DELEŽ PRIHODKOV IZ JAVNIH SREDSTEV

Delež javnih prihodkov glede na vse prihodke NVO ter delež BDP, ki ga država nameni NVO, sta dva od kazalnikov razvoja nevladnega sektorja v posamezni državi. Govorita o tem, koliko država vpenja NVO v storitve, ki jih zagotavlja svojim prebivalcem.
 
Delež javnih sredstev znotraj vseh prihodkov NVO (2009 - 2016)
Delež javnih sredstva glede na vse prihodke nevladnih organizacij v zadnjih letih pada in je bil leta 2016 36,16 %, kar je za 3,85 4 % manj kot 2010, ko je znašal 40,01 %. Okoli 65 % sredstev prihaja iz drugih virov, kot so donacije, članarine, prihodki iz prodaje in podobno. Po deležu javnih sredstev je Slovenija ni primerljiva z državami EU, kjer po ugotovitvah zadnje večje mednarodne primerjalne raziskave Univerze Johns Hopkins iz leta 2013 ta delež v svetovnem povprečju znaša 32,2 %, v državah EU pa 58,0 %.
 
Delež BDP, ki ga država nameni NVO (2009 - 2016)
 

Drugi kazalnik o deležu BDP, ki ga država namenja za NVO, prav tako ni spodbuden. V letu 2016 je Slovenija nevladnim organizacijam namenila zgolj 0,72 % svojega BDP, medtem ko je v svetovnem povprečju ta delež znašal 1,38 %, države EU pa so svojim nevladnim organizacijam v povprečju namenile kar 2,20 % BDP.
 
 
SORODNE VSEBINE: ŠTEVILO NVO, ŠTEVILO ZAPOSLENIH V NVO, PRIHODKI NVO, DELEŽ ZAPOSLENIH V NVO GLEDE NA AKTIVNO PREBIVALSTVO, DELEŽ PRIHODKOV NVO GLEDE NA BDP, JAVNO FINANCIRANJE - zbirni podatki, JAVNO FINANCIRANJE S STRANI MINISTRSTEV, JAVNO FINANCIRANJE S STRANI OBČINFINANCIRANJE S STRANI JAVNIH PODJETIJ, DONACIJE IZ 0,5 DOHODNINE, DONACIJE PRAVNIH OSEB
Ta spletna stran uporablja piškotke. Prikaži podrobnosti
Dovolim piškotke