22.05.2017

Izbor predstavnikov ustanoviteljev CNVOS v svet CNVOS

Začel se je postopek izbora štirih predstavnikov ustanoviteljev Zavoda Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij (CNVOS) v svet CNVOS.

V skladu s sklepom Sveta zavoda z dne 17. 2. 2017 se bo postopek izbora izvedel ob smiselni uporabi Poslovnika za postopek izbora predstavnikov nevladnih organizacij. Več informacij o postopku izborov predstavnikov NVO najdete tukaj.

Kako poteka postopek?
Postopek izbora predstavnikov poteka tako, da ustanovitelji CNVOS najprej predlagajo svoje kandidate. Med njimi se poskuša s soglasjem vseh kandidatov izbrati najprimernejše. Če soglasja za imenovanje ni, se izvedejo volitve, v katerih lahko sodelujejo vsi ustanovitelji, ki so za to vnaprej izkazali interes (se prijavili kot volivci). Ustanovitelj CNVOS katerega predlagani član je bil izvoljen v svet CNVOS v sedanjem mandatu, ne more predlagati svojega kandidata, lahko pa se prijavi kot volivec.

Temeljni pogoj za sodelovanje je, da gre za organizacijo, ki je ustanovitelj CNVOS.

V postopku izbora bodo torej lahko sodelovali samo tisti ustanovitelji, ki bodo predlagali svojega kandidata ali ki bodo pravočasno sporočili preko objavljenega obrazca, da želijo glasovati.

Rokovnik za izvedbo postopka izbora je sledeč:

22. 5. 2016 - objava poziva za prijavo kandidatov in volilnih upravičencev
6. 6. 2017 - rok za oddajo prijav kandidatov in upravičencev
7. 6. 2017 ob 15:30 - seja komisije za pregled prijav in izdaja pozivov za dopolnitev
prijav
9. 6. 2017 ob 15:30 - rok za dopolnitev prijav
9. 6. 2017 - objava seznama predlaganih kandidatov
19. 6. 2017 ob 15:30 - javna predstavitev kandidatov in poskus imenovanja s soglasjem
19. 6. 2017 - začetek volitev (pogojno)
22. 6. 2017 - zaključek volitev (pogojno)
23. 6. 2017 ob 15:30 - seja komisije za pregled glasovnic in izdaja sklepa o imenovanju (pogojno)

Vabimo vse zainteresirane ustanovitelje, da sodelujete v postopku izbora.


Ustanovitelj, ki bo predlagal svojega kandidata, mora v prijavi obvezno napisati tudi krajšo predstavitev kandidata. Prijava mora vsebovati podpis zastopnika ustanovitelja in podpis kandidata, v kolikor se ga predlaga. V primeru pošiljanja prijave po elektronski pošti, mora ta vsebovati faksimile podpisa ali skenirano podpisano prijavo.

Prijave pošljite:
  • po pošti na naslov: CNVOS, Povšetova 37, 1000 Ljubljana ali
  • po faxu na številko: 01/542 14 24 ali
  • po elektronski pošti na: matej@cnvos.si

Ne glede na način ali datum pošiljanja mora prijava prispeti na enega od zgornjih naslovov najkasneje do 6. 6. 2017 do polnoči.

Za dodatne informacije o postopku izbora smo vam na voljo na telefonu 01/542 14 22 ali na elektronski pošti matej@cnvos.si.
Nazaj
Ta spletna stran uporablja piškotke. Prikaži podrobnosti
Dovolim piškotke