012 je bilo na primer registriranih 22.490 društev, 2.324 zavodov in 251 ustanov.

Vse registrirane NVO niso nujno tudi aktivne. V skladu z uveljavljeno prakso med aktivne štejemo tiste, ki AJPES oddajajo svoja letna poročila in jih cca. 4 % manj kot registriranih. Podatki o aktivnih NVO so dostopni samo za predhodna leta, na voljo pa predvidoma vsakega julija, ko AJPES obdela zbirne podatke o oddanih letnih poročilih. Aktivnih društev, zavodov in ustanov je bilo leta 2016 nekaj manj kot 26.500.

Podatkih o društvih zajemajo tudi podatke o podružnicah društev in o mladinskih svetih, podatki o zavodih pa tudi podatkeo verskih skupnostih, ki imajo status humanitarne organizacije. Iz podatkov so izvzeta društva, zavodi in ustanove, ki jih je ustanovila Republika Slovenija, občine ali druga oseba javnega prava.

Podatki v tabeli so na voljo za zadnje štiri leta in za leto 2009, kot za izhodiščno leto. Celotni podatki za vsa leta od 2009 dalje so objavljeni ločeno v posebni datoteki.

 
ŠTEVILO AKTIVNIH NEVLADNIH ORGANIZACIJ 2009 IN 2013 – 2016:
oblika/leto
2009
2013
2014
2015
2016
društva, zveze društev 20.417 21.980 22.564 22.961 23.258
zavodi 1.515 2.305 2.563 2.778 2.991
ustanove 167 212 232 236 232
SKUPNO ŠTEVILO 22.099 24.497 25.353 25.975 26.481
 
Skupno število aktivnih nevladnih organizacij 2009 - 2016 je na voljo tukaj: 
 
GRAFIČNI PRIKAZ ŠTEVILA AKTIVNIH NEVLADNIH ORGANIZACIJ 2009 - 2016  
Število nevladnih organizacij v zadnjih letih vztrajno raste, pri čemer se najhitreje veča število zavodov (v letu 2016 za 7,9%), število društev se je povečalo za 1,3%, število ustanov pa prvič zmanjšalo in sicer za 0,9%. Skupen indeks letne rasti števila vseh nevladnih organizacij v 2016 je bil 1,9 %.
 
GRAFIČNI PRIKAZ STRUKTURE NEVLADNEGA SEKTORJA GLEDE NA OBLIKO (2016)

  
Daleč največji delež med vsemi nevladnimi organizacijami pripada društvom, ki jih je 87,8 %. Najmanj – to je zgolj 0,9 % – je ustanov, medtem ko je zavodov 11,3 %. V zadnjih petih letih se je najbolj povečal delež zavodov, saj jih je bilo leta 2009 manj kot 7 % vseh NVO.
 
Vir: AJPES
 

 
SORODNE VSEBINE: ŠTEVILO ZAPOSLENIH V NVO, PRIHODKI NVO, DELEŽ ZAPOSLENIH V NVO GLEDE NA AKTIVNO PREBIVALSTVO, DELEŽ PRIHODKOV NVO GLEDE NA BDPDELEŽ PRIHODKOV IZ JAVNIH SREDSTEV, JAVNO FINANCIRANJE - zbirni podatki, JAVNO FINANCIRANJE S STRANI MINISTRSTEV, JAVNO FINANCIRANJE S STRANI OBČINFINANCIRANJE S STRANI JAVNIH PODJETIJ, DONACIJE IZ 0,5 DOHODNINE, DONACIJE PRAVNIH OSEB
Ta spletna stran uporablja piškotke. Prikaži podrobnosti
Dovolim piškotke