PRIDOBIVANJE DONATORSKIH SREDSTEV IN TRŽENJE

Povečanje števila virov financiranja dejavnosti ter njihova razpršenost je ključno za stabilno delovanje nevladnih organizacij. Iskanje novih sredstev preko donacij, sponzorstev in trženja izdelkov ter storitev ostajajo izziv večjemu delu nevladnega sektorja.

CNVOS na tem področju deluje tako s strokovnimi nasveti kot tudi z izvedbo delavnic. Pomagamo vam oblikovati načrtni in strokovni pristop v vseh fazah izvedbe, skupaj z vami analiziramo trg, zasnujemo načrt pristopa, oblikujemo prošnje za donatorstvo oziroma trženjske ponudbe, pripravljamo besedila, upravljamo z bazami podatkov …

Z razumevanjem pričakovanj donatorjev in sponzorjev ter dobro trženjsko strategijo lahko oblikujemo pogoje, s katerimi si nevladne organizacije zagotovijo trajen dotok sredstev, ki pomenijo priložnost za oblikovanje rezerv za premoščanje siceršnjih nihanj v denarnem toku.

VSEBINE SVETOVANJA:
  • Celovita izvedba prepričljivih, odmevnih, opaznih in predvsem 'dobičkonosnih' akcij trženja in pridobivanja sredstev.
  • Oblikovanje fundraising načrta, usklajenega z vrednotami in poslanstvom organizacije.
  • Identifikacija potencialnih donatorjev, ki bi finančno podprli prizadevanja za uresničevanje družbeno odgovornega poslanstva.
  • Oblikovanje fundraising načrta za pridobivanje sredstev s strani fizičnih oseb.
  • Razvoj za trženjske strategije od oblikovanja trženjskih produktov do njihove prilagoditve specifičnim ciljnim skupinam.
  • Postavitev temeljev kakovostne in uporabne baze podatkov ter oblikovanje načrta za njihovo učinkovito uporabo.
  • Pisanje fundraising in trženskih ponudb ter njihovo posredovanje potencialnim donatorjem in kupcem.
  • Izvedba spletnih trženjskih kampanj.
  • Podpora pri uvajanju IKT orodij, ki podpirajo doseganje fundraising in trženjskih ciljev.
 
Za več informacij o specifičnem vprašanju kontaktirajte naše svetovalce preko spodnjega kontaktnega obrazca.
KONTAKTNI OBRAZEC
Ta spletna stran uporablja piškotke. Prikaži podrobnosti
Dovolim piškotke