ČLANI CNVOS

A  B  C  Č  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  Š  T  U  V  Y  Z  Ž
   

Addictiva, Inštitut za zdravljenje zasvojenosti in medosebne odnose
AGENCIJA LARS, Zavod za kulturo, izobraževanje in svetovanje, Cerkno
AKADEMIJA TAJSKEGA BOKSA THAI BOKSING KLUB SCORPION - MUAY THAI GYM SCORPION
Akademija za izobraževanje v znanosti Radovedni, Ljubljana
ALATHEA Inštitut za raziskave energij, razvoj storitev, edukacijo in usposabljanje
AlterEko, Zavod za aktivacijo lokalne trajnostne ekonomije in regeneracijo ekosistemov
ALTERNATIVNO ŠPORTNO KULTURNO DRUŠTVO DESKA DEŽELA
ANIMACIJA PLUS zavod za izobraževanje
ARATON, ZAVOD ZA ZDRAV NAČIN ŽIVLJENJA, DUHOVNO IN OSEBNO RAST
AREAL - DRUŠTVO ZA ZMANJŠEVANJE ŠKODLJIVIH POSLEDIC UPORABE NEDOVOLJENIH DROG
ARS RAMOVŠ zavod za umetnost, marketing, promocijo in investiranje, Ljubljana
ARS VITAE- društvo za razvoj in izvajanje programov pomoči
ART CENTER, zavod za kulturo mladih
ARTKONTAKT, Zavod za multikulturalno sodelovanje
ASOCIACIJA, DRUŠTVO NEVLADNIH ORGANIZACIJ IN SAMOSTOJNIH USTARJALCEV NA PODROČJU KULTURE IN UMETNOSTI
ATELJE 2050, DRUŠTVO ZA PROMOCIJO IN RAZVOJ VIZUALNE KULTURE
AUFHEBUNG - MEDNARODNO HEGLOVSKO ZDRUŽENJE
AVANTIS Zavod za mednarodne aktivnosti in sodelovanje
AVENIR, zavod za izobraževanje in ozaveščanje na področjih ustvarjalnosti, inovativnosti in trajnostnega razvoja
AŽMURK, zavod za razvoj kulturnih dejavnosti ranljivih skupin
Beletrina, zavod za založniško dejavnost
BESEDA - ZAVEZA Zavod za promocijo in razvoj glasbene kulture, Maribor
BELI OBROČ SLOVENIJE, DRUŠTVO ZA POMOČ ŽRTVAM KAZNIVIH DEJANJ
BISERNICA, Zavod za razvoj kreativnosti in osebno rast
BLOKAR, cvetni zavod
BOB, zavod za izobraževanje in kulturne dejavnosti
BOŠNJAŠKA KULTURNA ZVEZA SLOVENIJE
CELA - CENTER ZA LATINSKO AMERIKO, DRUŠTVO
CELLOVITA, Center vseživljenskih spoznanj, Koper
CENTER DRUŠTVO ZA POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI AVTIZMA
CENTER JASPIS, psihodiagnostika, socialne in svetovalne storitve
CENTER ZA DUHOVNO KULTURO Zavod za izobraževanje, vzgojo, razvoj in kulturo, Ljubljana
Center za krepitev jaz.za
CENTER ZA MEDCIVILIZACIJSKO RAZUMEVANJE
Center za mladinsko kulturo Kočevje
Center za odličnost v managementu Evoli
Center za terapijo, izobraževanje in svetovanje
CENTER ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ PODEŽELJA KRANJ Razvojni zavod
CEPP - Center za vodenje participativnih procesov
CENTER ZA ZDRAVJE IN RAZVOJ MURSKA SOBOTA CENTRE FOR HEALTH AND DEVELOPMENT, MURSKA SOBOTA
CIVILNO ZDRUŽENJE ZA NADZOR NAD INSTITUCIJAMI
ČAK MAL:, Zavod za splošno fizkulturo, dvig duha in druge utvare
ČLOVEKOLJUBNO DOBRODELNO DRUŠTVO UP
ČUDOvito, zavod za podporo pri vzgoji in izobraževanju, socialnem razvoju in vključevanju, odnosih in raziskovanju sebe, Stolnik
DAJEM-društvo za pomoč in samopomoč iskalcev dela
Dagiba, zavod za izobraževanje in umetniško ustvarjanje
Danes je nov dan, Inštitut za druga vprašanja
DELAVSKO PROSVETNO DRUŠTVO SVOBODA LOŠKA DOLINA
DESIGN KLINIKA zavod za izobraževanje in svetovanje na področju oblikovanja in trženja
Deveta dežela, zavod za kulturo in izobraževanje
DOBRODELNO DRUŠTVO POMAGAJMO ODPRTIH SRC
DOBRODELNO DRUŠTVO TIBET
DOM SV.JOŽEF Duhovno prosvetni center
DOSEG - zavod za razvoj uporabnih podjetniških vsebin
DRAMSKA ŠOLA BARICE BLENKUŠ
DREVORED, Zavod za aktivno mesto
DRUŠTVO - AFRIŠKI CENTER
DRUŠTVO - ŽAREK UPANJA - POMOČ PRI ODVISNOSTIH IN ZASVOJENOSTIH
DRUŠTVO "OGNJIČ" - ZA NARAVNO IN KVALITETNO ŽIVLJENJE
DRUŠTVO ADVANS, Društvo za spodbujanje družbenega razvoja in napredka
DRUŠTVO AIA - MLADINSKI CENTER MENGEŠ
DRUŠTVO ALTRA - ODBOR ZA NOVOSTI V DUŠEVNEM ZDRAVJU
DRUŠTVO AMNESTY INTERNATIONAL SLOVENIJE
DRUŠTVO ANTROPOLOGOV ANTROPO ISKANJ
DRUŠTVO ARTI - DRUŠTVO ZA VZPODBUJANJE USTVARJALNOSTI - GRAD MALA LOKA
DRUŠTVO BEST LJUBLJANA - ZDRUŽENJE ŠTUDENTOV TEHNOLOGIJE IN NARAVOSLOVJA
DRUŠTVO BREZPOSELNIH SLOVENIJE - SERVIS DELA, SOCIALNO PODJETJE
Društvo Bober - Okoljsko gibanje Dolenjska
DRUŠTVO BOSANSKO - HERCEGOVSKEGA IN SLOVENSKEGA PRIJATELJSTVA LJILJAN
DRUŠTVO BOSANSKO HERCEGOVSKIH ŠTUDENTOV SLOVENIJE
DRUŠTVO CENTER KREATIVNOSTI NA PODROČJU KULTURNEGA IN IZOBRAŽEVALNEGA USTVARJANJA EUREKA
Društvo center lokalnih umetnosti
DRUŠTVO CENTER ZA POMOČ MLADIM
DRUŠTVO CHADO URASENKE TANKOKAI SLOVENIJA
DRUŠTVO CIVILNIH INVALIDOV VOJN SLOVENIJE LJUBLJANA
DRUŠTVO DIABETIKOV MURSKA SOBOTA
DRUŠTVO DIABETIKOV VELENJE
DRUŠTVO DIH - ENAKOPRAVNI POD MAVRICO
DRUŠTVO DOKTORSKIH ŠTUDENTOV STROJNIŠTVA
DRUŠTVO DOM
DRUŠTVO DROBNOVRATNIK
DRUŠTVO DVIG - UNIVERZA ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE
DRUŠTVO EKOLOGI BREZ MEJA
Društvo ENERGETSKA MATRICA:Tradicionalna, moderna in kvantna medicina ter arhitekturna zasnova in urejanje po Feng Shui načelih-Associazione di MATRICE ENERGETICA:Medicina moderna,tradizionale,quantistica e ideazione architettonica secondo i principi
DRUŠTVO ETNIČNE KULTURE RITMI PLANETA
DRUŠTVO EVROPSKI MLADINSKI PARLAMENT SLOVENIJE
DRUŠTVO EVROPSKO USMERJENIH ŠTUDENTOV AEGEE - LJUBLJANA
DRUŠTVO FENIKS - KVALITETA ŽIVLJENJA
DRUŠTVO GIBALNO OVIRANIH INVALIDOV SLOVENIJE VIZIJA
DRUŠTVO GIBANJE ZA DOSTOJNO DELO IN SOCIALNO DRUŽBO
DRUŠTVO GIBANJE ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ SLOVENIJE -TRS
DRUŠTVO GLEDALIŠČE ANE MONRO
DRUŠTVO GLEDALIŠČE GLEJ
DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH CELJE
DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH PODRAVJA MARIBOR
DRUŠTVO GLUHOSLEPIH SLOVENIJE DLAN
DRUŠTVO INICIATIVE MLADIH
DRUŠTVO INVALIDOV OBČINE LAŠKO
Društvo Integrirana Vizija - Integrált Vizió Egyesület
DRUŠTVO IZGNANCEV SLOVENIJE 1941-1945
DRUŠTVO IZVIR ZA PROSTOVOLJNO DELO, PREVENTIVO IN SVETOVANJE
DRUŠTVO JOGA V VSAKDANJEM ŽIVLJENJU RIBNICA
DRUŠTVO KATOLIŠKIH PEDAGOGOV SLOVENIJE
DRUŠTVO KISIK - OXYGEN, ZA ŠPORTNO PREŽIVLJANJE PROSTEGA ČASA
DRUŠTVO KLJUČ - CENTER ZA BOJ PROTI TRGOVINI Z LJUDMI
DRUŠTVO KOCKA MODROSTI
DRUŠTVO KOČEVSKIH GLASBENIKOV
DRUŠTVO KOHEZIJA za izobraževanje, šport, socialno varstvene storitve in enake možnosti
DRUŠTVO KRANJSKE IN TRŽIŠKE PODEŽELSKE MLADINE
DRUŠTVO KREATIVNIH LJUDI LOESJE
DRUŠTVO KROG PRIJATELJSTVA
DRUŠTVO KULTLAB CELJE
DRUŠTVO KULTURNIH DEJAVNOSTI VAGANT KRANJ-PRIMSKOVO
DRUŠTVO KULTURNO, INFORMACIJSKO IN SVETOVALNO SREDIŠČE LEGEBITRA
DRUŠTVO KULTUROLOGOV KULT.CO
DRUŠTVO LEDVIČNIH BOLNIKOV SEVERNOPRIMORSKE REGIJE
DRUŠTVO LIKOVNIH UMETNIKOV CELJE
DRUŠTVO LJUBITELJEV KNJIG MEŠKOVA BUKVARNA SLOVENJ GRADEC
DRUŠTVO LJUBITELJEV KULTURNE IN NARAVNE DEDIŠČINE ANBOT PIRAN - Associazione cultori del patrimonio naturale e culturale Anbot Pirano
DRUŠTVO MAKETARJEV IN IGRALCEV NAMIZNIH STRATEŠKIH IGER
DRUŠTVO MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV LJUBLJANA
DRUŠTVO MEDKULTURNE KOMUNIKACIJE MEK
DRUŠTVO MEPI - MEDNARODNO PRIZNANJE ZA MLADE
DRUŠTVO MEŠANI PEVSKI ZBOR NOVO MESTO
DRUŠTVO MLADI RENČE-VOGRSKO
DRUŠTVO MLADI ZA KRANJ
DRUŠTVO MLADIH LENDAVA - LENDVAI IFJAK EGYESÜLETE
DRUŠTVO MLADIH OBLIKOVALCEV IN UMETNIKOV
DRUŠTVO MLADIH ŠEMPETER
DRUŠTVO MLADINSKA HIŠA
DRUŠTVO MLADINSKI CEH
DRUŠTVO MLADINSKI CENTER OSMICA
DRUŠTVO MLADINSKI INTERESNI KLUB
DRUŠTVO MMM, STIČIŠČE MLADIH
DRUŠTVO MOČVIRSKI TULIPAN, SAMOSTOJNO, ŠPORTNO, USTVARJALNO IN RAZISKOVALNO DRUŠTVO
DRUŠTVO MODRO NEBO
DRUŠTVO MOHORJEVA DRUŽBA
DRUŠTVO MOSTOVI - DRUŠTVO ZA ZDRAVJE V DUŠEVNEM ZDRAVJU
DRUŠTVO NEZAPOSLENIH IN SOCIALNO OGROŽENIH SLOVENIJE
DRUŠTVO ONKOLOŠKIH BOLNIKOV SLOVENIJE
Društvo Panonetum: pot k samozadostnosti
DRUŠTVO PARAPLEGIKOV DOLENJSKE, BELE KRAJINE IN POSAVJA
DRUŠTVO PARAPLEGIKOV LJUBLJANSKE POKRAJINE
DRUŠTVO PHOTON, CENTER ZA SODOBNO FOTOGRAFIJO
DRUŠTVO PLANET ZEMLJA
DRUŠTVO PLESNIH DEJAVNOSTI ROLLY ROGAŠKA SLATINA
DRUŠTVO PODEŽELSKE MLADINE TABOR
DRUŠTVO POTROŠNIKOV ZA IZVAJANJE POTROŠNIŠKIH RAZISKAV - SI.BRAND
DRUŠTVO PREBUJANJE - DRUŠTVO ZA DUŠNO KULTURO
DRUŠTVO PRIJATELJEV GLASBE
DRUŠTVO PRIJATELJEV MLADINE KRANJ
DRUŠTVO PRIJATELJEV MLADINE LAVRICA
DRUŠTVO PRIJATELJEV MLADINE METLIKA
DRUŠTVO PRIJATELJEV MLADINE NOTRANJSKA
DRUŠTVO PRIJATELJEV MLADINE ŠKOFJA LOKA
DRUŠTVO PRIJATELJEV ZMERNEGA NAPREDKA
DRUŠTVO PROJEKT - ČLOVEK
DRUŠTVO PROSTOVOLJCEV VINCENCIJEVE ZVEZE DOBROTE
DRUŠTVO PSIHOLOGOV SLOVENIJE
DRUŠTVO PSORIATIKOV SLOVENIJE
DRUŠTVO RADOVEDNIH, AKTIVNIH IN SMELIH SENIORJEV
DRUŠTVO RAZISKOVANJE VODA
DRUŠTVO REJNIC IN REJNIKOV DOMŽALE
Društvo RESje - prostovoljstvo na področju demence
DRUŠTVO SALEZIJANSKI MLADINSKI CENTER CELJE
Društvo Salezijanski mladinski center Maribor
DRUŠTVO SALEZIJANSKI MLADINSKI CENTER RAKOVNIK
DRUŠTVO SAMOSTOJNA AKADEMSKA SKUPINA
DRUŠTVO SKAM - SKUPNOST KATOLIŠKE MLADINE
DRUŠTVO SKUPINA MLADIH ZA OSEBNOSTNO RAST IN ZDRAVO ŽIVLJENJE
DRUŠTVO SLOVENSKI KATOLIŠKI IZOBRAŽENCI
DRUŠTVO SLOVENSKO - KITAJSKEGA PRIJATELJSTVA
DRUŠTVO SMISEL ŽIVLJENJA
DRUŠTVO SOCIALNIH DEJAVNOSTI KOLPINGOVA DRUŽINA STARI TRG
DRUŠTVO SOS TELEFON ZA ŽENSKE IN OTROKE - ŽRTVE NASILJA
DRUŠTVO SOŽITJE - DRUŠTVO ZA POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU CELJE
DRUŠTVO SOŽITJE - DRUŠTVO ZA POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU OBČIN GORNJA RADGONA, RADENCI IN SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI IN APAČE
DRUŠTVO SRČNE MAMICE
DRUŠTVO STARŠEV WALDORFSKE ŠOLE LJUBLJANA
DRUŠTVO SWINGING KAMNIK, DRUŠTVO ZA ŠIRJENJE GIBALNE KULTURE
DRUŠTVO ŠKOFJELOŠKI ORKESTER AMADEO
DRUŠTVO ŠOLA DOŽIVLJANJA
DRUŠTVO ŠOLA ZDRAVJA
DRUŠTVO ŠTUDENTK IN ŠTUDENTOV SOCIALNEGA DELA SOCIUS
DRUŠTVO ŠTUDENTOV ARHITEKTURE EASA SLOVENIJA
Društvo študentov Evrope Aegee Maribor
DRUŠTVO ŠTUDENTOV FARMACIJE SLOVENIJE
Društvo študentov medicine Maribor
DRUŠTVO ŠTUDENTOV MEDICINE SLOVENIJE
DRUŠTVO ŠTUDENTOV PSIHOTERAPIJE SLOVENIJE
DRUŠTVO TABORNIKOV ROD BELI SOKOL
DRUŠTVO TABORNIKOV ROD ENAJSTA ŠOLA
DRUŠTVO TABORNIKOV ROD PODKOVANI KRAP
DRUŠTVO TABORNIKOV ROD TRŠATI TUR
DRUŠTVO TEMNO NEBO SLOVENIJE
Društvo TOTI DCA Maribor, socialno podjetje
DRUŠTVO TVOJ TELEFON
DRUŠTVO UČITELJEV ZGODOVINE SLOVENIJE
DRUŠTVO UNIVERZA ZA TRETJE ŽIVLJENSKO OBDOBJE SEVNICA
DRUŠTVO UPOKOJENCEV GORICA PRI SLIVNICI
DRUŠTVO UPOKOJENCEV KOZARJE
DRUŠTVO UPOKOJENCEV NOVO MESTO
DRUŠTVO URBANI ČEBELAR
DRUŠTVO USTVARJALCEV SODOBNE SLOVENSKE KULTURE DELAVNICA
DRUŠTVO USTVARJALNE MLADINE CELJE
DRUŠTVO USTVARJALNIH OTROK-BOMI
DRUŠTVO USTVARJALNIK, DRUŠTVO ZA SPODBUJANJE PODJETNIŠTVA
Društvo varno aktivnih poti
DRUŠTVO VERONIKA ZA ASISTENCO MOŽGANSKO POŠKODOVANIM OSEBAM IN DRUŽINAM
DRUŠTVO VESELJE DO ŽIVLJENJA, SO-BIVANJA IN DRUŽENJA
DRUŠTVO VEZ-JE ZA DAROVANJE RAČUNALNIKOV OTROKOM IN MLADOSTNIKOM IZ SOCIALNO ŠIBKEJŠIH DRUŽIN
DRUŠTVO VITA ZA POMOČ PO NEZGODNI POŠKODBI GLAVE
DRUŠTVO VODNA AGENCIJA
DRUŠTVO VODNIH ŠPORTOV NAUTICA.SI - Associazione sport acquatici nautica.si
DRUŠTVO VOJNIH INVALIDOV SLOVENSKE ISTRE KOPER, Associazione degli invalidi di guerra dell'Istria Slovena Capodistria
DRUŠTVO VOLČJE SRCE – LJUBITELJI VOLČJIH PASEM IN ZAŠČITNIKI VOLKA V NARAVNEM OKOLJU
DRUŠTVO VRTNARJEV SLOVENIJE
DRUŠTVO ZA AKTIVNO PARTICIPACIJO LJUDI Z MANJ PRILOŽNOSTMI AMI
DRUŠTVO ZA AVTIZEM DAN MARIBOR
Društvo za biološko - dinamično gospodarjenje "LAN" Bela krajina
DRUŠTVO ZA BOJ PROTI RAKU IN DRUGIM KRONIČNIM NENALEZLJIVIM BOLEZNIM - KO-RAK.SI
DRUŠTVO ZA BOJ PROTI RAKU REGIJE CELJE
DRUŠTVO ZA ČI VEŠČINE ZMAJ
DRUŠTVO ZA ČLOVEKOVE PRAVICE IN ČLOVEKU PRIJAZNE DEJAVNOSTI HUMANITAS
DRUŠTVO ZA DELO Z MLADIMI V STISKI ŽAREK
DRUŠTVO ZA DOŽIVLJAJSKO PEDAGOGIKO SLOVENIJE
DRUŠTVO ZA DVIG KAKOVOSTI ŽIVLJENJA IN ŽIVLJENSKEGA OKOLJA
DRUŠTVO ZA EKOLOŠKE IN KULTUROLOŠKE DEJAVNOSTI JASA
DRUŠTVO ZA ENERGETSKO EKONOMIKO IN EKOLOGIJO SLOVENSKI E-FORUM
DRUŠTVO ZA EVROPSKO BODOČNOST
DRUŠTVO ZA FENILKETONURIJO SLOVENIJE
Društvo za glasbeno umetnost "ARSANA"
DRUŠTVO ZA GOVORNIŠTVO IN VODITELJSTVO, TOASTMASTERS KLUB LJUBLJANA
DRUŠTVO ZA RAZNOLIKOST IDENTITET KVARTIR
DRUŠTVO ZA IZMENJAVO ŠTUDENTOV TEHNIŠKIH USMERITEV IAESTE LC MARIBOR
DRUŠTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, INFORMIRANJE, SVETOVANJE IN OSEBNO ASISTENCO TOPLA DLAN
DRUŠTVO ZA IZOBRAŽEVANJE ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE
Društvo za kakovost življenja Spiritual
DRUŠTVO ZA KRONIČNO VNETNO ČREVESNO BOLEZEN
Društvo za kulturo in izobraževanje IMPRO
DRUŠTVO ZA KULTURO INKLUZIJE
DRUŠTVO ZA KULTURO ODNOSOV IN KAKOVOST (SO)BIVANJA "ČUTIM ŽIVLJENJE"
DRUŠTVO ZA KULTURO SWINGA SWEETSWING
Društvo za kulturo, razumevanje in dialog Rozana
DRUŠTVO ZA MEDNARODNI RAZVOJ
Društvo za medsebojno pomoč modri planet
DRUŠTVO ZA NAPREDEK IN RAZVOJ TRZINA
DRUŠTVO ZA NENASILNO KOMUNIKACIJO
DRUŠTVO ZA OHRANJANJE IN TRAJNOSTNI RAZVOJ DINARIDOV DINARICUM
Društvo za ohranjanje kulturno-zgodovinskega izročila Prekmurja "PREKMURSKA HERBIJA"
DRUŠTVO ZA OHRANJANJE NEMŠKEGA MATERNEGA JEZIKA
DRUŠTVO ZA OKOLJSKO VZGOJO EVROPE V SLOVENIJI-Associazione per l'Educazione Ambientale d'Europa in Slovenia
DRUŠTVO ZA OPAZOVANJE IN PROUČEVANJE PTIC SLOVENIJE
Društvo za opazovanje narave Zelena steza
DRUŠTVO ZA ORGANIZACIJO DOGODKOV AVANTURA
DRUŠTVO ZA OSEBNOSTNO RAST TARA
DRUŠTVO ZA OZAVEŠČANJE IN OSEBNOSTNO RAST, SONCE
DRUŠTVO ZA OŽIVLJANJE IN TRAJNOSTNI RAZVOJ LOKALNIH SKUPNOSTI "MHP-MLADI HIŠNI PRIJATELJI"
DRUŠTVO ZA PENALNO IN POSTPENALNO OBRAVNAVO - PRESTOP
DRUŠTVO ZA PLANETARNO SINTEZO V SLOVENIJI
DRUŠTVO ZA PODPORO CIVILNE DRUŽBE
DRUŠTVO ZA PODPORO IN OSEBNI RAZVOJ OHANA
Društvo za podporo in razvoj socialnega podjetja, kooperative in drugih družbeno odgovornih oblik poslovanja na področju kmetijstva, predelave in podjetništva
Društvo za podporo radiu Marš
DRUŠTVO ZA POMOČ IN SAMOPOMOČ BREZDOMCEV KRALJI ULICE
DRUŠTVO ZA POMOČ IN SAMOPOMOČ NA PODROČJU ZASVOJENOSTI ZDRAVA POT
DRUŠTVO ZA POMOČ IN SAMOPOMOČ ŽELVA EUREKA ŽALEC
DRUŠTVO ZA POMOČ ODRASLIM OSEBAM Z MOTNJO AVTISTIČNEGA SPEKTRA - ASPERGERJEV SINDROM
DRUŠTVO ZA POMOČ ODVISNIKOM IN NJIHOVIM DRUŽINAM SVIT KOPER
DRUŠTVO ZA POMOČ OSEBAM S POSEBNIMI POTREBAMI V STARI GORI
DRUŠTVO ZA POMOČ OSEBAM Z DEPRESIJO IN ANKSIOZNIMI MOTNJAMI
DRUŠTVO ZA POMOČ OSEBAM Z MAS OKO
DRUŠTVO ZA POMOČ OSEBAM Z MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU - BARKA
Društvo za pomoč pri demenci - Primorske Spominčice, Associazione assistenza delle demenze - Primorske Spominčice
Društvo za pomoč ranljivim skupinam prebivalstva
DRUŠTVO ZA POMOČ ŠČITNIČNIM BOLNIKOM GORENJSKE ŠČITNICA-MOJ DRAGULJ
DRUŠTVO ZA POMOČ Z UMETNOSTJO - PLUS5
DRUŠTVO ZA POMOČ ŽENSKAM IN OTROKOM ŽRTVAM NASILJA VARNA HIŠA GORENJSKE
Društvo za povezovanje duhovnih in kreativnih dejavnosti
DRUŠTVO ZA PRAVICE OBČANOV V BS 3
Društvo za pravice pacientov Slovenije - Associazione per i diritti dei pazienti Sloveni
DRUŠTVO ZA PERMAKULTURO SLOVENIJE
DRUŠTVO ZA PREBUJANJE RADOSTI BODI BODI
DRUŠTVO ZA PREPIH ZNANJA IN INFORMACIJ VÖTER
DRUŠTVO ZA PREVENTIVNO, SVETOVALNO IN IZOBRAŽEVALNO DEJAVNOST NA PODROČJU VRSTNIŠKEGA NASILJA, SPREMEMBA.SI
DRUŠTVO ZA PREVENTIVNO DELO
DRUŠTVO ZA PROJEKTNO ORGANIZACIJO MANAGEMENTA - POMLAD
DRUŠTVO ZA PROMOCIJO IN VZGOJO ZA ZDRAVJE SLOVENIJE
DRUŠTVO ZA PROMOCIJO JAPONSKE POP KULTURE MAKKON
DRUŠTVO ZA PROSTOVOLJNO DELO IN PSIHOSOCIALNO POMOČ ODMEV
DRUŠTVO ZA PROUČEVANJE PRISTNOSTI
DRUŠTVO ZA PSIHOLOŠKO SVETOVANJE KAMELEON
DRUŠTVO ZA PSIHOSOCIALNO POMOČ IN TERAPEVTSKE STORITVE-PSIH@
DRUŠTVO ZA RAZISKOVANJE IN URESNIČEVANJE PSIHOSOCIALNIH POTREB ŽENSK - MODRA
DRUŠTVO ZA RAZISKOVANJE JAM SIMON ROBIČ DOMŽALE
DRUŠTVO ZA RAZISKOVANJE VREMENA IN PODNEBJA
DRUŠTVO ZA RAZŠIRJANJE OBZORIJ MAVRICA
DRUŠTVO ZA RAZVIJANJE ČUJEČNOSTI
Društvo za razvijanje kreativnega gibanja "Arabeska"
DRUŠTVO ZA RAZVIJANJE KVALITETE PREHRANJEVANJA - ALIMENTUM
DRUŠTVO ZA RAZVIJANJE PROSTOVOLJNEGA DELA NOVO MESTO
DRUŠTVO ZA RAZVIJANJE SOCIALNIH PROJEKTOV IN SPODBUJANJE AKTIVNEGA ŽIVLJENJA AKTIVIRAJ SE
Društvo za razvoj človeških virov in socialnih programov NOVUS
DRUŠTVO ZA RAZVOJ GLASBE RIFF
DRUŠTVO ZA RAZVOJ IN POVEZOVANJE DRUŽBENIH VED IN KULTUR ODNOS
Društvo za razvoj in promocijo regij - Duzara
DRUŠTVO ZA RAZVOJ INTERPRETACIJE DEDIŠČINE, TURIZMA IN UMETNOSTI LEGENDE
DRUŠTVO ZA RAZVOJ KRAJA NOVTRG
Društvo za razvoj kreativnosti in potencialov-Portret
DRUŠTVO ZA RAZVOJ MEDNARODNEGA SODELOVANJA AVIS
DRUŠTVO ZA RAZVOJ NARAVOSLOVJA IN TEHNIKE
DRUŠTVO ZA RAZVOJ PLEZALNE KULTURE
DRUŠTVO ZA RAZVOJ SLOVENSKEGA PODEŽELJA
DRUŠTVO ZA RAZVOJ SOCIALNIH PROGRAMOV IN SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA
DRUŠTVO ZA RAZVOJ TEHNIŠKEGA IZOBRAŽEVANJA
DRUŠTVO ZA REGULACIJO KONOPLJE
DRUŠTVO ZA RUSKO PRAVOSLAVNO KULTURO V SLOVENIJI - DRPKS
DRUŠTVO ZA SPODBUJANJE KREATIVNEGA DRŽAVLJANSTVA CICADA
Društvo za spodbujanje mladinskih, raziskovalnih in ustvarjalnih dejavnosti - Jarica
Društvo za spodbujanje socialne vključenosti Tudi jaz
DRUŠTVO ZA STRPNE ODNOSE EKSENA
DRUŠTVO ZA SVOBODO ODLOČANJA SVOOD
DRUŠTVO ZA ŠIRJENJE POLITIČNEGA PROSTORA PROGRESIVA
DRUŠTVO ZA ŠPORT INVALIDOV MOST
DRUŠTVO ZA ŠPORT, KULTURO IN TURIZEM SKALA KUBED
DRUŠTVO ZA ŠTUDIJE KONTEMPLATIVNIH TRADICIJ
Društvo za trajnostni razvoj Duh časa
DRUŠTVO ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ SLOMO
DRUŠTVO ZA UČNO SAMO-POMOČ IN SPODBUJANJE USTVARJALNOSTI LOG-UM
DRUŠTVO ZA UREJANJE PROTOKOLOV V IZOBRAŽEVALNEM SISTEMU, SVET STARŠEV
DRUŠTVO ZA UREJENO ŽIVLJENJE - ABSTINENT
DRUŠTVO ZA USTVARJALNOST FILTER
DRUŠTVO ZA USTVARJANJE IN KVALITETO ŽIVLJENJA MUZA
DRUŠTVO ZA UVELJAVLJANJE ENAKOSTI IN PLURALNOSTI VITA ACTIVA
DRUŠTVO ZA VEČJO RODNOST
DRUŠTVO ZA ZAŠČITO PRAVIC OTROK IN MATER SAMOHRANILK - OSTRŽEK
DRUŠTVO ZA ZAŠČITO ŽIVALI LJUBLJANA
DRUŠTVO ZA ZAŠČITO ŽIVALI POMURJA
DRUŠTVO ZA ZAŠČITO ŽIVALI TREBNJE
Društvo za zdrav življenjski slog LIBRA
Društvo za zdravje in izobraževanje VITA Pivka
DRUŠTVO ZA ZDRAVJE SRCA IN OŽILJA SLOVENIJE
DRUŠTVO ZA ZDRAVO ŽIVLJENJE NOVA POT RADENCI
DRUŠTVO ZA ZDRUŽENE NARODE ZA SLOVENIJO
DRUŠTVO ZA ZMANJŠEVANJE ŠKODE ZARADI DROG STIGMA
DRUŠTVO ZAGON
DRUŠTVO ZAUPNI TELEFON SAMARIJAN
Društvo Zavetje
DRUŠTVO ZAVEZNIKOV MEHKEGA PRISTANKA
DRUŠTVO ŽENSKI LOBI SLOVENIJE
DRUŠTVO ŽIVLJENJE BREZ NASILJA
DRUŽINSKI CENTER MARIBOR, DRUŠTVO ZA POMOČ DRUŽINAM IN POSAMEZNIKOM
DRUŽINSKI CENTER MIR zavod za pomoč družinam v stiski
dšola, dizajn poslovanja, dizajn razmišljanje in dizajn menedžment Ljutomer
EKOLOŠKO ALTERNATIVNI ZAVOD VINDOL, Center planetarne sinergije
ECOFOCUS, USTVARJALNO DRUŠTVO ZA ŠPORT, TURIZEM IN TRAJNOSTNI RAZVOJ
EESTEC, DRUŠTVO ŠTUDENTOV ELEKTROTEHNIKE IN RAČUNALNIŠTVA
EKOLOŠKO DRUŠTVO SLOVENJ GRADEC
EKOLOŠKO KULTURNO DRUŠTVO ZA BOLJŠI SVET
EKOMETER, zavod za svetovanje, raziskave in izobraževanje
EKOREMEDIACIJSKI TEHNOLOŠKI CENTER
EKSODUS-Z, Inštitut za zasvojenosti, zavod za pomoč, izobraževanje, usposabljanje, raziskovanje na področju zasvojenosti, Škocjan
EKSTREMNI ŠPORTNI KLUB MUNGO
EKVATOR, DRUŠTVO ZA RAZISKOVANJE IZKUŠENJ KAZNI ZAPORA
E-MLADI, DRUŠTVO ZA MLADE IN DRUŽINE
EMZIN Zavod za kreativno produkcijo
ENAJSTA AKADEMIJA, zavod za izobraževanje, svetovanje in raziskovanje na področju športa, znanosti in umetnosti
Endozavest - društvo za ozaveščanje o endometriozi
Esperantsko društvo Maribor
Eternia, društvo za pomoč mladim z motnjo pozornosti in hiperaktivnostjo (ADHD)
ETNIKA, zavod za varstvo kulturne dediščine
ETNO-EKO, Zavod za podporo in razvoj kmetijstva, turizma in etnologije
ETNOLOŠKO DRUŠTVO SREČNO
Eudaimonia, inštitut za družbo kakovostnega življenja
EUROPA DONNA - SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA BOJ PROTI RAKU DOJK
EUSA institut, zavod za razvoj univerzitetnega športa
EVROPSKI INOVACIJSKI CENTER UNIVERZUM MINERVA IZOBRAŽEVALNO RAZVOJNI ZAVOD MARIBOR
EVROPSKI KULTURNI IN TEHNOLOŠKI CENTER MARIBOR
EVROPSKI RAZVOJNI INŠTITUT
Ezl - ek društvo za interesno in umetniško delovanje
FLOSAR - PROJEKTNA PISARNA NEVLADNIH ORGANIZACIJ
FLOORBALL ZVEZA SLOVENIJE
FOCUS, DRUŠTVO ZA SONARAVEN RAZVOJ
FOLKLORNA SKUPINA EMONA, KULTURNO DRUŠTVO
FONTICO, Zavod za organizacijo in izvedbo kulturnih prireditev
FORABEL - izobraževalno društvo za boljše življenje
FORUM ZA ENAKOPRAVEN RAZVOJ, DRUŠTVO
FORUM ZA GORIŠKO - ZDRUŽENJE ZA PREPOROD GORIŠKE NOVA GORICA
FOTO KLUB MARIBOR
FOTO VIDEO GRUPA PIKSL
FRACTALS, Zavod za družbene inovacije
Fundacija Chariyo, ustanova za digitalno dobrodelnost
FUNDACIJA GIFF4U, USTANOVA
FUNDACIJA TRAMP, USTANOVA ZA IZOBRAŽEVANJE
Fundacija Vipassana, ustanova za meditacijo
FUNDACIJA ZVEZDA, USTANOVA ZA POMOČ ŠOLSKEMU ŠPORTU, KULTURI IN SOCIALI
FuturaNatura, Zavod za napredek kreativnega ekološkega mišljenja
GALLUS J. CARNIOLUS ZAVOD za organiziranje umetniških prireditev in posredovanje kulturne dejavnosti, koncertna agencija in založništvo
GENERATOR, DRUŠTVO ZA POMOČ STAREJŠIM IN DRUGIM RANLJIVIM SKUPINAM LJUDI, SVETOVANJE IN IZOBRAŽEVANJE
GardenSpot - Zavod za kreativno kulturo bivanja, Črenšovci
GERONTOLOŠKO DRUŠTVO SLOVENIJE
GLASBENO GLEDALIŠČE ALENKE VIDRIH, ZAVOD ZA GLEDALIŠKO IN GLASBENO PRODUKCIJO, LJUBLJANA
Gobarsko društvo Lisička Maribor
GOBARSKO DRUŠTVO MARAUH VELENJE
GORENJSKO EKOLOŠKO IN TURISTIČNO DRUŠTVO ''MATIJOVC''
GORENJSKO UMETNIŠKO DRUŠTVO KRANJSKI KOMEDIJANTI
HUMANA - ZDRUŽENJE SVOJCEV PRI SKRBI ZA MENTALNO ZDRAVJE
HANNA'S - ATELJE SONORIČNIH UMETNOSTI
HELP, DRUŠTVO ZA POMOČ POSAMEZNIKOM IN DRUŽINAM
HIPPOCAMPUS, Zavod za trajnostni razvoj obalnega in priobalnega prostora, Koper
HOLICENTER ANGELIKA, zavod za usposabljanje, svetovanje in mediacijo
Holistični Inštitut Harmonija, Zavod za izobraževanje in spodbujanje višje kvalitete življenja
HOPLA - DRUŠTVO ZA DRUŽINSKO REKREACIJO
HORTIKULTURNO DRUŠTVO LAŠKO
HRVAŠKO KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO "KOMUŠINA" ŠKOFJA LOKA
HRVATSKO KULTURNO DRUŠTVO V MARIBORU
HUMANITARNO DRUŠTVO ADRA SLOVENIJA
HUMANITARNO DRUŠTVO HRANA ZA ŽIVLJENJE
IAESTE SLOVENIA, ZVEZA ŠTUDENTSKIH DRUŠTEV ZA MEDNARODNO IZMENJAVO STROKOVNIH PRAKS ŠTUDENTOV TEHNIKE IN NARAVOSLOVJA TER IZOBRAŽEVANJE
ICANNA – Mednarodni inštitut za kanabinoide
ICRO inštitut za celostni razvoj in okolje Domžale, Savska 5
IKSA Inštitut za osebni in poslovni razvoj
ILLID, zavod za vseživljenjsko učenje in interaktivno didaktiko
INERI Mednarodni inštitut za raziskave in evalvacije v izobraževanju
INFOLITERA, DRUŠTVO ZA RAZVOJ NOVINARSKIH IN JEZIKOVNIH DEJAVNOSTI
INFORMACIJSKI RAZISKOVALNI INŠTITUT ZA IZOBRAŽEVANJE IN SVETOVANJE IZRIIS
INICIATIVNO ZDRUŽENJE ZA NADZOR INSTITUCIJ
Inovacijsko-razvojni inštitut IVAN OCEPEK
INŠTITUT EGON MARCH zavod za kreativno izrabo novih medijev
Inštitut najšibkejši člen, zavod za izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju socialnovarstvenih storitev
Inštitut Ribalon
INŠTITUT SATORI, Inštitut za psihoterapijo in psihosocialno pomoč
Inštitut Univerzum, zavod za trajnostni pristop k življenju
INŠTITUT VIR - socialna rehabilitacija, raziskovanje in razvoj, zavod
INŠTITUT ZA AFRIŠKE ŠTUDIJE, Zavod za razvijanje in promocijo kulturne, gospodarske ter znanstveno-raziskovalne dejavnosti in sodelovanje, Ljubljana
INŠTITUT ZA DRUŽINSKO TERAPIJO, Ljubljana
INŠTITUT ZA EKOLOGIJO
INŠTITUT ZA GEŠTALTSKO TERAPIJO, Ljubljana v angleškem jeziku: Institute for Gestalt Therapy, Ljubljana
INŠTITUT ZA GOZDNO PEDAGOGIKO
Inštitut za etiko in vrednote Jože Trontelj
INŠTITUT ZA INTEGRATIVNO PSIHOTERAPIJO IN SVETOVANJE, LJUBLJANA
INŠTITUT ZA MANAGEMENT IN SVETOVANJE MARIBOR
INŠTITUT ZA MEDIACIJO MEDIO-M MARIBOR
Inštitut za nove medije in elektronsko literaturo
Inštitut za mladinsko participacijo, zdravje in trajnostni razvoj
INŠTITUT ZA MULTIKULTURNE RAZISKAVE ZAVOD
INŠTITUT ZA POLITIKE PROSTORA
INŠTITUT ZA PROUČEVANJE POZITIVNEGA ODNOSA DO SEBE IN OKOLICE ATMA
Institut za psihološko svetovanje in izobraževalno razvojne projekte
INŠTITUT ZA RAZISKAVE IN RAZVOJ "UTRIP"
Inštitut za raziskovanje in usposabljanje v vzgoji in izobraževanju
INŠTITUT ZA RAZVIJANJE OSEBNE KAKOVOSTI Izobraževanje in založništvo, Dunajska 51, Ljubljana
INŠTITUT ZA RAZVOJ BREZPILOTNIH SISTEMOV, Ljubljana
INŠTITUT ZA RAZVOJ DRUŽBENE ODGOVORNOSTI
Inštitut za razvoj igrač
Inštitut za razvoj vključujoče družbe - IRVD
INŠTITUT ZA RAZVOJNE IN STRATEŠKE ANALIZE
Institut za razvojne in raziskovalne projekte IRPE Ljubljana
INŠTITUT ZA SODOBNO DRUŽINO MANAMI
INŠTITUT ZA SVOBODO OBLAČENJA BRESTANICA
INŠTITUT ZA ŠIRJENJE INOVATIVNOSTI IN KULTURE HEVREKA!
Inštitut za širjenje zavesti Kristalin
Inštitut za trajnostni razvoj in celostne rešitve
INŠTITUT ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ Metelkova 6, Ljubljana
INŠTITUT ZA UPORABNO EKOLOGIJO MARIBOR
Inštitut za zasebnost in dostop do informacij, INFO HIŠA
INTEGRA INŠTITUT, Inštitut za razvoj človeških virov
INTEGRITETA - DRUŠTVO ZA ETIČNOST JAVNEGA DELOVANJA
INTERES - KULTURNO UMETNIŠKO ŠPORTNO IZOBRAŽEVALNO DRUŠTVO MLADIH LJUBLJANA
INTERSO Integracija ekonomskega razvoja, sociale in okolja Inštitut za družbeno odgovornost, Koper
''INVALID'' ZVEZA DRUŠTEV GIBALNO OVIRANIH IN OSEB Z INVALIDNOSTJO SLOVENIJE
IPAK - inštitut za simbolno analizo in razvoj informacijskih tehnologij Velenje
IZARO - Inštitut za analizo in raziskovanje omrežij
Izobraževalni center za zdravo življenje EDUCOR
Izobraževalni Inštitut Sreča, Inštitut za osebno rast in razvoj zavesti
IZOBRAŽEVALNI ZAVOD SMER
IZOBRAŽEVALNI ZAVOD ZNANJE
IZOBRAŽEVALNO RAZISKOVALNI INŠTITUT Ljubljana
IZZI-društvo za izobraževanje, znanost in inovativnost - IZZI associazione per l`Educazione, la Scienza e l`Innovazione
IZZIV, DRUŠTVO ZA OBLIKOVANJE IN IZVAJANJE DRUŽBENO ODGOVORNIH PROGRAMOV
JAMARSKA ZVEZA SLOVENIJE
JADRALNI KLUB ŠTORKLJA
JEZUITSKO ZDRUŽENJE ZA BEGUNCE SLOVENIJE
JUDO KLUB GOLOVEC
JUTA, zavod za promocijo aktivnega življenjskega sloga
JUTRO Zavod za pomoč in nego na domu
KARIERNI CENTER UNIVERZE NA PRIMORSKEM KOPER
KARNIKA, zavod za osebno pomoč, svetovanje in razvoj znanja
KINOLOŠKA ZVEZA SLOVENIJE
KLUB ALTERNATIVE ZA DVIG KVALITETE ŽIVLJENJA - BONI
KLUB BRIGADIRJEV ZASAVJA
KLUB EVROPSKIH ŽENSK
KLUB IGRA Zavod za izobraževanje, raziskovalno dejavnost in druge storitve dejavnosti
Klub japonskega mečevanja Maribor
KLUB KANALSKE MLADINE
KLUB LEONARDO DA VINCI, ZA VZPODBUJANJE IN RAZVIJANJE SODOBNIH POSLOVNIH SISTEMOV
KLUB LOKOSTRELCEV KRANJ
Klub mariborskih študentov
KLUB MLADIH ŠENČUR
KLUB PRIJATELJEV MLADINE MARINDOLUS KRANJ
KLUB PRIJATELJEV NARAVE
KLUB ŠTUDENTOV KRANJ
KLUB ŠTUDENTOV OBČINE CELJE
KLUB ŠTUDENTOV OBČINE KOPER - CLUB DEGLI STUDENTI DEL COMUNE DI CAPODISTRIA
KLUB VELIKEGA NOGOMETA ŽENSKI NOGOMETNI KLUB MARIBOR
KLUB X, DRUŠTVO ZA POPESTRITEV DRUŽABNEGA ŽIVLJENJA
KLUB ZA KVALITETNO PREŽIVLJANJE PROSTEGA ČASA MLADIH DRUŽIN POHORSKI ŠKRAT
KLUB ZA OSEBNI IN DUHOVNI RAZVOJ ''TARAJA''
KLUB ZA ŠPORTNO REKREACIJO, EKOTURIZEM IN USTVARJALNOST SKIRCA
KOLESARSKO DRUŠTVO ROG
KOMISP, ZVEZA ŠTUDENTSKIH ZVEZ IN DRUŠTEV ZA MEDNARODNO SODELOVANJE IN IZOBRAŽEVANJE
KORONARNI KLUB MARIBOR
KOROŠKI MLADINSKI KULTURNI CENTER KOMPLEKS
KOROŠKO ŠALEŠKI JAMARSKI KLUB ''SPELEOS-SIGA'' VELENJE
Košarkaški klub Lastovka
KreArti, zasebni zavod za spodbujanje ustvarjalnosti
KREATIM, multimedijski center Nova Gorica
KUBI, zavod za kulturo bivanja
KulTurna Špranja, Zavod za spodbujanje inovativnega turizma, Ptuj
KULTURNI CENTER MARIJA VERA zavod za kulturno dejavnost
KULTURNI KLUB LIBERIUS CERKLJE
KULTURNO - IZOBRAŽEVALNO DRUŠTVO LASTOVKA
Kulturno izobraževalni zavod Burja
KULTURNO MODNO - UMETNIŠKO DRUŠTVO VALKING
Kulturno - umetniški klub Potovke
Kulturno umetniški zavod PerArtem
KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO GLOBUS HYSTERICUS
KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO RAZKRIŽJE
KULTURNO - UMETNIŠKO DRUŠTVO ROLLY
KULTURNO DRUŠTVO AKADEMSKA FOLKLORNA SKUPINA OZARA KRANJ
KULTURNO DRUŠTVO B-51
Kulturno društvo dr. Ignacija Knobleharja Škocjan
KULTURNO DRUŠTVO GALERIJA GT
KULTURNO DRUŠTVO LIKOVNIH UMETNIKOV LIK IZOLA - Associazione culturale delle arti figurative LIK ISOLA
KULTURNO DRUŠTVO LJUBITELJSKIH LIKOVNIKOV KOPER
KULTURNO DRUŠTVO MLADI PRIJATELJI PESNICA
KULTURNO MAKEDONSKO DRUŠTVO "PELLA" LJUBLJANA
KULTURNO DRUŠTVO PIHALNI ORKESTER BEŽIGRAD
Kulturno društvo Plesna izba Maribor
Kulturno društvo RAUM AU
KULTURNO DRUŠTVO RHAEGO BATTALION
KULTURNO DRUŠTVO SMEŠKO
KULTURNO DRUŠTVO SV. NAZARIJ
KULTURNO DRUŠTVO SVOBODA LIBOJE
KULTURNO DRUŠTVO ŠOK TEATER MEŽICA
KULTURNO DRUŠTVO TAXI ART
KULTURNO DRUŠTVO VSE-ENO
KULTURNO EKOLOŠKO DRUŠTVO SMETUMET
KULTURNO IN UMETNIŠKO DRUŠTVO RAGA SLOVENIJA
Kulturno izobraževalni zavod Ustvarjalna Pisarna SOdelujem, Ljubljana
KULTURNO IZOBRAŽEVALNO DRUŠTVO KIBLA
KULTURNO IZOBRAŽEVALNO DRUŠTVO PINA - Associazione culturale ed educativa Pina
Kulturno izobraževalno društvo za razvoj medijev in zelenih delovnih mestih
KULTURNO ŠPORTNO DRUŠTVO SAMO BERTOKI - Associazione culturale e sportiva Samo Bertocchi
KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO ANARHIV
KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO ART ENERGIJA
KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO ART STAYS
KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO ARTOTEKA BELA KRAJINA
KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO B.A.L. DOMŽALE
KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO BANDA FERDAMANA
KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO BELA KRAJINA - DRUŠTVO ZA RAZVOJ KULTURE IN UMETNOSTI, TER PROMOCIJO TURIZMA NA PODROČJU BELE KRAJINE
KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO BORZA
KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO CELJE MOČ SVETLOBE
KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO GLAS
KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO JADRAN
KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO KRSNIK
KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO LUFT
KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO MOTA - MUZEJ TRANZITORNIH UMETNOSTI
KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO MREŽA
KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO PODN - ART
KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO PODTALNICA
KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO SLOGA ČRNI VRH
KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO SVOBODNO NEINSTUCIONALNO GLEDALIŠČE
KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO ŠENTVID NAD LJUBLJANO
KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO ŠTUDENT MARIBOR
KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO TALIJA
KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO TRIGLAV JAVORNIK - JESENICE
KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO TRIVIA
KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO UNIKAT
KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO VESELIH UMETNIKOV
KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO VIA ARTIS
KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO ZA RAZVIJANJE KREATIVNOSTI
KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO ZA KREATIVNI RAZVOJ
KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO ZLATI ZOB
KULTURNO UMETNIŠKO IN TURISTIČNO DRUŠTVO FRAN GOVEKAR IG
KULTURNO ZGODOVINSKO DRUŠTVO ŽOVNEK
KULTURNO-UMETNIŠKO DRUŠTVO LIBER
KULTURNO-UMETNIŠKO DRUŠTVO NRGHOUSE
LIMINAL, ZAVOD ZA DRUŽBENO TRANSFUZIJO, KREATIVNO IN UPORABNO ZNANOST
LITERARNI KLUB UPOKOJENCEV SLOVENIJE - LIKUS
LITERATOR - SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA UČNO PODPORO SOCIALNO OGROŽENI MLADINI
LEKTORSKO DRUŠTVO SLOVENIJE
LJUBLJANSKA KOLESARSKA MREŽA, DRUŠTVO ZA VZPODBUJANJE KOLESARJENJA IN TRAJNOSTNEGA PROMETA
LJUBLJANSKO GEOGRAFSKO DRUŠTVO
LOKALPATRIOT Mladinski klub DNŠ
MANAS - DRUŠTVO ZA VZPODBUJANJE CELOVITEGA ŽIVLJENJA
MAGIČNOST USTVARJANJA, Zavod za ustvarjanje in izobraževanje
Maitri, zavod za pomoč neozdravljivo bolnim in njihovim bljižnjim
Mali genij, inštitut za razvoj izobraževanja, Maribor
MASOVNA Zavod neinstitucionalne kulture
Mavrični Bojevniki, zavod za pomoč otrokom z motnjo pozornosti in hiperaktivnostjo ADHD
MAŽORETNI KLUB BATON
Medgeneracijski center Celje
MEDGENERACIJSKO DRUŠTVO BLOŠKI PRSTKI
Medgeneracijsko društvo Modra, društvo za nudenje celostne podpore starim ljudem
MEDGENERACIJSKO DRUŠTVO Z ROKO V ROKI
MEDGENERACIJSKO DRUŠTVO ZA SAMOPOMOČ TROMOSTOVJE
MEDIA FORUM, center za javno komuniciranje, Ljubljana
Mediator zavod za mediacijo, svetovanje in izobraževanje Sežana
MEDNARODNA USTANOVA - BELI GOLOB INTERNATIONAL FOUNDATION THE WHITE DOVE
MEDNARODNO DRUŠTVO ŠTUDENTOV AGRONOMIJE IN SORODNIH VED SLOVENIJE
MEDNARODNO ZDRUŽENJE ŠTUDENTOV VETERINARSTVA SLOVENIJE
MEDOBČINSKO DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH OBČIN SLOVENSKE KONJICE, VITANJE IN ZREČE
MEDOBČINSKO DRUŠTVO PRIJATELJEV MLADINE AJDOVŠČINA
MEDOBČINSKO DRUŠTVO PRIJATELJEV MLADINE CELJE
MEDOBČINSKO DRUŠTVO PRIJATELJEV MLADINE ZA GORIŠKO
MEDOBČINSKO DRUŠTVO SLEPIH IN SLABOVIDNIH NOVA GORICA
MEDOBČINSKO DRUŠTVO SOŽITJE ZA POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU OBČIN DOMŽALE, KOMENDA, LUKOVICA, MENGEŠ, MORAVČE IN TRZIN
MEGAUM-NACIONALNO ZDRUŽENJE ZA PROMOCIJO IN URJENJE UMA SLOVENIJE
Membrana, zavod za raziskovalno, izobraževalno in kulturno dejavnost
MESTNA ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE, LJUBLJANA
MESTNA ZVEZA TABORNIKOV - LJUBLJANA
MESTO ŽENSK, DRUŠTVO ZA PROMOCIJO ŽENSK V KULTURI
METTA Inštitut za celostni razvoj
MIROVNI INŠTITUT Metelkova 6, Ljubljana
MLADINSKA ZVEZA ZA ALKOHOLNO POLITIKO - ALCOHOL POLICY YOUTH NETWORK
 
MLADINSKI CENTER BIT angleški prevod firme: YOUTH CENTER BIT
MLADINSKI CENTER DRAVINJSKE DOLINE
MLADINSKI CENTER PRLEKIJE - POKRAJINSKI CENTER NVO, slovensko nacionalno združenje, delujočo v javnem interesu
MLADINSKI KLUB DOBRNA
MLADINSKI KLUB ŠMARJE PRI JELŠAH
MLADINSKI SVET AJDOVŠČINA
Mladinsko društvo Černelavci
MLADINSKO DRUŠTVO HERES
MLADINSKO DRUŠTVO JEVNICA
MLADINSKO DRUŠTVO KROKAR
MLADINSKO INFORMACIJSKI CENTER
Mladinsko združenje za gibanje in prehransko politiko
MLADINSKO ZDRUŽENJE BREZ IZGOVORA - YOUTH ASSOCIATION NO EXCUSE
Mladinsko Lutkovno Gledališče
MOBIN, Zavod za mobilnost in informiranje mladih
MojaLeta.si, zavod za promocijo kakovostnega staranja in detabuizacijo starosti Korovci
Montessori Razvojni Center Obala, Hiša otrok na travniku Prade, zavod za pomoč staršem pri vzgoji otrok
MORIGENOS -SLOVENSKO DRUŠTVO ZA MORSKE SESALCE / Morigenos - Societa` Slovena dei Mammiferi Marini
MOTOVILA, Center za spodbujanje sodelovanja v kulturnih in ustvarjalnih sektorjih
MOVIA, zavod za filmsko produkcijo
MOZAIK-DRUŠTVO ZA SOCIALNO VKLJUČENOST
MULE, DRUŠTVO ZA CELOSTNO BIVANJE
MUSLIMANSKO DOBRODELNO DRUŠTVO MERHAMET LJUBLJANA
NARAVNI ZAČETKI, ZDRUŽENJE ZA INFORMIRANJE SVOBODNO IZBIRO IN PODPORO NA PODROČJU NOSEČNOSTI, PORODA IN STARŠEVSTVA
NACOA SLOVENIJA, DRUŠTVO ZA POMOČ OTROKOM ALKOHOLIKOV
Naravno Globalno, Zavod za trajnostni razvoj
NEVIODUNUM zavod za kulturo in odnose z javnostmi, Krško
NOGOMETNI KLUB TRIGLAV KRANJ
NOMED, Neodvisna medijska dejavnost, Koper
NORAVISION Gallery, zavod za promocijo umetnosti, kulture in izobraževanja
Notranji izvir, Zavod za raziskovanje in razvoj notranjih potencialov človeške narave
NOVATIVA - Inštitut za inovacije v športu
NOVI PARADOKS - SLOVENSKO DRUŠTVO ZA KAKOVOST ŽIVLJENJA
Novi Parnas, Zavod za izobraževanje, svetovanje, kulturno-umetniško in prostočasne dejavnosti
OBČINSKA KULTURNA ZVEZA MEDVODE
OAZA, DRUŠTVO ZA POMOČ LJUDEM V STISKI IN ZA PREPREČEVANJE ZASVOJENOSTI
OBMOČNO ZDRUŽENJE RDEČEGA KRIŽA KOČEVJE
OBMOČNO ZDRUŽENJE RDEČEGA KRIŽA LENDAVA
OBMOČNO ZDRUŽENJE RDEČEGA KRIŽA ŽALEC
OBMOČNO ZDRUŽENJE VETERANOV VOJNE ZA SLOVENIJO SEVNICA
ODBOJKARSKI KLUB LUBNIK ŠKOFJA LOKA
ODRASLI SKAVTI SLOVENIJE - ZVEZA BRATOVŠČIN ODRASLIH KATOLIŠKIH SKAVTINJ IN SKAVTOV
Olos, inštitut za dialog in prenovo skupnosti, Ljubljana
OMI, INŠTITUT ODPRTE MISLI, zavod za antropološko medicino
ONEJ - DRUŠTVO PREKMURSKE POBUDE
Oreli - Zavod za socialno podporo, svetovanje, raziskovanje in izobraževanje ostarelih, oseb s posebnimi potrebami, mladih in ostalih skupin prebivalstva
OTOK ZAVOD ZA RAZVOJ
OTOK, zavod za razvijanje filmske kulture Ljubljana
Ozara Slovenija nacionalno združenje za kakovost življenja
OZOR, zavod za gibljive slike
PAJN Zavod za sonaravno bivanje, Videm 2 a, Cerknica
PAN MUNDUS Murska Sobota, Zavod za razvoj kulture, turizma in podeželja
PANTA REI, DRUŠTVO ZA KVALITETNEJŠE ŽIVLJENJE HENDIKEPIRANIH OSEB
PANTEA, podpora pri uresničevanju vaše vizije, Postojna
PAPILOT Zavod za vzpodbujanje in razvijanje kvalitete življenja, Ljubljana
PARNAS Zavod za kulturo in turizem, Velike Lašče
PERIFERIJA, zavod za robne kulturne, socialne in politične prakse, Kamnik
PEŠČENI OTOK, Inštitut za osebnostni razvoj
PET - Pasja enota terapevtov, Zavod za terapijo s pomočjo psov
PEVSKO DRUŠTVO SELO
PHI, zavod za organiziranje prireditev, Prvačina
PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE
PLANINSKO DRUŠTVO HUDOURNIK
PLANINSKO DRUŠTVO MORAVČE
Planinsko društvo Podnanos
Planinsko društvo Piramida Maribor - Ptuj
PLANINSKO DRUŠTVO RADOVLJICA
PLANINSKO DRUŠTVO RAVNE NA KOROŠKEM
PLANINSKO DRUŠTVO VITANJE
Ples Srca, zavod za umetnost življenja
PLESNI STUDIO INTAKT - ZDRUŽENJE USTVARJALCEV SODOBNEGA PLESA
PLESNO DRUŠTVO GOGCI
PLESNO DRUŠTVO KROKAR
PLESNO GLEDALIŠČE CELJE Zavod za organizacijo in izvedbo kulturnih prireditev Celje
POGOVORNO ZDRUŽENJE - ČLOVEŠKA TOPLINA
POGUM - DRUŠTVO ZA DOSTOJANSTVO PRI DELU
POHODNIŠKO DRUŠTVO NOVO MESTO
POMURSKA TURISTIČNA ZVEZA
PORTA-B, Zavod za razvoj in promocijo kulture, kulturne dediščine in turizma
POTENCIAL, INŠTITUT ZA REVITALIZACIJO PODEŽELJA, LOKOVEC
POVEJ IN PRISLUHNI, DRUŠTVO ZA ŽIV(AHN)E POGOVORE
Povod, Zavod za kulturo in razvoj mednarodnih odnosov v kulturi
PraNa, zavod za prepoznavanje pranarave prostora, človeka, Preddvor
Pravni center za varstvo človekovih pravic, Koper
PRAVNO-INFORMACIJSKI CENTER NEVLADNIH ORGANIZACIJ- PIC, Ljubljana
PREDNOST, SOCIALNO-KULTURNO DRUŠTVO ZA RANLJIVE DRUŽBENE SKUPINE
Prelomi - Inštitut za družinsko terapijo, svetovanje in izobraževanje
PRIHODNOST, DRUŠTVO ZA VAROVANJE IN OHRANJANJE NARAVNEGA OKOLJA
Primorsko svetovalno središče, Koper
ProDomi - Sinergije Sobivanja, zavod Izola
proREK zavod za promocijo rekreacije
PROSOC, DRUŠTVO ZA IMPLEMENTACIJO PROJEKTOV IN RAZVOJ SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO CERKNO
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KORINJ
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO STIČNA
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO ŠINKOV TURN
PROSUM, zavod za izobraževanje, usposabljanje in mediacijo
PSIHOTERAPEVTSKO DRUŠTVO IZBIRA
RACIO SOCIAL - Zavod za razvoj socialnih in zaposlitvenih programov
RADIOKLUB BURJA
RADIOKLUB CIRKULANE
RADIOKLUB KRANJ
RAFTING ZVEZA SLOVENIJE
RAKMO, Zavod za razvoj kulture medosebnih odnosov in obvladovanja konfliktov, izobraževanje, svetovanje raziskovanje in založništvo
Raziskovalno-dokumentacijski center JAS
RAZISKOVALNO DRUŠTVO MILANA ROBIČA
RDEČI KRIŽ SLOVENIJE OBMOČNO ZDRUŽENJE LJUTOMER
RDEČI NOSKI - CLOWNDOCTORS, DRUŠTVO ZA POSPEŠEVANJE VESELJA DO ŽIVLJENJA ZA BOLNE IN TRPEČE LJUDI
REKREATIVNO IN IZOBRAŽEVALNO DRUŠTVO ZA MISELNO IN GIBALNO KULTURO TER OSEBNOSTNI RAZVOJ TOLMUN
Rodna Zemlja
ROKOKULT DRUŠTVO ZA PROMOCIJO ROKODELSTVA IN VAROVANJE KULTURNE DEDIŠČINE
ROMSKO DRUŠTVO AMALA
ROMSKO DRUŠTVO ROMANO VESELI
ROMSKO DRUŠTVO ROMI GREDO NAPREJ (ROMA DŽAN ANGLE)
ROTARACT KLUB LJUBLJANA
SABLJAŠKO DRUŠTVO GLADIO
SAMOROK Zavod za ohranitev rokodelstva, Ljubljana
SAVITRI, DRUŠTVO ZA SPODBUJANJE DUHOVNEGA RAZVOJA IN ZDRAVJA
SCCA Zavod za sodobno umetnost - Ljubljana v angl.jeziku: SCCA, Center for contemporary arts- Ljubljana
SEECRAN Akcijska mreža za otrokove pravice, Ljubljana
Serafin, Zavod za izobraževanje, obvladovanje konfliktov in mediacijo
SIMETRIS, ZAVOD ZA RAZVOJ OTROK IN ODRASLIH MORJE
SINAPSA, SLOVENSKO DRUŠTVO ZA NEVROZNANOST
SI-OR, Zavod za osebnostni razvoj, izobraževanje in svetovanje
SKLAD DELA ZASAVJE, USTANOVA ZA IZVAJANJE AKTIVNE POLITIKE ZAPOSLOVANJA
SKLAD SILVA - DRUŠTVO ZA KAKOVOSTNO ŽIVLJENJE LJUDI S POSEBNIMI POTREBAMI
SKRINJA, KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO
SKRITA ENERGIJA, Zavod za eko-socialno gospodarjenje
Skuhna - kulinarično in kulturno - izobraževalno središče Afrike, Azije in Južne Amerike, socialno podjetje
Skupek modro-aktivnih, Zavod za organizacijo družbeno odgovornih akcij, Koper
Skupina Stik, zavod za preučevanje povezovalnih področij preteklosti in sedanjosti
SLOKVA, zavod za razvoj neizkoriščenih potencialov, so.p.
Slovenska kolesarska mreža, Združenje kolesarskih pobud Slovenije
SLOVENSKA ZVEZA DRUŠTEV ZA TELEFONSKO POMOČ V STISKI
Slovenska zveza za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo
SLOVENSKO DRUŠTVO EVALVATORJEV
SLOVENSKO DRUŠTVO HOSPIC
SLOVENSKO DRUŠTVO ZA GLOBINSKOPSIHOLOŠKO PSIHOTERAPIJO
SLOVENSKO DRUŠTVO ZA POMOČ OTROKOM-MOJ ZAKLAD
SLOVENSKO DRUŠTVO ZA TERAPIJO S POMOČJO PSOV "TAČKE POMAGAČKE"
SLOVENSKO HOMEOPATSKO DRUŠTVO
SLOVENSKO ODONATOLOŠKO DRUŠTVO
SLOVENSKO POPOTNIŠKO DRUŠTVO ERAZEM
SLOVENSKO VEGANSKO DRUŠTVO
SLOVENSKO ZDRUŽENJE BOLNIKOV Z LIMFOMOM IN LEVKEMIJO, L&L
SLOVENSKO ZDRUŽENJE INŠTRUKTORJEV - CENTER ZA ŠOLANJE PSOV VODIČEV IN PSOV SPREMLJEVALCEV - CANIS
SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA CIRKUŠKO PEDAGOGIKO - CIRKOKROG
SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA FOTOMEDICINO IN FOTOBIOLOGIJO
SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA PREPREČEVANJE SAMOMORA
SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA TRAJNOSTNO GRADNJO - GREEN BUILDING COUNCIL SLOVENIA
SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA ZMANJŠEVANJE ŠKODLJIVIH POSLEDIC DROG - DROGART
SOCIALNA AKADEMIJA - zavod za izobraževanje, raziskovanje in kulturo
Socialni zavod ASISTENT, so.p.
Sonce, Zasebni zavod za vzgojo in izobraževanje
SONČEK - ZVEZA DRUŠTEV ZA CEREBRALNO PARALIZO SLOVENIJE
SONČEK ZGORNJE GORENJSKE - DRUŠTVO ZA CEREBRALNO PARALIZO
SOZVEN, DRUŠTVO ZA SODOBNO GLASBO
SOŽITJE - DRUŠTVO ZA POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU OBČIN RADOVLJICA, BLED, BOHINJ IN GORJE
SOŽITJE - DRUŠTVO ZA POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU SEVNICA
SRBSKO KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO VIDOVDAN, LJUBLJANA
SRBSKO KULTURNO DRUŠTVO NOVO MESTO
Srbsko kulturno društvo štajerska skupnost
SREČALIŠČE, DRUŠTVO ZA PSIHOTERAPIJO IN SKUPINSKO DELO
SREDIŠČE ROTUNDA, primorski družbeni center, Koper SREDIŠČE ROTUNDA, Centro Sociale del Litorale, Capodistria
STANLEY CHESS CLUB
STEP Inštitut, zavod za psihologijo dela in podjetništvo
Storylink, zavod za pomoč socialno ogroženim
STRATOSFERA, Zavod za razvoj strateškega mišljenja in ohranjanje kulturne dediščine iger
STUDIO DANSA, Center za plesno terapijo in gibalno kulturo
STUDIO OSEM, KREATIVNO DRUŠTVO - USTVARJALNI PROGRAMI IN IZOBRAŽEVANJE MLADIH
STUDIO SIMBALEIN, Center za terapijo in kulturo odnosov
SUBKULTURNI AZIL, Zavod za umetniško produkcijo in založništvo, Maribor
SYMBIOSIS - Zavod za naravovarstveno raziskovanje in izobraževanje
SVETOVALNICA ZA MOTNJE HRANJENJA INTROSPEKTA
SVETOVALNI SVET - DRUŠTVO ZA SVETOVANJE IN RAZISKOVANJE NA PODROČJU MOTENJ HRANJENJA IN DUŠEVNEGA ZDRAVJA
Svetovno združenje ljubiteljev harmonik
ŠENT - SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA DUŠEVNO ZDRAVJE
ŠENTPRIMA - Zavod za svetovanje, usposabljanje in rehabilitacijo invalidov
ŠKOFIJSKA KARITAS CELJE
Škratarija - društvo za ustvarjalno izražanje
Šola aromaterapije za razvoj, izobraževanje in usposabljanje s področja aromaterapije, fitoterapije, zelišč in naravne nege
Šola Luči - Zavod za ozaveščanje in prebujanje svobodnega življenja, Hoče
ŠOLT Zavod za izobraževanje
ŠPORTNA UNIJA SLOVENIJE - ZVEZA DRUŠTEV ZA ŠPORTNO REKREACIJO IN ŠPORTNO VZGOJO
ŠPORTNA ZVEZA KOPER
ŠPORTNA ZVEZA KRŠKO
ŠPORTNA ZVEZA LOGATEC
ŠPORTNI KLUB BLEŠČICA
ŠPORTNI KLUB FLIP PIRAN - CLUB SPORTIVO FLIP PIRANO
ŠPORTNO ATLETSKO DRUŠTVO MAVRICA
ŠPORTNO DRUŠTVO FENOMENI
ŠPORTNO DRUŠTVO GIB LJUBLJANA ŠIŠKA
ŠPORTNO DRUŠTVO HOMEC
ŠPORTNO DRUŠTVO ILUŽN
ŠPORTNO DRUŠTVO INVALID LJUBLJANA
ŠPORTNO DRUŠTVO KINVITAL
ŠPORTNO DRUŠTVO MALA ŠOLA JUDA LJUBLJANA
ŠPORTNO DRUŠTVO OUT IN SLOVENIJA
ŠPORTNO DRUŠTVO PAMEČE - TROBLJE
ŠPORTNO DRUŠTVO PLESNIH IN NAVIJAŠKIH SKUPIN POM-PON 2000
ŠPORTNO DRUŠTVO POSAVJE
ŠPORTNO DRUŠTVO POSAVJE BREŽICE
ŠPORTNO DRUŠTVO SKB BANKE D.D. LJUBLJANA
ŠPORTNO DRUŠTVO ŠMARTNO-TACEN
ŠPORTNO DRUŠTVO-SOCIETA SPORTIVA BOŽIDAR KOLARIČ, HRVATINI
ŠPORTNO KINOLOŠKO DRUŠTVO FAJN PES
Športno in kulturno-umetniško društvo Kavče
ŠPORTNO KULTURNO DRUŠTVO DEJMO
ŠPORTNO, KULTURNO, RAZISKOVALNO IN TURISTIČNO DRUŠTVO MOZAIK
ŠPORTNO, MLADINSKO, RAZISKOVALNO IN KULTURNO DRUŠTVO K.N.O.F.
Študentska svetovalnica Študentske organizacije Univerze v Ljubljani, Zavod za svetovalne dejavnosti
ŠTUDENTSKI KLUB MLADIH ŠENTJUR
Študentsko društvo Erasmus študentska mreža pri Univerzi v Mariboru
ŠTUDENTSKO DRUŠTVO ZA SINOLOŠKE ZADEVE YUAN
ŠTUDENTSKO IZOBRAŽEVALNO DRUŠTVO AIESEC KRANJ
Študijsko-raziskovalni center za družino
TECUM - s teboj, zavod za kakovostno življenje starejših ljudi
TAE-KWON-DO KLUB ŠKORPIJON
TEHNOLOŠKO ZDRUŽENJE IOT
TENIŠKI KLUB VOJNIK
Teniško društvo Kidričevo
TEOZOFSKO DRUŠTVO JIVATMA
TERAPEVTSKI INŠTITUT - ODNOS, zavod v Izoli
TIMOTEJ PTUJ DRUŠTVO ZA IZBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVLJENJA
TIPOVEJ, Zavod za ustvarjalno družbo
Trajnostni park Istra, raziskovalno-izobraževalni zavod za trajnostni razvoj
TREPETLIKA, DRUŠTVO BOLNIKOV S PARKINSONIZMOM IN DRUGIMI EKSTRAPIRAMIDNIMI MOTNJAMI
Tribun, zavod za kulturo, raziskovanje in razvoj, Ljubljana
TRI ZVEZDE, zavod za šport, rekreacijo in prosti čas
TURISTIČNA ZVEZA SLOVENIJE
TURISTIČNA ZVEZA GORNJEGA POSOČJA
TURISTIČNO DRUŠTVO AMBRUS
TURISTIČNO DRUŠTVO BOHINJ
TURISTIČNO DRUŠTVO BRASLOVČE
TURISTIČNO DRUŠTVO JESENICE NA DOLENJSKEM
TURISTIČNO DRUŠTVO KOČEVJE
TURISTIČNO DRUŠTVO MOKRONOG
TURISTIČNO DRUŠTVO NEGOVA - SPODNJI IVANJCI
TURISTIČNO DRUŠTVO PAVLOVSKI VRH - LIBANJA
TURISTIČNO DRUŠTVO PUDGURA
TURISTIČNO DRUŠTVO ŠMARJE-SAP
TURISTIČNO DRUŠTVO ŠTATENBERG
TURISTIČNO DRUŠTVO ŠTORE
TURISTIČNO DRUŠTVO VOJNIK
TURISTIČNO KULTURNO DRUŠTVO KANOMLJA
Turistično razvojni Zavod Vrtnica - socialno podjetje
UMETNIŠKO DRUŠTVO ATELJE PEJSAŽ
UMETNIŠKO DRUŠTVO FIČO BALET
Umetnost kristalne svetlobe - zavod zavestnega življenja
UMMI, zavod za izobraževanje Koper
Umni, zavod za ustvarjalne rešitve s pomočjo mnenj
UNIVERSI skupaj z mladimi za mlade, Koper
Univerzitetni izobraževalni center, Koper
'UP'' DRUŠTVO ZA POMOČ ZASVOJENCEM IN NJIHOVIM SVOJCEM SLOVENIJE
USTANOVA - FUNDACIJA NAZAJ NA KONJA
USTANOVA FUNDACIJA BIT PLANOTA
USTANOVA ''FUNDACIJA POTI MIRU V POSOČJU''
USTANOVA - FUNDACIJA ZA POMOČ OTROKOM
USTANOVA LOKALNA RAZVOJNA FUNDACIJA POSAVJA
USTANOVA LOKALNA RAZVOJNA FUNDACIJA ZA POMURJE
USTANOVA MALI VITEZ - FUNDACIJA ZA POMOČ MLADIM OZDRAVLJENIM OD RAKA
USTANOVA UMANOTERA - SLOVENSKA FUNDACIJA ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ
Ustanova v objemu skupnosti Kidričevo, ustanova za pomoč osebam iz ranljivih skupin občine Kidričevo
Ustvarjalno središče ABRAM, Pedrovo nad Branikom
USTVARJALNO SREDIŠČE BREZNIKAR zavod, Šmartno pri Litiji, Ustje 6
VARNA POT zavod za pomoč žrtvam prometnih nesreč, preventivo, vzgojo in izobraževanje
VARNA BAZA - Inštitut za psihoterapijo, partnersko terapijo in čuječnost
VARNOSTNO ZDRUŽENJE SLOVENIJE
VARUHI UNIVERZUMA, zavod za varstvo narave, Ljubljana
VAŠKO, ETNOLOŠKO, TURISTIČNO, EKOLOŠKO, REKREACIJSKO DRUŠTVO BREG
Večetnično kulturno, izobraževalno, turistično in športno društvo
VELIKO NOČNO DRUŠTVO, DRUŠTVO ZA GLASBENO, GLEDALIŠKO, LIKOVNO IN LITERARNO DEJAVNOST
Viam, zavod za socialne in izobraževalne dejavnosti, Ljubljana
VINTAGE, DRUŠTVO ZA OHRANJANJE IN RAZVOJ SWING IN ROCKABILLY KULTURE
VISTA, Zavod za razvoj vrednot Murska Sobota
VITA, Zavod za kulturo in izobraževanje
VITRA Center za uravnotežen razvoj
VIVAMAR, DRUŠTVO ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ MORJA
Viverius - Inštitut za razvoj Digitalnega Zdravja, Prevalje
VOLUNTARIAT Zavod za mednarodno prostovoljno delo, Ljubljana
VOZIM, Zavod za inovativno izobraževanje o varni vožnji
YHD - DRUŠTVO ZA TEORIJO IN KULTURO HENDIKEPA
Za dialog, zavod za izobraževanje, svetovanje in mediacijo, Medvode
ZA IN PROTI zavod za kulturo dialoga, Ljubljana Firma v angleškem jeziku: Pro et Contra, Institute for Culture in Dialogue
Z lahkoto!, zavod za izobraževanje, raziskovanje in razvoj, Ljubljana
ZAKONSKI IN DRUŽINSKI INŠTITUT
ZAPOSLITVENI CENTER ŠENTPLAVŽ
Zaposlitveni center Zarja
ZAPOSLITVENI CENTER ZARJA 2
Zasebni neprofitni zavod Suri izobraževanje, umetnost, kultura in vzgoja
Zasebni zavod Lacerta, zavod za raziskovanje, svetovanje in trajnostni razvoj
ZAVOD 100% NARAVNO BOTANIK ORMOŽ
Zavod 13 - ozaveščanje o drugačnosti in nudenje pomoči, Maribor
Zavod - združenje za energetsko neodvisnost - ZENS
Zavod ABIONA za družbeni razvoj mladih, raziskave in razvoj ter motivacijo vseživljenjskega učenja
Zavod Ac-cedo Cankova, Zavod za drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
Zavod AKSON 2020 - Inštitut za razvoj družbe
Zavod Amo, center za psihoterapijo, svetovanje in izobraževanje
Zavod Ambitia, Zavod za razvoj družbene odgovornosti in inovativnosti
ZAVOD APGA, agencija za promocijo gibalnih aktivnosti
ZAVOD APLIKATA MARIBOR, zavod za prepletanje kulture, sociale, znanosti in izobraževanja
ZAVOD ARTMAR, izobraževanje in razvoj, Maribor, so.p.
Zavod Babičina skrinja za ponovno uporabo starih izdelkov, spodbujanje in usposabljanje za zdrav način življenja, vrnitev k naravi in logistika
Zavod Biser - svetovanje, spremljanje in izobraževanje, Selnica ob Dravi
Zavod BPM
Zavod Cavalia Nova Gorica, Zavod za aktivnosti s konji
ZAVOD CCC ZAVOD ZA MULTIMEDIJSKO UMETNOST IN PROJEKTE DRUŽBENEGA RAZISKOVANJA
Zavod Brez ovir so.p. - Zavod za izboljšanje dostopnosti objektov za invalide in turizem za invalide ter za namen trajnega opravljanja dejavnosti socialnega podjetništva
Zavod Čarobna preproga, inovativne dejavnosti na področju vzgoje in izobraževanja, psihološke storitve, preventiva in alternativne oblike pomoči in zdravljenja, dobrodelnost Koper
Zavod Delavnica konceptov
ZAVOD DOBRA DRUŽBA, podpora in svetovanje
ZAVOD DOBRA POT, ZAVOD ZA KULTURO IN SONARAVNO DELOVANJE
Zavod EDUS - zavod za priložnosti mladih Maribor
Zavod Ekologičen, ozaveščanje in izvajanje zdravega načina življenja, prijaznega do človeka in narave
Zavod EMMA, Center za pomoč žrtvam nasilja
Zavod Enostavno Prijatelji
ZAVOD FEMINET, za vzgojo in izobraževanje k družbeni odgovornosti
ZAVOD FENIKS "Center za prosti čas, izobraževanje, turizem in svetovanje"
Zavod FilmFlov, zavod za uveljavljanje in promocijo filmske kulture
ZAVOD FRANKO MARIBOR, zavod za razvijanje, načrtovanje in izvajanje dela v skupnosti
Zavod Gibanje za Energijo Štorje
ZAVOD HIŠA NARAVE TRŽIČ
Zavod HUMAN, svetovanje, Ljubljana
Zavod Infinitum, zavod za spodbujanje fleksibilnih oblik dela, Maribor
Zavod INOVATIV, Inštitut za razvoj, svetovanje, izobraževanje in podporo Maribor
ZAVOD INŠTITUT ZA AVTIZEM IN SORODNE MOTNJE
ZAVOD INŠTITUT ZA ELEKTRONSKO PARTICIPACIJO
Zavod IRSA za izobraževanje, raziskave in svetovanje, Trčova
Zavod Kinokašča, dokumentarna video produkcija in hranilnica spomina, Šmihel
Zavod KREATIVIS - zavod za razvijanje medijske komunikacije in kulture medija
ZAVOD KROG izobraževanje, razvoj, dobrodelnost, Koper
Zavod Lat, zavod za organizacijo prostovoljstva na ekoloških kmetijah in zeleni turizem, Velenje
Zavod Levstikova pot za razvoj športa, kulture, umetnosti in medijev
Zavod LITINERARIUM Celje, zasebni zavod za izobraževanje, kulturo, turizem in svetovanje
ZAVOD MARIANUM ZA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO, SOCIALNO, KULTURNO IN VERSKO DEJAVNOST VERŽEJ
ZAVOD MARS MARIBOR, zavod za organiziranje, raziskovanje in izvajanje inovativnih pristopov na področju kulture, znanosti, izobraževanja, športa, trajnostnega razvoja in kvalitetnega preživljanja prostega časa
ZAVOD MARTIN KRPAN , RAZVOJNI CENTER ZA TURIZEM, KULTURO IN EKOLOGIJO STUDENO
Zavod Medgeneracijski center Slovenske gorice, Lenart
ZAVOD MISSS mladinsko informativno svetovalno središče Slovenije
ZAVOD MLADINSKA MREŽA MAMA
Zavod mOBILNO to go, inštitut za razvoj trajnostnih tehnologij
Zavod MODRI DECEMBER, Zavod za spodbujanje zavedanja avtizma in Aspergerjevega sindroma Koper
ZAVOD MUZEJ NOROSTI, Trate
ZAVOD NAKIR, Zavod za raziskovanje, razvijanje in promocijo eksperimentalnih odrskih umetnosti ter druge dejavnosti
Zavod Nasmejani sončki Celje, Zavod za pomoč pri urejanju dokumentacije za mednarodne posvojitve Celje
Zavod NEFIKS - Inštitut za promocijo in beleženje neformalno pridobljenega znanja
Zavod NORA, center sodobnih zasvojenosti
ZAVOD NOREJA, zavod za kreativno sobivanje človeka in Zemlje
Zavod novi Jaz, Zavod za spremembo mišljenja in telesa, Zreče
Zavod Nur, za kulturo, izobraževanje in usposabljanje
ZAVOD O, Zavod škofjeloške mladine
ZAVOD OBČINSKE ZVEZE PRIJATELJEV MLADINE LJUBLJANA MOSTE POLJE, ENAJSTA ŠOLA
Zavod Odprto srce, Zavod za izobraževanje in usposabljanje na področju osebne rasti
Zavod PaMeT - zavod za mediacijo, izobraževnje, skrb za talente, prijaznost in pravice zaposlenih
ZAVOD PEC Pomurski ekološki center Murska Sobota socialno podjetje
ZAVOD PELIKAN - KARITAS zavod za socialno varstveno, preventivno, vzgojno izobraževalno in zdravstveno delo
ZAVOD PIP - PRAVNI IN INFORMACIJSKI CENTER MARIBOR
Zavod Podrast, ekosistem družbenih inovacij
Zavod Povezani
ZAVOD PRESLICA, zavod za usposabljanje, izobraževanje in trajnostni razvoj
Zavod Prevhub
Zavod RISA, Center za splošno, funkcionalno in kulturno opismenjevanje
ZAVOD ROBERT Center za preventivo AIDS - a in ranljive skupine
ZAVOD SALESIANUM ZA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO, SOCIALNO, KULTURNO IN VERSKO DEJAVNOST
ZAVOD SAMOSTOJEN SI, socialno in psihološko svetovanje
Zavod Sopotniki, zavod za medgeneracijsko solidarnost
Zavod Sprememba za svetovanje in terapijo z uporabo novih tehnologij
Zavod sprostitvenih tehnik in holistično svetovanje
Zavod Studio 12, Produkcija multimedijskih vsebin
ZAVOD SVIBNA, regijski zavod za ohranjanje in trajnostni razvoj podeželja
ZAVOD ŠKL za razvoj in promocijo športa, Ljubljana
ZAVOD TERRA VIVA, raziskave, izobraževanje in promocija
Zavod TIP&TAP storitve, razvoj in izobraževanje
Zavod Tovarna trajnostnega turizma, Ljubljana
Zavod Tudi mi smo del vas
Zavod UP, zavod za upravno poslovanje
Zavod UTRINEK - Pomoč na domu ostarelim, invalidom in pomoči potrebnim osebam, socialno podjetje
Zavod Varni internet
Zavod "VAS - iz korenin za jutri" Kanomlja
Zavod Veles, Zavod za trajnostni način življenja
ZAVOD VEST, zavod za raziskovanje izvora, pomena in načinov udejanjanja vesti
Zavod VIS-z, zavod za izobraževanje, socialno-zdravstvene in humanitarne dejavnosti
Zavod VITAZEN, zavod za izobraževanje in ozaveščanje o kulturi bivanja
Zavod VseUk, zavod za vzgojo in izobraževanje ter aktivno preživljanje prostega časa, Kobarid
Zavod za avtorsko produkcijo, izobraževanje, inovativnost in sodelovanje
Zavod za celostno retoriko Dober stik, Ljubljana
Zavod za delovanje, razvoj in izobraževanje socialnega podjetništva Karo
Zavod za globalno učenje in razvoj projektov
Zavod za ihtiološke in ekološke raziskave REVIVO, Šmartno pri Slovenj Gradcu
Zavod za integracijo državljanov Evropske unije
Zavod za izobraževanje in inkluzijo OdtiZ, Ljubljana
Zavod za izobraževanje in razvoj v zdravstvu MT
ZAVODA ZA IZOBRAŽEVANJE IN ZAGOTAVLJANJE PREVENTIVNIH UKREPOV VARNE IGRE IN ZA IZMENJAVO DOBRE PRAKSE
Zavod za izobraževanje, umetnost, glasbo in kulturne dejavnosti Orbita, Ljubljana
Zavod za kreativno podjetništvo Coworking Baza
Zavod za kulturne dejavnosti Kultipraktik
Zavod za kulturo učenja in sobivanja
Zavod za kulturo, mladino, spodbujanje razvoja turizma in gospodarsko sodelovanje, VIA MK
Zavod za kulturo, umetnost in kulinariko, Bonvivan
Zavod za kulturo raznolikosti Open
Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinsko dejavnost Trbovlje
ZAVOD ZA KVALITETNEJŠE ŽIVLJENJE DUŠEVNO, GIBALNO OVIRANIH IN STAREJŠIH OSEB: TRS-PREVOZI
Zavod za medgeneracijsko povezovanje Zlata Leta
Zavod za medgeneracijsko sodelovanje, Ypsilon
ZAVOD ZA MEDNARODNO KULTURO LUNA
ZAVOD ZA NEFORMALNO IZOBRAŽEVANJE, MULTIKULTURNO UČENJE, PREVENTIVO, PROSTOVOLJSTVO IN PODPIRANJE PARTICIPACIJE MLADIH V DRUŽBI
ZAVOD ZA MEDNARODNO USTVARJALNOST IN KULTURO
ZAVOD ZA NOVODOBNO IZOBRAŽEVANJE
Zavod za obogateno učenje tujih jezikov
Zavod za ohranitev kulturne dediščine Mošnice - Moschnitze
ZAVOD ZA OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE KAŠČA
Zavod za osebe širokih pogledov in aktivnega duha Metina lista
Zavod za otrokom in okolju prijazno igro
Zavod za podporo civilnodružbenih iniciativ in multikulturno sodelovanje Pekarna Magdalenske mreže Maribor
Zavod za podporo in zavezništvo transspolnih oseb Transfeministična Iniciativa TransAkcija
Zavod za pomoč družini na domu VITICA, Gornja Radgona, so.p.
ZAVOD ZA POMOČ PRI RAZVOJU OTROK IN MLADOSTNIKOV TER ZA UVELJAVLJANJE LJUBITELJSKIH FOTOGRAFOV - KORAK NAPREJ MURSKA SOBOTA, SOCIALNO PODJETJE
Zavod za prenos znanj, medgeneracijski management in aktivno staranje, SENIORI
Zavod za raziskave, izobraževanje in trajnostni razvoj Celje
Zavod za raziskovanje in razvijanje alternativnih praks so.p., Beltinci
Zavod za raziskovanje in razvoj socialnih inovacij, Socialni inkubator
Zavod za raziskovanje vizualne in uprizoritvene umetnosti Maribor
ZAVOD ZA RAZVOJ IN UMETNOST ART SREDIŠČE
Zavod za razvoj socialne vključenosti, Odprte karte
ZAVOD ZA SOCIALNO VARSTVO IN ZDRAVSTVENO DEJAVNOST URŠULINKA IZOLA
Zavod za umetnost, razvoj in mlade ARTEMOST, Rogaška Slatina
ZAVOD ZA UPORABNE UMETNOSTI ARTEFAKT
Zavod za ustvarjanje, raziskovanje in učenje Azum
Zavod za razvoj empatije in ustvarjalnosti ENEJA
ZAVOD ZA RAZVOJ ZAVESTI "DRUŽINSKO GLEDALIŠČE KOLENC"
Zavod za (st)rast posameznika in razvoj družbe ImpACT
ZAVOD ZA SODOBNE UMETNOSTI IN KULTURE GULAG
Zavod za širjenje zaznavanja notranjega miru
Zavod za šport, turizem in ekološko mobilnost, Ljubljana
ZAVOD ZA ŠTUDENTSKE KULTURNE DEJAVNOSTI ŠTUDENTSKE organizacije Univerze v Ljubljani in Zveze študentskih klubov Slovenije
ZAVOD ZA ŠTUDENTSKI ŠPORT ŠTUDENTSKE ORGANIZACIJE UNIVERZE V LJUBLJANI
Zavod za trajnost morske krajine
Zavod za uravnotežen prostorski razvoj Aksa - socialno podjetje
Zavod za uveljavljanje vizualne kulture Vizo
ZAVOD ZA VARSTVO POTROŠNIKOV
Zavod za znanstveno-raziskovalne, izobraževalne, kulturne in umetniške dejavnosti Angart, Ljubljana
Zavod Za vas živim, za vzgojo, izobraževalno, športno, socialno in kulturno dejavnost, Celje
Zavod za vzgojnoizobraževalni, socialni in kulturni napredek VISK
Zavod ZAPOSLISE - Center za svetovanje, izobraževanje, informiranje in pomoč pri zaposlovanju
ZAVOD ZDRAVJE, Zavod za promocijo zdravja in zdrave prehrane
ZDRAV PODJETNIK DRUŠTVO ZA ZDRAVJE IN VARSTVO PRI DELU TER KORISTNO IZRABO PROSTEGA ČASA KOPER / Impreditore sano Associazione per la salute e la prevenzione degli infortuni sul lavoro ed un produttivo sfruttamento del tempo libero
ZDRAVA ATMOSFERA, PODRUŽNICA
ZDRAVNIŠKO DRUŠTVO LJUBLJANA - SLOVENSKO ZDRAVNIŠKO DRUŠTVO
ZDRUŽENJE BODI ZDRAV
ZDRUŽENJE BOKSARSKIH SODNIKOV SLOVENIJE
Združenje Center alternativne in avtonomne produkcije
ZDRUŽENJE EVROPSKA HIŠA NOVA GORICA - EUROPE HAUSE
ZDRUŽENJE INVALIDOV - FORUM SLOVENIJE
Združenje kolpingovih socialnih dejavnosti Slovenije
ZDRUŽENJE KRŠČANSKIH POSLOVNEŽEV SLOVENIJE
ZDRUŽENJE MAM MAMICE ZA MAMICE
ZDRUŽENJE MANAGEMENT GROUP
ZDRUŽENJE MEDIACIJSKIH ORGANIZACIJ SLOVENIJE - MEDIOS
ZDRUŽENJE MLADIH, STARŠEV IN OTROK SEZAM
ZDRUŽENJE MULTIPLE SKLEROZE SLOVENIJE
ZDRUŽENJE PRIJATELJEV SLEPIH SLOVENIJE
ZDRUŽENJE SENIORJEV SLOVENIJE - MANAGERJEV IN STROKOVNJAKOV
ZDRUŽENJE SLOVENSKA IZSELJENSKA MATICA
ZDRUŽENJE SLOVENSKIH KATOLIŠKIH SKAVTINJ IN SKAVTOV
ZDRUŽENJE SLOVENSKO KUBANSKEGA PRIJATELJSTVA
ZDRUŽENJE STARO - KATOLIŠKI GENERALNI VIKARIAT SV. KRIŠTOFA ZA SLOVENIJO
ZDRUŽENJE STEČAJNIH UPNIKOV - Associazione dei creditori delle societa` in fallimento
ZDRUŽENJE UNIVERZITETNIH IZOBRAŽENK SLOVENIJE
ZDRUŽENJE USTVARJALNIH LJUDI NA PODROČJU KULTURE
ZDRUŽENJE ZA EKOLOŠKO KMETOVANJE SV SLOVENIJE
ZDRUŽENJE ZA MEDNARODNO IZMENJAVO ŠTUDENTOV EKONOMIJE, MANAGEMENTA IN ORGANIZACIJE
ZDRUŽENJE ZA RAZVOJ OTROK, MLADOSTNIKOV IN STAREJŠIH
ZDRUŽENJE ZA-UPAM, ZDRUŽENJE PROTI IZKLJUČENOSTI OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI IN SOCIALNO IZKLJUČENIH OTROK
Zelena turistična kooperativa Štatenberg, z.b.o., socialno podjetje
ZELENI ŽEP ZAVOD ZA TURIZEM IN TRAJNOSTNI RAZVOJ, LOGATEC
ZKTP, Zavod za kreativne in trajnostne projekte, Mlajtinci
ZVEZA DRUŠTEV - SLOVENSKO ZDRAVNIŠKO DRUŠTVO
ZVEZA DRUŠTEV BOLNIKOV Z OSTEOPOROZO SLOVENIJE
ZVEZA DRUŠTEV LEDVIČNIH BOLNIKOV SLOVENIJE
ZVEZA DRUŠTEV MLADINSKI CENTER IDRIJA
ZVEZA DRUŠTEV MLADINSKI CENTER POSTOJNA
ZVEZA DRUŠTEV NA PODROČJU DROG
ZVEZA DRUŠTEV PRIJATELJEV MLADINE JESENICE
Zveza društev sokolske mladine
Zveza društev upokojencev Slovenije
Zveza društev za socialno gerontologijo Slovenije
ZVEZA GEODETOV SLOVENIJE
ZVEZA GEOGRAFOV SLOVENIJE
ZVEZA INVALIDSKIH DRUŠTEV ILCO SLOVENIJE
ZVEZA JOGA DRUŠTEV SLOVENIJE
ZVEZA KLUBOV ZDRAVLJENIH ALKOHOLIKOV SLOVENIJE
ZVEZA KMETIC SLOVENIJE
ZVEZA KULTURNIH DRUŠTEV GROSUPLJE
ZVEZA KULTURNIH DRUŠTEV KRANJ
Zveza kulturnih društev Ljubljana
ZVEZA KULTURNIH DRUŠTEV SLOVENIJE
ZVEZA NEVLADNIH ORGANIZACIJ ZA AVTIZEM SLOVENIJE
ZVEZA NVO NA PODROČJU DROG IN ZASVOJENOSTI
ZVEZA ORGANIZACIJ ZA TEHNIČNO KULTURO CELJE
ZVEZA PARAPLEGIKOV SLOVENIJE
ZVEZA POTROŠNIKOV SLOVENIJE - DRUŠTVO
ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE KRŠKO
ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE LJUBLJANA VIČ - RUDNIK
ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE MARIBOR
ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE SLOVENIJE
ZVEZA SLOVENSKE PODEŽELSKE MLADINE
ZVEZA SLOVENSKIH DRUŠTEV ZA BOJ PROTI RAKU
ZVEZA SOŽITJE - ZVEZA DRUŠTEV ZA POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU SLOVENIJE
ZVEZA STROJNIH INŽENIRJEV SLOVENIJE
ZVEZA ŠTUDENTSKIH IZOBRAŽEVALNIH DRUŠTEV AIESEC SLOVENIJA
ZVEZA ŠTUDENTSKIH KLUBOV SLOVENIJE
ZVEZA ZA ŠPORT INVALIDOV SLOVENIJE - PARAOLIMPIJSKI KOMITE
ZVEZA ŠTUDENTOV MEDICINE SLOVENIJE
ZVEZA ZA ŠPORT OTROK IN MLADINE SLOVENIJE
ZVEZA ZDRUŽENJ EKOLOŠKIH KMETOV SLOVENIJE
ZVEZA ZDRUŽENJ ŠOFERJEV IN AVTOMEHANIKOV SLOVENIJE
ZVVIKS, zavod za film in avdiovizualno produkcijo
ŽELEZNIČARSKO KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO TINE ROŽANC
 
VEČ O ČLANSTVU SI LAHKO
PREBERETE TU.
Ta spletna stran uporablja piškotke. Prikaži podrobnosti
Dovolim piškotke