ŠTEVILO ZAPOSLENIH V NVO

V nevladnem sektorju zaposlujemo nekaj več kot 7.500 ljudi. Več kot polovico vseh delavcev je zaposlenih v zavodih, čeprav ti predstavljajo zgolj 11,3 % vseh nevladnih organizacij.

Podatkih o zaposlenih v društvih zajemajo tudi podatke o podružnicah društev in o mladinskih svetih, podatki o zavodih pa tudi podatke o verskih skupnostih, ki imajo status humanitarne organizacije. Iz podatkov so izvzeta društva, zavodi in ustanove, ki jih je ustanovila Republika Slovenija, občine ali druga oseba javnega prava.

Podatki v tabeli so na voljo za zadnje štiri leta in za leto 2009, kot za izhodiščno leto. Celotni podatki za vsa leta od 2009 dalje so objavljeni ločeno v posebni datoteki.
 
ŠTEVILO ZAPOSLENIH V NEVLADNIH ORGANIZACIJAH 2009 IN 2013 – 2016
oblika/leto
2009
2013
2014
2015
2016
društva, zveze društev 2.881 3.021 3.2215 3.190 3.360
zavodi 2.682 3.515 3.736 3.933 4.158
ustanove 53 78 80 67 51
SKUPAJ ZAPOSLENIH 5.616 6.682 7.102 7.264 7.569
 
Skupno število zaposlenih v NVO v zadnjih letih kljub gospodarski in ekonomski krizi raste. Število zaposlenih v zadnjih letih raste v vseh NVO, razen v ustanovah, kjer je v 2015 prvič v 2015 prišlo do zmanjšanja za 16 %, v 2016 pa še za 24%.

Skupno število zaposlenih v nevladnih organizacij 2009 - 2016 je na voljo tukaj:

KJE JE NAJVEČ ZAPOSLENIH ZNOTRAJ NEVLADNEGA SEKTORJA?

Deleži zaposlenih znotraj nevladnega sektorja (2016)
 
Več kot polovico zaposlenih v nevladnih organizacijah je zaposlenih v zavodih, sledijo jim zaposleni v društvih in zaposleni v ustanovah.
 
STOPNJA ZAPOSLENOSTI V DRUŠTVIH, ZAVODIH IN USTANOVAH (2016)
število zaposlenih/oblika 
število in delež društev  
število in delež zavodov
število in delež ustanov
SKUPAJ
0 zaposlenih 22065 (94,87 %) 2142 (71,64 %) 213 (91,81 %) 24420 (92,22 %)
1 zaposlen 726 (3,12 %) 401 (13,41 %) 10 (4,31 %) 1137 (4,29 %)
2 zaposlena 182 (0,78 %) 145 (4,85 %) 1 (0,43 %) 328 (1,24 %)
3 do 5 zaposlenih 180 (0,77 %) 148 (4,95 %) 6 (2,59 %) 334 (1,26 %)
6 do 10 zaposlenih 59 (0,25 %) 75 (2,51 %) 1 (0,43 %) 135 (0,51 %)
11 do 20 zaposlenih 28 (0,12 %) 44 (1,47 %) 1 (0,43 %) 73 (0,28 %)
21 do 50 zaposlenih 12 (0,05 %) 25 (0,84 %) 0 (0,00 %) 37 (0,14 %)
nad 50 zaposlenih 6 (0,03 %) 10 (0,33 %) 0 (0,00 %) 16 (0,06 %)
Skupaj: 23.258 2.990 232 26.480


Velika večina NVO (kar 92,2 %) nima niti enega zaposlenega, pri čemer je takšnih največ društev (kar 94,9 % vseh društev), najmanj pa zavodov (71,6 % vseh zavodov). Glede na število zaposlenih v organizaciji prednjačijo zavodi, ki tudi sicer zaposlujejo več kot polovico vseh delavcev v sektorju. Vsaj enega zaposlenega ima sicer 5,1 % društev, 28,4 % zavodov in 8,2 % ustanov.
 

Povprečno število zaposlenih v NVO glede na pravno-organizacijsko obliko (2016)

V povprečju ima vsaka slovenska NVO 0,28 zaposlenega. Povprečje sicer precej niha, če ga pogledamo po pravno organizacijskih oblikah: vsak zavod ima v povprečju 1,39 zaposlenega delavca, ustanova 0,22 zaposlenega, društvo pa zgolj 0,14 zaposlenega.
 
Vir: AJPES

 
SORODNE VSEBINE: ŠTEVILO NVO, PRIHODKI NVO, DELEŽ ZAPOSLENIH V NVO GLEDE NA AKTIVNO PREBIVALSTVO, DELEŽ PRIHODKOV NVO GLEDE NA BDPDELEŽ PRIHODKOV IZ JAVNIH SREDSTEV, JAVNO FINANCIRANJE - zbirni podatki, JAVNO FINANCIRANJE S STRANI MINISTRSTEV, JAVNO FINANCIRANJE S STRANI OBČINFINANCIRANJE S STRANI JAVNIH PODJETIJ, DONACIJE IZ 0,5 DOHODNINE, DONACIJE PRAVNIH OSEB
Ta spletna stran uporablja piškotke. Prikaži podrobnosti
Dovolim piškotke