EVALVACIJA

Za nevladne organizacije evalvacija projektov ne sme predstavljati zgolj eno od zahtev financerjev, temveč morajo v njej prepoznati tudi priložnost za oceno uspešnosti svojega lastnega dela. S pravim pristopom, tj. kontinuiranim spremljanjem doseganja rezultatov, analizo le-teh, pravočasnim ukrepanjem, predvidevanjem in razumevanjem postane proces evalvacije bistveno lažji. CNVOS presoja učinkovitost izvajanja projektov in doseganja opredeljenih ciljev skupaj z izvajalci oziroma to storimo na njihovo zahtevo.
 
ZAKAJ JE KAKOVOSTNA EVALVACIJA POMOČ ORGANIZACIJI?
Projektov naj ne bi vrednotili zato, ker to od nas pričakuje financer, ampak zato, ker želimo sami vedeti, v kolikšni meri smo bili pri našem delu uspešni. Da bi to lahko vedeli, moramo že pred začetkom primerno oblikovati indikatorje uspeha in metode spremljanja naših dosežkov. To nam med projektom omogoča, da izboljšamo svoje delovanje, optimiziramo porabo časa, prilagodimo delo, odpravimo ozka grla in preusmerimo pozornost na tiste segmente projekta, ki bi lahko ogrozili doseganje rezultatov. Seveda je istočasno izvajanje projekta treba spremljati tudi v luči porabljenega denarja in finančne učinkovitosti. Vse to je dobro početi ves čas izvajanja projekta, saj je v zaključnih fazah za doseganje mnogih rezultatov praviloma že prepozno. Tudi kadar ni, se je težko izogniti povišanim stopnjam stresa in reševanju kriznih situacij. Zato je strokovno, kontinuirano spremljanje izvajanja projekta skozi ves proces zelo dobrodošlo.
 
VSEBINE SVETOVANJA:
  • Oblikovanje indikatorjev in metod njihovega spremljanja.
  • Pomoč projektnim timom pri izvajanju ocenjevanja procesov in aktivnosti.
  • Presoja doseganja projektnih ciljev.
  • Oblikovanje nabora možnih izboljšav.
  • Vrednotenje rezultatov projekta.
  • Finančna ocena projekta.
  • Vrednotenje vpliva projekta (na organizacijo, ciljne skupine…).


Za več informacij in za pomoč pri iskanju nasveta ter rešitve se obrnite na naše svetovalce.
KONTAKTNI OBRAZEC
Ta spletna stran uporablja piškotke. Prikaži podrobnosti
Dovolim piškotke