SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA IN UDELEŽBE NA USPOSABLJANJIH

PLAČILO KOTIZACIJE:
 • Kotizacije se lahko poravna v enkratnem znesku najmanj dva dni pred usposabljanjem, na katerega se organizacija prijavi.
 • S posredovanjem izpolnjene in podpisane prijavnice si organizacija zagotovi prosto mesto na usposabljanju, na katerega se prijavi in hkrati prevzame obveznost plačila kotizacije. Šteje se, da je dogovor o izvedbi usposabljanja sklenjen, ko CNVOS prejme izpolnjeno prijavnico. V primeru, da se predstavnik organizacije ne udeleži usposabljanja, na katerega se je organizacija prijavila in udeležbe ne odpove v skladu s temi pogoji, to ne vpliva na obveznost plačila kotizacije in se morebitna že plačana kotizacija v tem primeru ne vračajo.
 
UDELEŽBA NA USPOSABLJANJIH:
 • Udeležba na usposabljanjih je mogoča izključno pod pogojem, da je organizacija poravnala kotizacijo.

IZVEDBA USPOSABLJANJ:
 • Posamezno usposabljanje se izvede pod pogojem, da se nanj prijavi najmanj pet organizacij. V primeru, da se na posamezno usposabljanje prijavi manj kot pet organizacij, se usposabljanje ne izvede in se o tem najmanj dva dni pred usposabljanjem po elektronski pošti obvesti organizacije, ki so nanj prijavljene ter se jim v roku nadaljnjih 15 dni vrne plačano kotizacijo.
 • Usposabljanja bodo potekala v slovenskem jeziku. Zgolj izjemoma je del usposabljanj ali gradiv lahko tudi v tujem jeziku, na kar se bo prijavljene udeležence vnaprej posebej opozorilo.
 • CNVOS bi pridržuje pravico do spremembe datumov ali lokacije izvedbe usposabljanja, o čemer bo obvestil organizacije, ki so se nanj prijavile, najmanj tri dni vnaprej.
 • Gradiva, ki jih uporabljajo predavatelji in izvajalci usposabljanj so zaščitena avtorska dela.
 • Za parkiranje na kraju dogodka poskrbijo udeleženci sami, zanj CNVOS ne odgovarja.

ODPOVED UDELEŽBE IN VRAČILO KOTIZACIJE:
 • Organizacija, ki se je prijavila na usposabljanje, lahko odpove svojo prijavo najmanj 7 dni pred predvidenim datumom usposabljanja, in sicer tako, da o tem obvesti CNVOS preko elektronske pošte na naslov: info@cnvos.si. V takšnem primeru se organizaciji vrne plačana kotizacija v roku 15 dni od prejema odpovedi.
 • V primeru, da se organizacija prijavi na usposabljanje manj kot 7 dni pred predvidenim datumom usposabljanja, odpoved ni možna.
 • Organizaciji se vrne celotna plačana kotizacija ali plačani obroki kotizacije za posamezno usposabljanje, na katero se je prijavila, če usposabljanje ne izpolni njenih pričakovanj in to sporoči CNVOS z izpolnitvijo posebnega obrazca najkasneje tri ure po začetku posameznega usposabljanja. Obrazec za obvestilo o neizpolnitvi pričakovanj je mogoče dobiti na sedežu CNVOS. Šteje se, da je organizacija izpolnila poseben obrazec o neizpolnitvi pričakovanj, če v njem navede svoja pričakovanja o usposabljanju glede na napovedane vsebine, obrazloženo navede v čem ta pričakovanja niso bila izpolnjena in navede kaj bi bilo potrebno, da bi bila njena pričakovanja izpolnjena. V primeru podaje obvestila o neizpolnitvi pričakovanj predstavnik prijavljene organizacije izgubi pravico do nadaljnje prisotnosti na usposabljanju.
Ta spletna stran uporablja piškotke. Prikaži podrobnosti
Dovolim piškotke