FINANČNA TRANSPARENTNOST

V imenu transparentnosti nevladnega sektorja in v skladu z našimi Minimalnimi priporočili za nevladne organizacije glede spletne objave podatkov o finančnem poslovanju CNVOS sistematično objavlja svoja letna vsebinska in finančna poročila. Zadnja vključujejo letne računovodske bilance stanja ter izkaze prihodkov in odhodkov. Oboja so dostopna tukaj.

Zaradi preglednosti prihodke in odhodke CNVOS za preteklo leto predstavljamo tudi v bralcu prijaznejši in povednejši obliki. V skladu z mednarodnimi standardi finančne transparentnosti objavljamo tudi mesečno in letno bruto plačo vodstva CNVOS ter razmerje med najvišjo, povprečno in najnižjo plačo v CNVOS.

PRIHODKI CNVOS V 2015
 

EUR

%
Skupni prihodki 2015 414.901,00 100
Projektna sredstva iz Evropskega socialnega sklada 180.761,00 43,56
Projektna sredstva iz slovenskega proračuna 31.899,00 7,69
Projektna sredstva iz EU proračuna 70.660,00 17,03
Javna naročila 48.900,00 11,79
Tržna dejavnost 55.967,00 13,49
Upravljanje Programa za NVO Norveškega mehanizma 20.814,00 5,02
Članarine 5.900,00 1,42
Donacije 0,00 0,00
 
ODHODKI CNVOS V 2015
 

EUR
 
%
Skupni odhodki 2015 413.531,00 100
Stroški plač 239.422,00 57,90
Stroški administracije (najemnina, telekomunikacijski stroški ipd.) 66.560,00 16,09
Stroški zunanjih storitev in izvajalcev 98.206,00 23,75
Potni stroški 9343,00 2,26
 
Osnovna mesečna bruto plača direktorja CNVOS od 1. marca 2015 naprej znaša 3.490,57 EUR. Nanjo ne prejema nobenih dodatkov razen dodatka za delovno dobo (trenutno 3,5 %). Njegova letna bruto plača je v 2015 znašala 41.113,43 EUR.

Osnovna mesečna bruto plača namestnice direktorja je od 1. marca 2015 naprej 2959,00 EUR. Nanjo prejema dodatek za delovno dobo, ki trenutno znaša 5 %. V njeno osnovno plačo je že vključen dodatek za namestništvo, ki znaša 150 EUR. Ostalo prejema za svoje redno strokovno delo na programih CNVOS. Njena letna bruto plača je v 2015 znašala 35.709,15 EUR.

Vodstvo za svoje delo od CNVOS ne prejema nobenih drugih honorarjev.

Razmerje med najnižjo osnovno bruto plačo na CNVOS, ki znaša 1485,72 EUR, in najvišjo (direktorjevo) je 1 : 2,34. Med povprečno plačo, ki znaša 2234,85 EUR, in najvišjo pa 1 : 1,56.

Za podrobnejša pojasnila in dodatne informacije smo na voljo na info@cnvos.si ali 01 542 14 22.
Ta spletna stran uporablja piškotke. Prikaži podrobnosti
Dovolim piškotke