FINANČNA TRANSPARENTNOST

V imenu transparentnosti nevladnega sektorja in v skladu z našimi Minimalnimi priporočili za nevladne organizacije glede spletne objave podatkov o finančnem poslovanju CNVOS sistematično objavlja svoja letna vsebinska in finančna poročila. Zadnja vključujejo letne računovodske bilance stanja ter izkaze prihodkov in odhodkov. Oboja so dostopna tukaj.

Zaradi preglednosti prihodke in odhodke CNVOS za preteklo leto predstavljamo tudi v bralcu prijaznejši in povednejši obliki. V skladu z mednarodnimi standardi finančne transparentnosti objavljamo tudi mesečno in letno bruto plačo vodstva CNVOS ter razmerje med najvišjo, povprečno in najnižjo plačo v CNVOS.

PRIHODKI CNVOS V 2016
 

EUR

%
Skupni prihodki 2016 386.318,07 100
Projektna sredstva iz Evropskega socialnega sklada  223.922,00 58
Projektna sredstva iz slovenskega proračuna  47.654,00 12
Projektna sredstva iz EU proračuna  55.517,00 14
Tržna dejavnost  41.875,07 11
Upravljanje Programa za NVO Norveškega mehanizma 11.600,00 3
Članarine 5750 1
Donacije 0 0
 
ODHODKI CNVOS V 2016
 

EUR
 
%
Skupni odhodki 2016 384.719,53 100
Stroški plač  229.998,00 60
Stroški administracije (najemnina, telekomunikacijski stroški ipd.)  55.268,53 14
Stroški zunanjih storitev in izvajalcev  84.543,00 22
Potni stroški 14.910,00 4
 
Osnovna mesečna bruto plača direktorja CNVOS od 1. januarja 2016 naprej znaša 3.480,04 EUR. Nanjo ne prejema nobenih dodatkov razen dodatka za delovno dobo (trenutno 4 %). Njegova letna bruto plača je v 2016 znašala 41.760,49 EUR.

Vodstvo za svoje delo od CNVOS ne prejema nobenih drugih honorarjev.

Razmerje med najnižjo osnovno bruto plačo na CNVOS, ki znaša 1.507,49 EUR, in najvišjo (direktorjevo) je 1 : 2,4. Med povprečno plačo, ki znaša 2.102,48 EUR, in najvišjo pa 1 : 1,72.

Za podrobnejša pojasnila in dodatne informacije smo na voljo na info@cnvos.si ali 01 542 14 22.
Ta spletna stran uporablja piškotke. Prikaži podrobnosti
Dovolim piškotke