13.02.2017

Tedenske novice s področja prava za NVO (28. januar – 11. februar 2017)

NAJNOVEJŠE V JAVNI RAZPRAVI
  • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodnem registru. Pripravljalec: Ministrstvo za pravosodje. Spremembe urejajo pristojnosti AJPES glede obveščanja sodišč v postopkih likvidacije, glede zagotavljanja podatkov v okviru evropskega portala e-pravosodje, v zakon se prenašajo določbe glede VEM točk in drugo. Rok za oddajo komentarjev: 2. 3. 2017.
  • Zakon o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona. Pripravljalec: Ministrstvo za infrastrukturo. Spremembe se nanašajo na obveznosti glede energetskih izkaznic (širi se obvezna izdelava, dodaja se, da so del prodajnih pogodb), spreminja se izplačilo podpor za odkup elektrike iz obnovljivih virov, zakon se usklajuje z odločbami Ustavnega sodišča in drugo. Rok za oddajo komentarjev: 7. 3. 2017.
   Seznam vseh predlogov predpisov v javni razpravi

NAJNOVEJŠE V URADNEM LISTU
  • Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o tujcih (ZTuj-2D) (Uradni list RS št. 5/2017); spremembe uvajajo možnost, da Državni zbor zaradi razmer na področju migracij omogoči zavračanje tujcev na državni meji, ki ne izpolnjujejo pogojev za vstop in da se zavrže tudi prošnjo za mednarodno zaščito, če tujec prihaja iz sosednje države članice EU, kjer ni »sistemskih pomanjkljivosti v zvezi z azilnim postopkom«.
  • Uredba o izvajanju Uredbe (ES) o zaščiti živali pri usmrtitvi (Uradni list RS št. 5/2017); Uredba določa pristojnosti nadzora nad izvajanjem evropske uredbe o zaščiti živali pri usmrtitvi, pristojnosti glede organiziranja usposabljanja osebja, ki izvaja usmrtitve živali, postopkov, povezanih z usmrtitvami živali in drugo.
Neprofitna pravna pomoč za društva, zavode, ustanove in socialna podjetja. Pomaga vam visoko strokovna, za vprašanja nevladnega sektorja specializirana pravna služba CNVOS. VEČ ...
Nazaj
Ta spletna stran uporablja piškotke. Prikaži podrobnosti
Dovolim piškotke