Bazar nevladnih organizacij LUPA 2017: razpored stojnic


   
Št. STOJNICE
ORGANIZACIJA
1 CNVOS
CMEPIUS
2 Slovensko društvo ljubiteljev kemije
3 BEST Ljubljana - združenje študentov tehnologije in naravoslovja
Esperantsko društvo Ljubljana
4 Gerontološko društvo Slovenije
LIKUS - Literarni klub upokojencev Slovenije
5 Gibanje za dostojno delo in socialno družbo
SLOGA, platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč
6 Turistično društvo Kočevje
Zavod Putscherle
7 Društvo Gledališče Glej
Društvo za promocijo žensk v kulturi - Mesto žensk
8 Peščeni otok, Inštitut za osebnostni razvoj
Društvo za finančno opismenjevanje in zdrav življenjski slog
9 Racio Social, Zavod za razvoj socialnih in zaposlitvenih programov
Medobčinsko društvo gluhih in naglušnih za Gorenjsko AURIS Kranj
10 Stičišče NVO osrednje Slovenije
Združenje Sezam
11 Društvo onkoloških bolnikov Slovenije
12 Društvo za zaščito živali Ljubljana
Morigenos - slovensko društvo za morske sesalce
13 Ustanova lokalna razvojna fundacija za Pomurje - Regionalno stičišče NVO Pomurja
Bistra hiša - Smart house Martjanci - Lokalna akcijska skupina Goričko
14 Društvo SI.ENERGIJA - Lokalna akcijska skupina Pri dobrih ljudeh
Zavod PEC - Pomurski ekološki center, so.p.
15 Zveza ekoloških gibanj Slovenije - ZEG
Športno društvo Meteor Melinci
16 Društvo Zmorem domače
Turistično društvo Moravče
17 Simbioza Genesis, so.p.
18 Zavod Dobra družba in Društvo Pleteršnikova domačija Pišece
Zavod Magičnost ustvarjanja in Zavod EMMA - OE Krško
19 Zavod Veles
Zavod Knof
20 ŠENT
ŠENT Velenje (Dnevni center za zmanjševanje škode zaradi drog)
21 Europa Donna - Slovensko združenje za boj proti raku dojk
22 Društvo DVIG - univerza za tretje življenjsko obdobje
Spominčica - Alzheimer Slovenija - Slovensko združenje za pomoč pri demenci
23 Mestna zveza upokojencev Ljubljana, Dnevni centri aktivnosti za starejše
24 Univerza za tretje življenjsko obdobje
Zveza društev upokojencev Slovenije
25 Škratarija - društvo za ustvarjalno izražanje
Društvo RESje - prostovoljstvo na področju demence
26 art:tečaji, Zavod Suri
Društvo za pomoč z umetnostjo - Plus5
27 Skupina STIK
28 Društvo kulturnih dejavnosti "VAGANT" Kranj
Zavod Vrabec Bloke
29 Društvo Volčje Srce
ZVVIKS, zavod za film in avdiovizualno produkcijo
30 KUD Art-energija
Kulturno društvo Smeško
31 Društvo DIH - Enakopravni pod mavrico
Športno društvo Out in Slovenija
32 Društvo kulturno, informacijsko in svetovalno središče Legebitra
Zavod TransAkcija
33 Ozara Slovenija
Društvo Svetovalni svet
34 Društvo za urejeno življenje - ABSTINENT
Društvo Zaupni telefon Samarijan
35 Društvo SOS telefon za ženske in otroke, žrtve nasilja
Društvo Ključ - center za boj proti trgovini z ljudmi
36 Beli obroč Slovenije, Društvo za pomoč žrtvam kaznivih dejanj
Lunina vila so.p.
37 Zavod Voluntariat
Društvo Topla dlan, 4-ka
38 Danes je nov dan, Inštitut za druga vprašanja
Društvo ŠKUC
39 Društvo prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote, PE Dnevni center za brezdomce
Društvo Projekt Človek
40 Zveza skupin zdravljenih odvisnikov Slovenije
Ars Vitae - društvo za razvoj in izvajanje programov pomoči
41 Društvo za preventivno delo
Društvo za zmanjševanje škode zaradi drog Stigma
42 Združenje DrogArt
43 Društvo "UP"
44 Zavod KROG
Forum za enakopraven razvoj, društvo
45 Zveza prijateljev mladine Slovenije
Zavod MISSS, Dnevni center za otroke in mladostnike Skupaj v skupnosti
46 Društvo za Združene narode za Slovenijo
Pravni center za varstvo človekovih pravic
47 Društvo Žarek upanja
European University Sports Association (EUSA)
48 Rdeči križ Slovenije, OZ Ljubljana
Slovensko društvo Hospic
49 Zavod Bob
Društo katoliških pedagogov Slovenije
50 Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine
Zveza klubov zdravljenih alkoholikov Slovenije
51 Društvo Šola zdravja
Altra - Odbor za novosti v duševnem zdravju
52 Slovenska zveza za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo
Društvo Osebna asistenca
53 Društvo za kronično vnetno črevesno bolezen
54 Medgeneracijsko društvo Z roko v roki
Združenje Naravni začetki
55 Univerza za tretje življenjsko obdobje
Zveza društev upokojencev Slovenije
56 Društvo Vita za pomoč po nezgodni poškodbi glave
Zveza društev ledvičnih bolnikov Slovenije, Društvo ledvičnih bolnikov Ljubljana
57 Društvo za promocijo in razvoj inovativnih pristopov pri upravljanju s konflikti in družbene odgovornosti
Slovenska filantropija
58 Društvo UP Jesenice
Zavod Abraham
59 Združenje univerzitetnih izobraženk Slovenije (ZUIS)
Društvo Veselje do življenja
60 Zavod Mladinska mreža MaMa
61 Zavod Nefiks
Zavod MEPI - Mednarodno priznanje za mlade
62 Inštitut za domoljubne vrednote, zavod za spodbujanje domoljubja, Ljubljana
63 Zavod za šport, turizem in ekološko mobilnost, Ljubljana
Športno kulturno društvo POM-PON 2000
64 Inštitut za potapljanje in podvodne aktivnosti Piran
Društvo Brez limita
65 Zavod Noreja
Cvetni zavod Blokar
 
 
 

 

»Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.«

 
Ta spletna stran uporablja piškotke. Prikaži podrobnosti
Dovolim piškotke