18.04.2017

Projektna konferenca za oblikovanje projektnih idej v okviru transnacionalnega programa Interreg Območje Alp

9. maj 2017, 9.00 – 15.00
Ljubljana (sejna soba CNVOS, Povšetova 37)

Objavljen je tretji razpis transnacionalnega programa ALPE, v okviru katerega je na voljo 27 milijonov evrov.

Odprt je za vse štiri prioritetne osi:

Prioriteta 1: Inovativna družba
- Izboljšanje okvirnih pogojev za inovativnost
- Krepitev zmogljivosti na področju storitev splošnega pomena

Prioriteta 2: Nizkoogljična družba
- Vzpostavitev transnacionalnih in integralnih nizko-ogljičnih politik in ukrepov
- Povečanje možnosti za nizko-ogljično mobilnost in transport

Prioriteta 3: Življenjski prostor
- Trajnostna raba naravne in kulturne dediščine
- Varovanje, razvoj in ekološka povezanost alpskih ekosistemov

Prioriteta 4: Dobro upravljanje
- Povečanje transnacionalnega upravljanja na več ravneh

Države, ki lahko sodelujejo so: Slovenija, Avstrija, Lihtenštajn, Švica, ter posamezna območja Francije, Nemčije in Italije.

Pred zaključkom prijav (rok je 28. 6. 2017) vas vabimo na projektno konferenco v organizaciji CNVOS, ki se bo odvila 9. maja v Ljubljani. Dogodek bo namenjen iskanju inovativnih povezav med organizacijami z različnih področij, zato k prijavi vabimo tako nevladne kot vladne organizacije, občine, javne zavode, ipd. Drugi del konference bo namenjen izboljševanju že oblikovanih projektnih idej.

Skozi proces oblikovanja projektnih idej vas bo vodila projektna svetovalka Veronika Vodlan, ki ima dolgoletne izkušnje z razvojem in izvajanjem projektov ter svetovanjem in izobraževanjem NVO glede pridobivanja sredstev in pisanja projektnih prijav.

Udeležba na konferenci je brezplačna. Prijavite se lahko preko spodnjega obrazca do 4. maja 2017. Na podlagi kratkega opisa projekta bomo za udeležbo na konferenci izbrali do 20 udeležencev.


Rok za prijavo se je iztekel.

      

Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.
Nazaj
Ta spletna stran uporablja piškotke. Prikaži podrobnosti
Dovolim piškotke