KONTAKT

VERONIKA VODLAN
TEL: +386 1 542 14 22
FAX: +386 1 542 14 24
E-mail: veronika.vodlan@cnvos.si

Predavatelji 2016

Boštjan Prijanovič
Boštjan Prijanovič je diplomirani ekonimist, ki je že takoj po zaključku šolanja pristal v oglaševalskih vodah v agenciji Bates Saatchi & Saatchi, prvi mednarodni oglaševalski verigi v naši regiji. Z legendo oglaševalske panoge, Draganom Sakanom, je bil partner in direktor agencije New Moment Ljubljana in Zagreb. Pet let je deloval v skupini Publicis kot direktor agencije Saatchi & Saatchi, leta 2013 pa se je vrnil v New Moment. Je član upravnega odbora Slovenskega združenja oglaševalskih agencij, bloger, kolumnist v Media Marketingu, ustanovitelj šole za tržnike BP Komunikacije, občasni predavatelj na FDV, EF ter ESNM in, kot pravi skavt, vedno pripravljen.
www.bp-komunikacije.si
 
mag. Nastja Mulej
Mag. Nastja Mulej je magistrica komunikologije, univerzitetna diplomirana ekonomistka in univerzitetna diplomirana sociologinja. Radovednost in želja po učenju sta jo pripeljali do ekskluzivne licence za treniranje tehnik:
- bolj učinkovitega in usmerjenjega, konstruktivnega in kreativnega, sistematičnega in sodelovalnega razmišljanja in delovanja, primernega za reševanje težav, izboljšavo postopkov ter vodenje sestankov, ljudi in projektov: Šest klobukov,
- bolj ustvarjalnega razmišljanja, primernega za namerno generiranje čimvečjega števila čimbolj svežih alternativ, idej in konceptov: Lateralno razmišljanje,
- lateralnih orodij za namerni trud v smeri poslovnega poenostavljanja in za boj proti vsakodnevni zakompliciranosti: Enostavnost (ena od petih v Evropi, ena od 15-ih na svetu) in
- neposrednega poučevanja razmišljanja osnovnošolskih in srednješolskih otrok (CoRT – Cognitive Research Trust) po dr. Edwardu de Bonu (skupaj z mag. Bojano Tancer).
Tehnike razmišljanja uči na delavnicah, ki jih organizira za podjetja, šole in motivirane posameznike, po potrebi pa tudi moderira sestanke za svoje naročnike.
www.deBono.si
 
Veronika Vodlan
Veronika Vodlan, projektna svetovalka na CNVOS, je v svojem dolgoletnem delu v nevladnih organizacijah pripravila in vodila številne projekte, financirane s strani domačih, evropskih, ameriških in mednarodnih donatorjev.

 
  

»Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.«
Ta spletna stran uporablja piškotke. Prikaži podrobnosti
Dovolim piškotke