KONTAKT

TINA DIVJAK
Telefon: +386 1 542 14 22
Faks: +386 1 542 14 24
E-mail: tina.divjak@cnvos.si

STANDARD KAKOVOSTI NVO

CNVOS že od leta 2007, ko so nevladne organizacije v sodelovanju s strokovnjaki Slovenskega instituta za kakovost in meroslovje (SIQ) razvile Standard kakovosti NVO, spodbuja kakovost v nevladnih organizacijah. Standard kakovosti NVO temelji na standardu ISO 9001, ob tem pa poudarja elemente kakovosti, ki so za nevladne organizacije še posebej pomembni:
 
  • transparentnost, finančna preglednost in učinkovitost
  • učinkovito notranje in zunanje komuniciranje
  • učinkovito vodenje in izvajanje projektov
  • premišljeno graditev partnerstev in mreže
  • enako obravnavanje prostovoljcev in zaposlenih.

Standard kakovosti sestavljajo smernice in navodila, ki organizacijam pomagajo razvijati ne le svoje programe in projekte, ampak celotno organizacijo, vključujoč zaposlene, prostovoljce in finančne vire. Standard organizacije spodbuja k objektivni in sistematični presoji delovanja organizacije in opredelitvi ciljev, ki temeljijo na potrebah uporabnikov in dolgoročno vodijo k boljšim storitvam in s tem v razvoj organizacije.

CNVOS s pomočjo izobraževanj, svetovanj in opravljenih presoj kakovosti skupaj s SIQ podeljuje certifikat kakovosti nevladnim organizacijam, ki na izzive pri delu odgovarjajo s strateškim pristopom in kakovostnim delom, hkrati pa svoje delo podvržejo zunanjemu in notranjemu ocenjevanju.

Pridobitev certifikata kakovosti NVO in njegovo vsakoletno obnavljanje od nevladnih organizacij terja konstantno izboljševanje. Visoke zahteve za pridobitev in ohranitev standarda kakovosti ne izboljšajo zgolj podobe nevladne organizacije, temveč prispevajo tudi k boljšemu in učinkovitejšemu delu vseh zaposlenih/sodelavcev.

V sedmih letih so certifikat kakovosti NVO pridobile številne organizacije z različnih področij delovanja (sociala, kultura, okolje). Različnost organizacij s certifikatom priča, da je standard primeren tako za manjše kot za večje organizacije in njihove mreže.

 
 
Ta spletna stran uporablja piškotke. Prikaži podrobnosti
Dovolim piškotke