ISKANJE IN IZBOR PROJEKTNIH PARTNERJEV

Umeščenost CNVOS v mrežo mednarodnih in nacionalnih povezav, njegova vloga osrednjega nevladnega informatorja ter pomembnega deležnika pri oblikovanju podpornega okolja za delovanje nevladnih organizacij so dejstva, ki CNVOS omogočajo povezovalno vlogo na različnih področjih delovanja. Potencialnim prijaviteljem nudimo učinkovito iskanje primernih partnerjev iz Slovenije, držav Evropske unije ter Balkana. Na podlagi izkušenj tako identificiramo relevantne lokalne, nacionalne in mednarodne organizacije ter posredujemo pri oblikovanju ustreznih partnerstev za potrebe določenega razpisa.
 
PROJEKTA NE PREPUSTITE NAKLJUČJU
Veliki evropski razpisi, ki omogočijo vire financiranje delovanja nevladnih organizacij za dalj časa, pomenijo sodelovanje projektnih partnerjev. Ker mora partner biti pripravljen sodelovati že pri prijavi na razpis, hkrati pa mora biti dovolj zanesljiv, da bo svoj del projekta izvedel, je iskanje zanesljivih partnerskih organizacij sistematično delo. K njemu je treba pristopiti strokovno, preveriti reference, raziskati zgodovino delovanja partnerske organizacije, oceniti prodornost in zahtevnost njenih dosedanjih projektov, slišati mnenja organizacij, ki so s predvidenim partnerjem že delale. Brez tega je iskanje kakovostnih partnerjev za izvajanje projekta loterija. In kar je hujše: v loterijo se tako spremeni tudi izvajanje samega projekta, česar si pri črpanju sredstev na evropskih razpisih ne moremo privoščiti. Zato mora biti iskanje projektnih partnerjev celostno, sistematično in strokovno opravljeno delo. 
 
VSEBINE SVETOVANJA:
  • Identifikacija relevantnih domačih in tujih organizacij, aktivnih na področju razpisa.
  • Iskanje partnerjev preko regionalnih, nacionalnih in evropskih mrež nevladnih organizacij.
  • Ažurno obveščanje članov o aktualnih pobudah in iskanju partnerjev s strani tujih organizacij.
  • Identifikacija organizacij, zainteresiranih za partnerstvo v okviru posameznega razpisa.
  • Vzpostavljanje kontaktov s potencialnimi partnerji.
  • Ocena referenc potencialnih partnerjev.
  • Pomoč pri oblikovanju partnerstev (določitev delitve nalog, medsebojnih obveznosti in koordinacije aktivnosti).


Za več informacij in za pomoč pri iskanju nasveta ter rešitve se obrnite na naše svetovalce.
KONTAKTNI OBRAZEC
Ta spletna stran uporablja piškotke. Prikaži podrobnosti
Dovolim piškotke