27.03.2017

CNVOS predlaga uknitev obveznih zdravstvenih prispevkov za ustanovitelje neprofitnih zavodovMinistrstvu za zdravje smo v okviru javne razprave o novem Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju predlagali ukinitev obveznosti plačevanja obveznih prispevkov za zdravstveno zavarovanje za vse ustanovitelje zavodov, ki so hkrati tudi direktorji, saj za to ni utemeljenega razloga.


Ministrstvo za zdravje je v okviru t.i. zdravstvene reforme pripravilo osnutek novega Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ter ga dalo v javno razpravo. Zakon naj bi nadomestil sedaj veljavni istoimenski zakon in na novo uredil plačevanje prispevkov za zdravstveno varstvo, spremenil trajanje bolniškega staleža, izboljšal vodenje zdravstvenih zavodov ... Tako veljavni zakon kot tudi osnutek novega zakona predvidevata obvezno plačevanje prispevkov za zdravstveno zavarovanje tudi za vse ustanovitelje (zasebnih) zavodov, ki so hkrati tudi direktorji. Gre za enako rešitev, kot jo pozna tudi obvezno pokojninsko zavarovanje, tej smo na CNVOS v preteklosti že večkrat nasprotovali. Za takšno rešitev namreč ni utemeljenega razloga, saj se ustanovitelje zavodov enači z družbeniki gospodarskih družb, čeprav so med njimi ključne razlike – zavodi se ne ustanovijo z namenom ustvarjanja dobička. Pri gospodarskih družbah lahko upravičeno pričakujemo, da bodo pri svojem delu ustvarjale nek prihodek, medtem ko za zavode to ne velja (o čemer priča tudi podatek, da skoraj četrtina zavodov deluje brez prihodkov, ker svoje dejavnosti opravljajo s prostovoljci). Prav tako sam položaj ustanovitelja in direktorja zavoda pogosto ne pomeni prihodkov iz tega naslova.

Ministrstvu smo zato predlagali, naj obvezno zavarovanje ne velja za vse ustanovitelje zavodov, ki so hkrati tudi direktorji, temveč zgolj za ustanovitelje tistih zavodov, ki na podlagi svojega akta o ustanovitvi lahko svoj presežek prihodkov delijo (kar Zakon o zavodih sicer omogoča). Takšni zavodi so namreč primerljivi z gospodarskimi družbami in tudi niso neprofitne organizacije.
 

 
Nazaj
Ta spletna stran uporablja piškotke. Prikaži podrobnosti
Dovolim piškotke