VODSTVO CNVOS

  GORAN FORBICI, direktor
Letnik 1977, po izobrazbi filozof in zgodovinar, direktor CNVOS od 2011. CNVOS-u se je pridružil leta 2008 z nalogo, da vzpostavi zagovorniško enoto. V nevladnem sektorju je aktiven od leta 2002, ko je začel sodelovati z Mirovnim inštitutom in njegovo Delavsko-punkersko univerzo.

Od leta 2011 je član Sveta Vlade RS za spodbujanje razvoja prostovoljstva, prostovoljskih in nevladnih organizacij. Med 2014 in 2016 je bil predsednik Evropske mreže nacionalnih krovnih nevladnih organizacij (European Network of National Civil Society Associations), kjer je bil pred tem dve leti podpredsednik, in član upravnega odbora European Civic Forum-a. V letih 2011-2013 je bil tudi podpredsednik CEDAG - The European Council for Non-Profit Organisations.

Goran je soavtor številnih sprememb na področju NVO zakonodaje in politik v zadnjih letih (Zakon o društvih, Zakon o socialnem podjetništvu, Zakon o prostovoljstvu, Zakon o dohodnini, Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije, Strategija socialnega podjetništva ...) in odločen zagovornik transparentnosti in odprtosti zakonodajnih postopkov.

Na povabilo evropskih institucij, tujih vlad in nevladnih organizacij redno predava na različnih mednarodnih posvetih, konferencah in izobraževanjih o temah, kot so ustrezno zakonodajno in finančno okolje za razvoj nevladnih organizacij, metode in procesi demokratičnega vključevanja javnosti v pripravo predpisov itd.

Zasebno se navdušuje zlasti nad bibliofilskimi knjižnimi izdajami in je zato strasten obiskovalec dražb starih knjig in tiskov. O svojih obiskih antikvariatov, bolšjih sejmov in dražb piše tudi blog.

  TINA DIVJAK, namestnica direktorja
Letnik 1981, po izobrazbi pravnica, od leta 2011 namestnica direktorja in vodja zagovorništva CNVOS. V nevladnem sektorju je začela delati leta 2003 kot prostovoljka na Pravno-informacijskem centru nevladnih organizacij.

Od vsega začetka se je specializirala za področje nevladnih organizacij, saj se ukvarja predvsem s pravno ureditvijo delovanja nevladnih organizacij, njihovo transparentnostjo in odgovornostjo, vključevanjem javnosti v pripravo politik, organizacijskim razvojem NVO ipd. Je soavtorica NVO standarda kakovosti, vodilna presojevalka za Standard kakovosti NVO in avtorica številnih publikacij o delovanju nevladnega sektorja v Sloveniji in po svetu.

Od leta 2011 je predsednica Sveta Vlade RS za spodbujanje razvoja prostovoljstva, prostovoljskih in nevladnih organizacij. Je tudi članica upravnega odbora Balkan Civil Society Development Network.

Redno predava na različnih domačih in mednarodnih konferencah in seminarjih, na povabilo javnih institucij in nevladnih organizacij pa deluje tudi kot konzultant za področje organizacijskega razvoja NVO, vključevanja javnosti v pripravo politik, standarda kakovosti ipd.

Ta spletna stran uporablja piškotke. Prikaži podrobnosti
Dovolim piškotke