02.03.2017

Ministrstvu za zunanje zadeve predlagamo za nevladnike bolj odprto mednarodno razvojno sodelovanjeV okviru javne razprave novega Zakona o mednarodnem razvojnem sodelovanju in humanitarni pomoči smo Ministrstvu za zunanje zadeve (MZZ) predlagali več poudarka pri sodelovanju z izvajalci mednarodnega razvojnega sodelovanja tudi pri oblikovanju in izvajanju politik s tega področja. Hkrati smo predlagali, da se pridobitev statusa v javnem interesu omogoči vsem NVO in ne zgolj društvom, kot to velja sedaj.

MZZ je pripravilo osnutek novega Zakona o mednarodnem razvojnem sodelovanju in humanitarni pomoči ter ga dalo v javno razpravo. Zakon naj bi nadomestil sedaj veljaven Zakon o mednarodnem razvojnem sodelovanju, z njim pa želi ministrstvo regulirati tudi humanitarno pomoč (ki je veljavni zakon ne), odpreti možnosti za sodelovaje na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja tudi gospodarskim družbam in urediti različne načine financiranja deležnikov na tem področju (preko strateških partnerstev, razpisov, neposrednih pogodb …).

Kljub dobrodošli nameri ministrstva, da skuša z novim zakonom zagotoviti učinkovitejše izvajanje mednarodnega razvojnega sodelovanja in pregledneje urediti financiranje tega področja (tudi preko strateških partnerstev, ki lahko pomenijo osnovo za tesnejše sodelovanje med državo in NVO na temelju programskega financiranja), smo na CNVOS v osnutku pogrešali določbe, ki bi zagotavljale sodelovanje države in NVO tudi pri samem oblikovanju politik. Zato smo MZZ predlagali, da naj zakon določi sodelovanje z vsemi relevantnimi akterji tudi pri sprejemanju programskih dokumentov, njihovih izvedbenih načrtov in pripravi poročil ter naj se ohrani strokovni svet za mednarodno razvojno sodelovanje kot posvetovalno telo ministra.

MZZ smo predlagali tudi, da naj zakon omogoči pridobitev statusa v javnem interesu in posledično s tem povezane ugodnosti vsem nevladnim organizacijam, delujočim na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja, in to ne glede na njihovo pravno-formalno obliko. Status lahko sedaj namreč dobijo zgolj društva, s takšno spremembo pa bi ga lahko tudi zasebni zavodi in ustanove.

Na področju financiranja smo predlagali, naj zakon določi obveznost javnega razpisa za razvojne projekte najmanj enkrat letno, saj to izvajalcem zagotovi določeno stabilnost in predvidljivost, hkrati pa ministrstvo zaveže, da letno podpre vsaj minimalen obseg najpomembnejših projektov.

Predloge smo podali skupaj s Forumom za enakopraven razvoj in Združenjem Ju3.
 

Nazaj
Ta spletna stran uporablja piškotke. Prikaži podrobnosti
Dovolim piškotke