O NAS

CNVOS je krovna mreža slovenskih nevladnih organizacij, ki združuje več kot 1100 različnih zvez in posameznih društev, zavodov in ustanov. Zagotavljamo celostno in profesionalno podporo slovenskemu nevladnemu sektorju.

CNVOS je leta 2001 ustanovilo 27 nevladnih organizacij, v zadnjih letih pa se nam pridruži čez 100 organizacij letno. Sodelovanje z vlado, državnim zborom, gospodarstvom in najpomembneje – našimi člani – daje CNVOS potrebno širino, s katero dosegamo zastavljene cilje in uresničujemo svojo vizijo in poslanstvo.
 
CNVOS JE:
  • nacionalno informacijsko središče za nevladne organizacije (najpopolnejši informacijski servis za dogajanje, vezano na nevladni sektor, ter za vse mednarodne, evropske, nacionalne in regionalne razpise);
  • nacionalni zagovorniški nevladniški center (redno analiziramo zakonodajo in politike s področja razvoja nevladnih organizacij, oblikujemo predloge sprememb in lobiramo zanje znotraj vlade in državnega zbora – na letni ravni uspešno spremenimo okoli 30 predpisov in politik);
  • nacionalno izobraževalno središče nevladnih organizacij (na leto organiziramo več kot 50 izobraževanj in treningov s področij upravljanja in vodenja organizacij);
  • nacionalno svetovalno središče (več tisoč ur svetovanj s področja nevladniškega prava ter vodenja in upravljanja organizacij letno);
  • nacionalno projektno središče (za nevladne organizacije razvijamo projektne ideje, iščemo partnerjev, pišemo projektne prijave na evropske in nacionalne razpise, opravljamo monitoring in evalvacije projektov itd.);
  • vztrajni promotor transparentnega in kakovostnega delovanja nevladnih organizacij (razvoj modelov kakovosti in načrtov integritete za NVO, svetovanje, izvajanje presoj)
  • ter še mnogo več.

Kot nacionalna krovna mreža nevladnih organizacij je CNVOS intenzivno vpet tudi v mednarodno dogajanje. S ciljem izmenjave dobrih praks in razvoja novih rešitev redno sodelujemo s sestrskimi organizacijami iz evropskih držav, s katerimi se vključujemo tudi v pripravo politik na ravni EU. Zelo aktivni smo tudi v državah zahodnega Balkana, kjer strokovnjaki CNVOS redno sodelujejo z nevladnimi organizacijami in vladami pri razvoju podpornega okolja za NVO.
 
CNVOS je član:
  • European Network of National Civil Society Associations (ENNA)
  • European Civic Forum (ECF)
  • Balkan Civil Society Development Network (BCSDN).
 
OSEBNA IZKAZNICA
POLNI NAZIV:  Zavod Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij
SKRAJŠANI NAZIV:  CNVOS
NASLOV:  Povšetova 37, SI – 1000 Ljubljana, Slovenija
TELEFON:  +386 1 542 14 22, +386 40 506 388
FAKS:  (+386 1) 542 14 24
E-NASLOV:  info@cnvos.si
SPLETNE STRANI:  www.cnvos.si, www.razpisi.info, www.cnvos.info, www.dobrodelen.si
ID ŠTEV. ZA DDV:  SI 51717034
MATIČNA ŠTEVILKA:  1663364
ŠT. TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA:  02010-0090405324
TRANSAKCIJSKI RAČUN ODPRT PRI:  Nova Ljubljanska banka d.d., Trg Republike 2, 1520 Ljubljana
PRAVNOORGANIZACIJSKA OBLIKA:  zavod
ŠIFRA DEJAVNOSTI:  94.999 - dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij
DATUM USTANOVITVE:  2. marec 2001
DATUM VPISA V SODNI REGISTER:  16. oktober 2001
CNVOS ZASTOPA:  direktor
 
 
 
Ta spletna stran uporablja piškotke. Prikaži podrobnosti
Dovolim piškotke