29.08.2017

Izbor predstavnika NVO v usmerjevalni odbor projekta Celostna zgodnja obravnava otrok s posebnimi potrebami

Razpisujemo postopek izbora enega predstavnika nevladnih organizacij, ki delujejo na področju zgodnje obravnave otrok s posebnimi potrebami, v usmerjevalni odbor projekta Celostna zgodnja obravnava otrok s posebnimi potrebami in njihovih družin ter krepitev kompetenc strokovnih delavcev, ki ga koordinira Ministrstvo za zdravje in ki se bo izvajal v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike.

Ministrstvo za zdravje je ugotovilo pomanjkljivosti v obravnavi otrok s posebnimi potrebami in njihovih družin v Sloveniji, kaže se namreč potreba po dopolnitvi in nadgraditvi obstoječe mreže razvojnih ambulant, ki delujejo v okviru dispanzerjev ali splošnih bolnišnic v vseh slovenskih regijah in obravnavajo otroke s posebnimi potrebami, ter po izboljšanju sodelovanja zdravstvenih služb z institucijami na področju vzgoje in izobraževanja ter socialnega varstva.

V skladu z usmeritvami Evropske agencije za izobraževanje na področju posebnih potreb otroci s posebnimi potrebami potrebujejo celostno obravnavo, kar vključuje tudi njihove starše oziroma družino. Za to je potrebno predvsem izboljšanje strokovnih kapacitet obstoječih služb, ki jim bo zagotovljeno celovito in kvalitetno usposabljanje ter izobraževanje za delo na tem področju, in ureditev njihovega sodelovanja. K doseganju tega cilja bo prispeval projekt Celostna zgodnja obravnava otrok s posebnimi potrebami in njihovih družin ter krepitev kompetenc strokovnih delavcev, ki ga koordinira Ministrstvo za zdravje in se bo izvajal v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike.

Namen projekta je spodbuditi učinkovito, hitrejše in bolj fleksibilno nudenje celostne zgodnje pomoči družini in otroku s posebnimi potrebami in s tem tudi izboljšanje kvalitete življenja teh družin v Sloveniji.

Za potrebe spremljanja izvedbe Projekta »Celostna zgodnja obravnava otrok s posebnimi potrebami in njihovih družin ter krepitev kompetenc strokovnih delavcev« se bo imenoval usmerjevalni odbor projekta.

Naloge usmerjevalnega odbora so:

  • spremljanje izvajanja projekta,
  • podajanje predlogov glede izvajanja aktivnosti projekta.

Odbor se bo sestajal trikrat letno na pobudo predsednice usmerjevalnega odbora.

Člane in predsednico usmerjevalnega odbora projekta »Celostna zgodnja obravnava otrok s posebnimi potrebami in njihovih družin ter krepitev kompetenc strokovnih delavcev« se imenuje za dobo trajanja projekta, predvidoma do 30. 9. 2019.

V skladu z načeli demokratičnega izbora bomo postopek izbora izvedli tako, kot nalaga Poslovnik za postopek izbora predstavnikov nevladnih organizacij. Več informacij o postopku izborov predstavnikov NVO najdete tukaj.

Kako poteka postopek?
Postopek izbora predstavnikov poteka tako, da nevladne organizacije najprej predlagajo svoje kandidate. Med njimi se poskuša s soglasjem vseh kandidatov izbrati najprimernejšega. Če soglasja za imenovanje ni, se izvedejo volitve, v katerih lahko sodelujejo vse omenjene nevladne organizacije s statusom v javnem interesu, ki so za to vnaprej izkazale interes - to pomeni, da so se prijavile kot volivci ali pa so predlagale svojega kandidata.

Temeljni pogoj za sodelovanje je, da gre za nevladno organizacijo, ki deluje na področju zgodnje obravnave otrok s posebnimi potrebami in njihovih družin.

V postopku izbora bodo torej lahko sodelovale samo tiste nevladne organizacije, ki delujejo na omenjenem področju in ki bodo predlagale svoje kandidate ali bodo pravočasno sporočile, da želijo glasovati. Prijavnica za sodelovanje je objavljena ločeno ob tem pozivu.

Rokovnik za izvedbo postopka je sledeč:

29. 8. 2017 - objava poziva za prijavo kandidatov in volilnih upravičencev
13. 9. 2017 - rok za oddajo prijav kandidatov in upravičencev
14. 9. 2017 ob 15:00 - seja komisije za pregled prijav in izdaja pozivov za dopolnitev prijav
18. 9. 2017 do 13:00 - rok za dopolnitev prijav
19. 9. 2017 - objava seznama kandidatov in upravičencev
28. 9. 2017 ob 13:00 - javna predstavitev kandidatov in poskus imenovanja s soglasjem
28. 9. 2017 - začetek volitev (pogojno)
2. 10. 2017 - zaključek volitev (pogojno)
3. 10. 2017 ob 10:00 - seja komisije za pregled glasovnic in izdaja sklepa o imenovanju (pogojno)

Seje komisije in javna predstavitev potekajo v sejni sobi CNVOS, Povšetova 37, 1000 Ljubljana.

Vabimo vse zainteresirane nevladne organizacije, ki delujejo na področju celostne zgodnje obravnave otrok s posebnimi potrebami, da sodelujete v postopku izbora.

Nevladna organizacija, ki bo predlagala svojega kandidata, mora v prijavi obvezno napisati tudi krajšo predstavitev kandidata. Prijava mora vsebovati podpis zastopnika nevladne organizacije in podpis kandidata, v kolikor se ga predlaga. V primeru pošiljanja prijave po elektronski pošti, mora ta vsebovati faksimile podpisa ali skenirano podpisano prijavo.

Prijave pošljite:
  • po pošti na naslov: CNVOS, Povšetova 37, 1000 Ljubljana ali
  • po faxu na številko: 01/542 14 24 ali
  • po elektronski pošti na: monika.kostanjevec@cnvos.si

Ne glede na način ali datum pošiljanja mora prijava prispeti na enega od zgornjih naslovov najkasneje do 13. 9. 2017 do polnoči.

Za dodatne informacije o postopku izbora smo vam na voljo na telefonu 01/542 14 22 ali na elektronski pošti monika.kostanjevec@cnvos.si.

Nazaj
Ta spletna stran uporablja piškotke. Prikaži podrobnosti
Dovolim piškotke