01.10.2012

Protest proti produkciji nepremišljene zakonodaje

Vabljeni na protestno javno branje Resolucije o normativni dejavnosti, ki bo 4. 10. 2012, od 9:30 do 12:00, pred stavbo Vlade RS na Gregorčičevi 20 v Ljubljani.

Resolucijo protestno beremo zato, ker je sprejemanje slabih, vsebinsko nepremišljenih predpisov v aktualnih gospodarskih razmerah zadnje, kar si lahko privoščimo.
 
  • Ali se je o Zakonu o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank res mogoče odločiti, ne da bi nas zanimalo mnenje direktorjev bank, profesorjev na ekonomski fakulteti, gospodarstvenikov in davkoplačevalcev.
  • Ali je res mogoče zagotoviti dober Zakon o visokem šolstvu, če imajo vodstva univerz, sindikati zaposlenih na visokošolskih zavodih in študentske organizacije za vsebinska dopolnila na voljo 2 dni (pri čemer je en sobota).
  • Ali je res mogoče po hitrem postopku spremeniti in dopolniti Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-A), če celo Komisija za preprečevanje korupcije opozarja, da gre za korupcijskim tveganjem izrazito izpostavljeno problematiko?
  • Ali je za uravnoteženje javnih financ res bilo nujno po hitrem postopku znižati pokojnine 26 000 upokojencem, povzročiti ustavno pritožbo, zmedo pri izdajanju odločb in protest Varuha človekovih pravic?

Slovenija sredi krize dobiva nepremišljene, pomanjkljive, s strokovno javnostjo neusklajene zakone. Slovenska vlada pod pretvezo 'težko popravljivih posledic za državo' sistematično ignorira vlogo javnosti pri pripravi predpisov. Ob spreminjanju Zakona o varstvu okolja je ne zanimajo mnenja organizacij, ki se ukvarjajo z varovanjem okolja. Ob spreminjanju načina določanja cen učbenikov noče slišati mnenj založnikov, knjigotržcev, vodstev šol in staršev šoloobveznih otrok. In tako z zaprtimi očmi in ušesi sama povzroča težko popravljive posledice za državo.

Vse to kljub temu, da imamo pravila, ki naj bi nas varovala pred rokohitrskimi in nepremišljenimi posegi v zakone in zagotavljala minimalne standarde kakovostne priprava zakonov in podzakonskih aktov. Novembra leta 2009 je bila sprejeta Resolucija o normativni dejavnosti, ki kot normo postavlja, da mora vlada ob sprejemanju in spreminjanju zakonov razpisati vsaj 30-dnevni rok za posvetovanje z javnostjo. Načela resolucije so bila aprila leta 2010 zapisana tudi v poslovnik vlade.

Vlada je od svojega imenovanja pri kar 85 % primerih predlogih predpisov kršila načela resolucije in svoj poslovnik. Ob slabih zakonih je tako povzročila še erozijo demokratičnih standardov in dodatno poglabljanje nezaupanja v pravno državo.

Ker se takšno stanje ne sme nadaljevati, smo se odločili Resolucijo o normativni dejavnosti protestno javno prebrati. K branju smo povabili tudi varuhinjo človekovih pravic dr. Zdenko Čebašek - Travnik, ki je vabilo sprejela in bo branje tudi simbolično začela.

Vljudno vabljeni, da se nam v četrtek, 4. oktobra, od 9:30 naprej pridružite tudi vi.

Vabilu prilagamo analizo štetja kršitev Resolucije o normativni dejavnosti po prvih treh mesecih od imenovanja vlade. Za vse dodatne informacije smo vam vedno na voljo na e-naslovu simon.mlakar@cnvos.si ali na telefonu 031 62 82 12.Nazaj
Ta spletna stran uporablja piškotke. Prikaži podrobnosti
Dovolim piškotke