DONACIJE IZ 0,5 % DOHODNINE

Vsak dohodninski zavezanec lahko od leta 2007 naprej 0,5 % svoje dohodnine nameni za javno koristne namene. Med potencialnimi prejemniki "dohodninskih donacij" so predvsem nevladne organizacije (v 2016 jih je bilo do njih upravičenih 5.426, poleg njih pa še politične stranke, sindikati, verske skupnosti in drugi (skupaj 5.673 v 2016).

PODATKI O DONACIJAH IZ 0,5 % DOHODNINE
 
delež zavezancev, ki so donirali svojo dohodnino
število NVO, upravičenih do dohodninskih donacij
skupen znesek vseh dohodninskih donacij (v EUR)
nerazporejena sredstva (v EUR)
dohodnina 2007 20,8 3.979 2.664.946 6.220.804
dohodnina 2008 24,9 4.180 3.114.523 6.621.747
dohodnina 2009 28,6 4.417 3.379.428 6.233.437
dohodnina 2010 30,2 3.976 3.412.296 6.073.263
dohodnina 2011 32,6 4.689 3.768.903 5.949.478
dohodnina 2012 35,6 4.889 3.946.373 5.577.909
dohodnina 2013 39,4 4.953 3.599.946 4.840.725
dohodnina 2014 41,2 5.193 3.839.579 4.773.842
dohodnina 2015 / (ni primerljivega podatka) 5.426 3.999.802 4.810.190
dohodnina 2016 / (ni primerljivega podatka) 5.707 4.603.843 podatek še ni na voljo

Leta 2016 je bilo podanih 441.562 zahtev za doniranje dela dohodnine. Skupen znesek donacij je sicer znašal cca. 4,60 milijona eurov, ki se je porazdelil med 5.054 prejemnikov. Od vseh organizacij, ki so bile upravičene do dohodninskih donacij (to so poleg nevladnih organizacij tudi sindikati, politične stranke in verske skupnosti), jih 893 ni prejelo niti ene same donacije. Nevladne organizacije pa so prejele okoli 94,47 % vseh doniranih sredstev oziroma 4,35 milijona eurov.

Celoten seznam nevladnih organizacij, ki so prejele donacije iz 0,5% dohodnine, skupen znesek in število donacij je na voljo tukaj:
 
(iz seznama so izvzete organizacije, ki so prejele skupaj manj kot 1 euro donacij)


POVPREČNA VIŠINA DONIRANE DOHODNINE V EUR (2007-2016)

Dohodninski zavezanci so za javno koristne namene v povprečju namenili 10,43 eurov, kar je 17,5% manj kot leta 2007, ko je ta možnost prvič obstajala in ko je bila vrednost 12,64 eura. Povprečna vrednost donacije je vse do 2015 padala, ko se je začela počasna rast. Leto 2016 je drugo leto v katerem je bil znesek višji glede na leto poprej.
 

Vir: FURS

 
SORODNE VSEBINE: ŠTEVILO NVO, ŠTEVILO ZAPOSLENIH V NVO, PRIHODKI NVO, DELEŽ ZAPOSLENIH V NVO GLEDE NA AKTIVNO PREBIVALSTVO, DELEŽ PRIHODKOV NVO GLEDE NA BDPDELEŽ PRIHODKOV IZ JAVNIH SREDSTEV, JAVNO FINANCIRANJE - zbirni podatki, JAVNO FINANCIRANJE S STRANI MINISTRSTEV, JAVNO FINANCIRANJE S STRANI OBČINFINANCIRANJE S STRANI JAVNIH PODJETIJ, DONACIJE PRAVNIH OSEB
Ta spletna stran uporablja piškotke. Prikaži podrobnosti
Dovolim piškotke