KONTAKT

TINA DIVJAK
Telefon: +386 1 542 14 22
Faks: +386 1 542 14 24
E-mail: tina.divjak@cnvos.si

KAKO PRIDOBITI CERTIFIKAT KAKOVOSTI


Odločitev za pridobitev certifikata kakovosti izraža zrelost in pripravljenost nevladne organizacije, da ob podpori strokovnjakov izboljša svoje delovanje. Hkrati pa je pomembno tudi, da se organizacija zaveda vseh prednosti, ki jih bo s certifikatom pridobila.
 
POSTOPEK PRIDOBITVE je enostaven:
NVO STANDARD KAKOVOSTI


Organizacija sama ali s pomočjo usposobljenega svetovalca pregleda svoje delovanje po točkah NVO standarda. Ob tem ugotovi, katera področja v organizaciji že dobro delujejo, v katera pa bo potrebno vložiti še nekaj dela. Organizacija si lahko pomaga tudi z vprašalnikom za samoocenjevanje.
POSLOVNIK KAKOVOSTIOrganizacija svoj sistem vodenja kakovosti opiše v poslovniku kakovosti. Poslovnik kakovosti je dokument, v katerem organizacija opiše, KAKO (na kakšen način) NVO Standard kakovosti izpolnjuje. Pri oblikovanju poslovnika kakovosti si lahko organizacije pomagajo s posebnim priročnikom, ki po točkah standarda organizacijam postavlja oporna vprašanja.
DELAVNICEOrganizacija se lahko udeleži delavnic, na katerih s pomočjo predavateljev iz CNVOS in SIQ spozna, kaj je to NVO sistem kakovosti, kaj obsega poslovnik kakovosti, izmenjuje izkušnje in ideje o dobrih rešitvah ipd. Delavnice so večdnevne in usmerjene v praktično delo. Organizacija ima ob koncu delavnic sestavljen poslovnik, vzpostavljen sistem v svoji organizaciji in je pripravljena na certifikacijsko presojo.
NOTRANJA PRESOJA


Pred certifikacijsko presojo mora organizacija izvesti še notranjo presojo. Notranja presoja služi kot priprava na zunanjo presojo. Izvede se tako, da nekdo od zaposlenih ali nekdo, ki ga organizacija sama povabi in ima opravljen tečaj za notranje presojevalce, opravi pregled sistema in poda priporočila za izboljšanje.
PRIJAVA NA CERTIFIKACIJSKO PRESOJO

Organizacija se za pridobitev certifikata prijavi z izpolnjenim vprašalnikom o organizaciji, ki ga posreduje na elektronski naslov: info@cnvos.si.
CERTIFIKACIRANJE
Certificiranje pomeni, da organizacijo enkrat letno obišče zunanji presojevalec iz CNVOS, ki skupaj s sodelavci v organizaciji pregleda delovanje sistema, njegovo spremljanje in izboljševanje. Skupaj razpravljajo o nadaljnjem razvoju organizacije, novih povezavah in priložnostih. Presojevalec o presoji napiše poročilo s priporočili za izboljšanje in morebitnimi neskladnostmi s standardom, ki jih mora organizacija odpraviti do naslednje presoje. Na podlagi poročila SIQ izda certifikat.
TRAJANJE CERTIFIKATA


Certifikat se podeljuje za 3 leta, vzdrževanje sistema pa se preverja na rednih letnih presojah. Pred vsako redno presojo mora organizacija opraviti tudi svojo notranjo presojo. Po treh letih se izvede obnovitvena presoja, na podlagi katere organizacija pridobi nov certifikat za 3 leta.
 
 
CENA CERTIFICIRANJA
Cena certificiranja je odvisna od velikosti organizacije in vrste presoje
Število zaposlenih v organizaciji Cena certifikacijske in obnovitvene presoje (brez DDV) Cena redne presoje (brez DDV)
1-5 550 470
6-10 620 540
11-20 710 630
 
 
  


Ta spletna stran uporablja piškotke. Prikaži podrobnosti
Dovolim piškotke