PRAVO IN DAVKI

Redno in temeljito spremljanje zakonodaje na področju pravnih in davčnih sprememb, ki zadevajo nevladni sektor, je zahtevna naloga. Večina nevladnih organizacij, tudi tistih največjih, si redno zaposlenega pravnika oziroma davčnega strokovnjaka le stežka privošči, kljub temu pa je njihovo strokovno znanje v vsakodnevnem delovanju organizacij nepogrešljivo.

Svetovanje na področju pravne in davčne zakonodaje za nevladne organizacije je le eno izmed področij, ki jih CNVOS izjemno dobro pokriva. Nevladnim organizacijam nudimo podporo v vseh ozirih njihovega delovanja, tj. od same registracije, pravnih podlag delovanja v obliki pravilnikov in drugih aktov, nasvetov pri pisanju pritožb na odločitve razpisnih komisij, reševanje vprašanj avtorskih pogodb oziroma pogodb o zaposlitvi, itn.. Celovit pregled nad relevantnimi področji nam omogoča podajanje preverjenih ter kredibilnih informacij.

Kot prvo pomoč pri delu nevladnih organizacij smo razvili tudi brezplačno spletno aplikacijo E-Pravnik, s katero si lahko le te same in glede na svoje potrebe izdelajo različne individualne pravne dokumente, ki jih potrebujejo za svoje delo. Prav tako smo odgovore na nekatera najpogosteje zastavljena vprašanja zbrali v rubriki Uporabno za NVO, do katerega lahko nevladne organizacije prosto dostopajo.

REGISTRACIJA DRUŠTVA, ZAVODA, USTANOVE ALI SOCIALNEGA PODJETJA
Bodočim nevladnim organizacijam pomagamo pri registraciji. Pripravimo akt o ustanovitvi ali statut, sklepe o imenovanju članov organov, zapisnike ustanovnih zborov, dokazila o zagotovljenih sredstvih za pričetek dela … Opravimo vse potrebne administrativne zadeve. Celotno dokumentacijo pripravimo v skladu z zahtevami in predpisi, ki veljajo za registracijo društva, zavoda ali ustanove ter tako skrajšamo porabljen čas. Seveda uredimo tudi vse potrebno za pridobitev statusa socialnega podjetja.

STATUTI, PRAVILNIKI, KODEKSI … IN DRUGI OBVEZNI PRAVNI AKTI
Društvom, zavodom in ustanovam pomagamo pri sestavi notranjih aktov, kot so statuti, pravilniki o finančno materialnem poslovanju, pravilniki o varstvu osebnih podatkov, pravilniki o prostovoljskem delu, pravilniki o delovnih razmerjih, katalogi delovnih mest, pravilniki o varnosti in zdravju pri delu, kodeksi etičnih načel in drugih.

PRIPRAVA POGODB O ZAPOSLITVAH, AVTORSKIH POGODB
Pomagamo pri pripravi vseh pogodb, nujnih za nemoteno delo nevladne organizacije, naj gre za različne oblike zaposlovanja, plačilo storitev prek avtorskih pogodb, pogodbeno izvajanje večjih naročil, najeme prostorov …

PRIDOBIVANJE STATUSA DELOVANJA V JAVNEM INTERESU
Postopki pridobivanja statusa delovanja v javnem interesu, ki prinaša mnoge koristi (med drugim možnost namenitve 0,5 % dohodnine), so pogosto zapleteni. Organizacije strokovno vodimo in jim pomagamo pri pripravi vse potrebne dokumentacije, ki jo zahtevajo organi ministrstev, ki status podeljujejo. Vodimo celoten postopek ter olajšamo in skrajšamo pogosto dolgo in zapleteno pot do statusa.

VODENJE SPOROV, PRIPRAVA PRITOŽB IN PRAVNO ZASTOPSTVO
Za področje nevladnih organizacij specializirana pravna služba vam pomaga pri reševanju sporov. Tolmačimo odločbe organov, ki urejajo delo nevladnih organizacij, pripravljamo odgovore in pritožbe nanje, vodimo pritožbene postopke ter pomagamo pri varovanju pravic društev, zavodov in ustanov.

VODENJE PRITOŽBENIH POSTOPKOV ZOPER ODLOČITVE RAZPISNIH KOMISIJ
Ocenimo, ali je financer vašo prijavo na javni razpis zavrnil upravičeno ali neupravičeno. Svetujemo vam, kako se odzvati nanjo. Ocenimo možnost uspeha v primeru pritožbe, napišemo pritožbo na neutemeljene odločitve in v skrajnem primeru sprožimo sodni spor.

SVETOVANJE POTEKA:
  • Po telefonu: 01 542 14 22. Uradne ure: vsak torek in četrtek med 10. in 14. uro.
  • Po elektronski pošti: pravo@cnvos.si.
  • Osebno: po dogovoru v prostorih na Povšetovi ulici 37, 1000 Ljubljana. Za osebno svetovanje pišite na pravo@cnvos.si ali pokličite na 01 542 14 22, kontaktna oseba je Matej Verbajs.
 
Od 1. 12. 2010 nudimo brezplačno pravno svetovanje samo nevladnim organizacijam, ki so članice CNVOS, in sicer po telefonu ali po elektronski pošti, kar zajema hitre kratke nasvete, ki ne zajemajo preučevanja ali priprave pravnih aktov. Več o brezplačnem članstvu in njegovih prednostih si lahko preberete tukaj. Brezplačno pravno svetovanje ni financirano iz sredstev evropskih strukturnih skladov (ESS), temveč ga CNVOS zagotavlja iz lastnih sredstev.

VODJA PRAVNE SLUŽBE
Verbajs Matej, univ. dipl. pravnik s pravosodnim izpitom že dvanajst let pomaga nevladnim organizacijam, njihovim vodjem, zaposlenim, prostovoljcem in članom reševati različna pravna vprašanja. Sodeloval je tudi pri izdelavi številnih novel zakonov in drugih predlogov v korist nevladnih organizacij. Hkrati je izkušen predavatelj, ki vsako leto vodi tudi več kot 20 delavnic na temo prava za nevladne organizacije.


Za več informacij o specifičnem vprašanju kontaktirajte naše svetovalce preko spodnjega kontaktnega obrazca.
Ta spletna stran uporablja piškotke. Prikaži podrobnosti
Dovolim piškotke