18.12.2017

Dosegli dobrodošle poenostavitve pri izvajanju javnih razpisov v okviru Lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnostV petek je bila v Uradnem listu objavljena novela Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, ki med drugim odpravlja dosedanjo omejitev, da je prispevek v naravi, kamor sodi tudi prostovoljsko delo kot lastni vložek nevladne organizacije, omejen največ do višine 10 % vseh upravičenih stroškov projekta (operacije).

Po posredovanju CNVOS s podporo regionalnih stičišč in Ministrstva za javno upravo uredba zdaj določa, da se lahko prispevek v naravi, vključno s prostovoljskim delom NVO, uveljavlja neomejeno do višine lastne udeležbe prijavitelja projekta. Pomembno je torej le, da skupaj prispevek v naravi ne more presegati celotnega lastnega prispevka izvajalca k vrednosti projekta (če na primer financer zagotovi 70 % sredstev projekta, je lahko prispevek v naravi skupaj največ 30%). Navedeno velja za financiranje programov iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo, medtem ko je pri operacijah, financiranih iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, prispevek v naravi po uredbi še vedno neupravičen strošek. Kljub temu imajo prostovoljske organizacije tudi v tem primeru pravico uveljavljati prostovoljsko delo kot lastni vložek neposredno na podlagi Zakona o prostovoljstvu, o čemer si lahko več preberete tukaj.

Uredba prinaša tudi druge spremembe, med katerimi je najpomembnejša ta, da prijaviteljem projektov k vlogi za sofinanciranje več ne bo treba prilagati treh pisnih ponudb, če gre za stroške, ki niso višji od 2.000 evrov. Namesto tega bo lahko prijavitelj priložil le eno vabilo k dajanju ponudb ali katalog ali oglas, kar pomeni precejšnjo razbremenitev prijaviteljev glede na dosedanjo prakso.

Nazaj
Ta spletna stran uporablja piškotke. Prikaži podrobnosti
Dovolim piškotke