09.10.2017

Izbor predstavnika neprofitnih organizacij v izbirno komisijo za izbor kandidatov za namestnika predsednika KPK

Razpisujemo postopek izbora 1 (enega) predstavnika neprofitnih organizacij zasebnega sektorja s področja preprečevanja korupcije za člana izbirne komisije za izbiro primernih kandidatov za namestnika predsednika Komisije za preprečevanje korupcije (na podlagi 9. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije – ZIntPK - Uradni list RS št. 69/2011 – uradno prečiščeno besedilo). Poziv k imenovanju predstavnika neprofitnih organizacij je na CNVOS naslovil predsednik republike.

Omenjena komisija bo preverila izpolnjevanje zakonskih pogojev pri prijavljenih kandidatih za namestnika predsednika Komisije za preprečevanje korupcije in bo predsedniku republike posredovala seznam kandidatov, ki te pogoje izpolnjujejo in so primerni za imenovanje.

V skladu z načeli demokratičnega izbora bomo postopek izbora izvedli ob smiselni uporabi Poslovnika za postopek izbora predstavnikov nevladnih organizacij. Več informacij o postopku izborov predstavnikov NVO najdete tukaj.

Kako poteka postopek?

Postopek izbora predstavnikov poteka tako, da neprofitne organizacije zasebnega sektorja s področja preprečevanja korupcije najprej predlagajo svoje kandidate. Med njimi se poskuša s soglasjem vseh kandidatov izbrati najprimernejše. Če soglasja za imenovanje ni, se izvedejo volitve, v katerih lahko sodelujejo vse omenjene neprofitne organizacije s področja preprečevanja korupcije, ki so za to vnaprej izkazale interes (se prijavile kot volivci oziroma, ki so predlagale svoje kandidate).

V postopku izbora bodo torej lahko sodelovale samo tiste neprofitne organizacije s področja preprečevanja korupcije, ki bodo predlagale svoje kandidate ali bodo pravočasno sporočile, da želijo glasovati.

Glede na rok imenovanja, ki ga je postavil predsednik republike, so nekateri roki glede na določbe Poslovnika nekoliko skrajšani. Rokovnik za izvedbo postopka je sledeč:

9. 10. 2017 - objava poziva za prijavo kandidatov in volilnih upravičencev
16. 10. 2017 - rok za oddajo prijav kandidatov in upravičencev
17. 10. 2017 ob 11:00 - seja komisije za pregled prijav in izdaja pozivov za dopolnitev prijav; objava seznama predlaganih kandidatov
19. 10. 2017 - rok za dopolnitev prijav
20. 10. 2017 - objava dopolnjenega seznama predlaganih kandidatov
20. 10. 2017 ob 13:00 - javna predstavitev kandidatov in poskus imenovanja s soglasjem
20. 10. 2017 - začetek volitev (pogojno)
23. 10. 2017 - zaključek volitev (pogojno)
24. 10. 2017 ob 12:00 - seja komisije za pregled glasovnic in izdaja sklepa o imenovanju (pogojno)

Vabimo vse zainteresirane neprofitne organizacije zasebnega sektorja s področja preprečevanja korupcije, da sodelujete v postopku izbora.

Neprofitna organizacija, ki bo predlagala svojega kandidata, mora v prijavi obvezno napisati tudi krajšo predstavitev kandidata. Prijava mora vsebovati podpis zastopnika neprofitne organizacije in podpis kandidata, v kolikor se ga predlaga. V primeru pošiljanja prijave po elektronski pošti, mora ta vsebovati faksimile podpisa ali skenirano podpisano prijavo.

Prijave pošljite:
  • po pošti na naslov: CNVOS, Povšetova 37, 1000 Ljubljana ali
  • po faxu na številko: 01/542 14 24 ali
  • po elektronski pošti na: monika.kostanjevec@cnvos.si

Ne glede na način ali datum pošiljanja mora prijava prispeti na enega od zgornjih naslovov najkasneje do 16. 10. 2017 do polnoči.

Za dodatne informacije o postopku izbora smo vam na voljo na telefonu 01/542 14 22 ali na elektronski pošti monika.kostanjevec@cnvos.si.


Nazaj
Ta spletna stran uporablja piškotke. Prikaži podrobnosti
Dovolim piškotke