30.01.2017

Višje sodišče pritrdilo CNVOS: tudi zavodi lahko imajo prokuristeKo je sodišče nevladnemu zavodu, in tudi članu CNVOS, zavrnilo vpis njegovega prokurista v sodni register, smo jim pripravili pritožbo in z njo uspeli: višje sodišče je pritrdilo, da zavodi lahko imajo prokuriste, sodišče prve stopnje pa ga mora na zahtevo zavoda tudi vpisati v sodni register. S tem smo dobili precedenčno odločitev, ki lahko koristi tudi vsem ostalim zavodom v podobni situaciji.


Na nas se je nedavno obrnil naš član, nevladni zavod, kjer imajo poleg direktorja tudi prokurista. Prokurist ni organ zavoda, pač pa oseba, ki je pooblaščena, da v imenu zavoda poleg direktorja opravlja posle v imenu zavoda. Težava je nastala, ker sodišče zavodu ni dopustilo, da bi prokurista vpisal v sodni register, in sicer z razlogom, da lahko imajo prokurista samo gospodarske družbe. Vpis prokurista v sodni register bi zavodu sicer olajšal delo, saj se tako prokuristu ne bi bilo potrebno vedno znova dokazovati s pisnim pooblastilom, njegova pravica zastopanja bi bila vpisana v javni register.

Ker smo se na CNVOS v preteklosti že srečali s podobnimi primeri, smo našemu članu pripravili pritožbo in z njo skušali doseči drugačno odločitev višjega sodišča, saj bi s tem posledično pomagali tudi vsem drugim zavodom v podobni situaciji. Zavzeli smo stališče, da ureditev prokure v Zakonu o gospodarskih družbah – ZGD-1 ne pomeni, da gre za pravni institut, ki je zaradi tega dopusten zgolj v gospodarskih družbah, pač pa gre za splošen način ureditve zastopanja, ki je mogoč tudi v zavodih.

In uspeli smo … Višje sodišče je sledilo našim navedbam in razveljavilo odločitev sodišča prve stopnje. Navedlo je, da je prokura posebno pooblastilo za zastopanje pravne osebe. In ko zavod imenuje prokurista, ga je na zahtevo zavoda potrebno vpisati v sodni register. Pritrdilo je tudi našemu stališču, da po Zakonu o zavodih – ZZ ni ovire, da zavod ne bi imel prokurista.

Na CNVOS zato obveščamo vse zavode, ki imate prokuriste (ali ki jih nameravate imeti), da je njihov vpis v sodni register vsekakor mogoč. Če bi vam sodišča prve stopnje vpis prokurista v sodni register vseeno zavrnila, pa pri vpisu vztrajajte in se sklicujete na sklep Višjega sodišča v Ljubljani opr. št. IV Cpg 995/2016 z dne 30. 11. 2016.
 
Nazaj
Ta spletna stran uporablja piškotke. Prikaži podrobnosti
Dovolim piškotke