09.10.2017

Tedenske novice s področja prava za NVO (30. september - 6. oktober 2017)

NAJNOVEJŠE V JAVNI RAZPRAVI
  • Zakon o varstvu osebnih podatkov. Pripravljalec: Ministrstvo za pravosodje. Zakon na novo ureja varstvo osebnih podatkov, kot to nalaga evropska uredba. Rok za podajo pripomb: 13. 11. 2017.
   Seznam vseh predlogov predpisov v javni razpravi

NAJNOVEJŠE V URADNEM LISTU
  • Zakon o kolektivnih tožbah (ZKolT) (Uradni list RS št. 55/2017); zakon uvaja možnost kolektivnih tožb, kolektivno poravnavo, pravila kolektivnega postopka, vsebino in učinek kolektivne sodbe, postopek izplačevanja agregatne odškodnine, prisojene s kolektivno odškodninsko sodbo, ter pravila glede stroškov postopka in financiranja kolektivne tožbe.
  • Zakon o spremembi Zakona o Vladi Republike Slovenije (ZVRS-I) (Uradni list RS št. 55/2017); spremembe se nanašajo na delovanje Sveta za nacionalno varnost kot posvetovalnega in usklajevalnega telesa vlade za področje obrambe, varnostnega sistema, sistema zaščite in reševanja ter za druga vprašanja nacionalne varnosti.

NAJNOVEJŠE V DRŽAVNEM ZBORU
  • Zakon o spremembah Zakona o dodatni koncesijski dajatvi od prejemkov, izplačanih za občasna in začasna dela študentov in dijakov (objavljeno 6. 10. 2017); spremembe določajo, da se zbrana sredstva iz koncesije lahko po novem namenjajo tudi financiranju in ne zgolj sofinanciranju, poleg tega pa je razširjen namen uporabe, in sicer pri javnih visokošolskih zavodih na gradnjo, nakup, prenovo, vzdrževanje in opremljanje na splošno ter ne zgolj na razširitev in posodobitev prostorskih pogojev in tehnološke opremljenosti. Pri študentskih bivalnih zmogljivostih pa se razširja uporaba zbranih sredstev na nakup, razširitev, rekonstrukcije, vzdrževanje in opremljanje ter ne zgolj na gradnjo in prenovo. Poleg tega se sredstva namenjajo tudi za dijaške domove.
Neprofitna pravna pomoč za društva, zavode, ustanove in socialna podjetja. Pomaga vam visoko strokovna, za vprašanja nevladnega sektorja specializirana pravna služba CNVOS. VEČ ...
Nazaj
Ta spletna stran uporablja piškotke. Prikaži podrobnosti
Dovolim piškotke