ODHODKI NVO

Nevladne organizacije smo v letu 2016 imele 762 milijonov evrov odhodkov, kar je 9,5 milijona manj kot smo ustvarile prihodkov. Presežek prihodkov v višini 1,2 % prihodkov je bil porabljen za plačilo davka od dohodkov pravnih oseb (1,86 milijona evrov), preostanek pa na podlagi zakona za doseganje osnovnega (nepridobitnega) namena oziroma za razvoj svoje dejavnosti.

Podatkih o prihodkih društev zajemajo tudi podatke o podružnicah društev in o mladinskih svetih, podatki o društvih pa podatke o verskih skupnostih, ki imajo status humanitarne organizacije. Iz podatkov so izvzeta društva, zavodi in ustanove, ki jih je ustanovila Republika Slovenija, občine ali druga oseba javnega prava.

Spodnja tabela prikazuje vrsto, višino in delež posameznih odhodkov nevladnih organizacij.
 
VIŠINA ODHODKOV NEVLADNIH ORGANIZACIJ 2016 v EUR       
oblika/vrsta odhodkov    
Stroški materiala
Stroški storitev
Stroški dela
Finačni odhodki
Drugi stroški
 SKUPAJ ODHODKI
društva, zveze društev
75.283.682,85
(13,80 %)
322.898.365,58
(59,17 %)
71.467.363,22
(13,10 %)
2.561.699,27
(0,47 %)
73.518.349,00
(13,47 %)
545.729.460,15
zavodi
21.782.105,52
(9,12 %)
101.356.802,36
(42,45 %)
95.964.524,76
(40,20 %)
1.183.580,83
(0,50 %)
18.455.085,00
(7,73 %)
238.742.097,80
ustanove
454.257,42
(5,69 %)
2.301.622,35
(28,82 %)
1.407.382,62
(17,62 %)
29.254,74
(0,37 %)
3.795.035,00
(47,51 %)
7.987.552,16
Skupaj
97.520.045,79
(12,31 %)
426.556.790,29
(53,83 %)
168.839.270,60
(21,31 %)
3.774.534,84
(0,48 %)
95.768.469,00
(12,08 %)
792.459.110,11

Nevladne organizacije so v 2016 več kot polovico (53,8 %) svojih odhodkov namenila za plačilo storitev in za cca. petino (21,3%) za stroške dela, pri čemer slednji zajemajo tako stroške za zaposlene, kot tudi stroške drugih oblik dela (npr. dela prek avtorske ali podjemne pogodbe). Stroški dela so bili sicer najvišji pri zavodih, ki imajo tudi sicer  najvišji delež zaposlenih delavcev. Delež finančnih odhodkov (to so npr. obrsti od prejetega posojila) so znašali zgolj pol odstotka (0,5%) vseh odhodkov.

 
GRAFIČNI PRIKAZ STRUKTURE ODHODKOV NEVLADNIH ORGANIZACIJ (2016)

Vir: AJPES

Ta spletna stran uporablja piškotke. Prikaži podrobnosti
Dovolim piškotke