Publikacije CNVOS

CNVOS izdaja publikacije z različnimi temami, ki so aktualne za nevladne organizacije. Večina publikacij je uporabnih tudi kot priročnik-gradivo na izobraževanjih. Vse izdane publikacije objavimo v pdf obliki in si jih lahko brezplačno naložite na svoj računalnik.

 
10 uspešnih fundraising akcij v Sloveniji

V priročniku je podrobneje predstavljenih 10 fundraising akcij, ki so jih izvedle organizacije v Sloveniji in bile pri tem uspešne. Akcije so različne glede uporabljenih metod, trajanja, izkupička in seveda tudi glede namenov, za katere so zbirali sredstva. Želimo si, da bi vam bile v navdih in vas opogumile, da se tudi sami podate na pot pridobivanja donatorskih sredstev.

 

Strateško načrtovanje
Priročnik je namenjen predvsem dvema ciljnima skupinama. Vodilnim kadrom v nevladnih organizacijah, ki vedo, da je uspeh organizacije sicer odvisen od mnogih dejavnikov in deležnikov, vendar so prav oni kot vodje prvi odgovorni, da artikulirajo želeno smer razvoja ter v organizaciji prepoznajo vire, ki bodo takšen razvoj lahko omogočili. In moderatorjem, torej osebam, ki na poti strateškega načrtovanja pomagajo organizacijam kot njihovi notranji ali zunanji sodelavci in se pri tem ne osredotočajo toliko na vsebino kot na sam proces strateškega načrtovanja.

Strateško načrtovanje v nevladnih organizacijah
Strukturokopi - NVO vodiči po strukturnih skladih
Publikacije s področja strukturnih skladov, ki pokrivajo zanimive in uporabne informacije za nevladne organizacije.


Fundraising hitri recepti odličnega okusa
Hitri nasveti za organizacijo dogodkov in priložnosti za zbiranje novih finančnih sredstev, ki so predstavljeni v privlačni in razumljivi obliki.
 
 
Učinkovito komuniciranje za nevladnike
Priročnik Špele Polak na temo učinkovitega komuniciranja za nevladnike, pri katerem je avtorica vsebino črpala iz svojih dolgoletnih izkušenj sodelovanja z različnimi nevladnimi in vladnimi organizacijami ter gospodarskimi družbami.
 
 
Sklop publikacij o mreženju
V preteklih letih je CNVOS pripravil tri publikacije na temo mreženja, ki organizacijam predstavijo vsebine in specifike področja mreženja od najosnovnejših razlag o temu, kaj so mreže in kaj predstavljajo, do praktičnih navodil v zvezi z vzpostavitvijo mrež ter podpori različnih oblik mrež pri delu organizacije.
 
 
Sklop publikacij o delu
V sklopu publikacij o delu smo predstavili različne vidike tega, kaj delo v nevladni organizaciji pravzaprav pomeni. Preko serije intervjujev, informacij o načinih zaposlovanja v nevladnem sektorju, orodij za razvijanje dobrih delovnih pogojev lahko tako zaposleni kot vodje organizacij dobijo vpogled v posebnosti nevladnih organizacij.

 
T-Kit: Izobraževalno vrednotenje v mladinskem delu
Publikacije T-Kit so rezultat partnerskega sporazuma o izobraževanju evropskih mladinskih delavcev pod okriljem Evropske komisije in Sveta Evrope, prevod pa je pripravil CNVOS.

 
Fundraising priročnik za nevladne organizacije
Publikacija ponuja odgovore na nekatera najpogostejša vprašanja s področja fundraisinga, predvsem pa je njen namen, da organizacijam pomaga pri začetnih korakih na poti fundraisinga.

 
Kodeks dobrih praks participacije civilne družbe v procesih odločanja
Publikacija predstavlja istoimenski dokument, ki so ga l. 2007 sprejeli udeleženci srečanja Foruma za prihodnost demokracije pri Svetu Evrope, in ki vsebuje teme, kot so mehanizmi participacije NVO v procesih odločanja ter vključevanja civilne družbe v javne politike.

 
Optimizacija spletnih strani za nevladne organizacije
Publikacija opisuje rabo metod in orodij, s katero lahko nevladne organizacije dosežejo osnovno optimizacijo spletnih strain za iskalnike. Poglavja vsebujejo tudi praktične rešitve in vsebine, ki bodo NVO pomagale pri delu.

 
Marketing in oglaševanje na Facebook-u za nevladne organizacije
Včasih pri najbolj enostavnih spletnih okoljih spregledamo njihov celotni potencial. Publikacija je namenjen predvsem NVO, za katere splet predstavlja idealen kanal za brezplačno ali poceni promocijo.
 
 
IKT PRIROČNIK - EssentialPIM
Priročnik predstavlja zastonjski program EssentialPIM, namenjen urejanju osebne baze kontaktov, sledenju dnevnih opravkov in načrtovanju urnika vnaprej. Zanimiv priročnik za organizirano življenje nevladnikov.


Pridobivanje evropskih sredstev – primeri dobrih praks
Kljub malo starejšemu datumu izida so primeri dobrih praks vedno dobrodošli pri delu nevladnih organizacij. Teoretični del dopolnjuje tudi praktični del priročnika, iz katerega lahko tudi danes črpamo veliko koristnih informacij.

 
Prednosti mreženja NVO
Kakšne so prednosti mreženja nevladnih organizacij in kakšni so primeri dobrih praks? Izkušnje nekaterih slovenskih nevladnih mrež z evropskimi na različnih področjih delovanja so predstavljene v tem priročniku.

 
ABC prostovoljstva - Priročnik za mentorje
Prostovoljstvo ima tudi danes pomembno vlogo v naši družbi, odnos med prostovoljcem in organizacijo pa se lahko začne in konča na mnogo načinov. Knjiga predstavlja različne izkušnje in videnja sodelovanja skozi oči nekaterih avtorjev.

 
S skrbnim načrtovanjem do uspešnega komuniciranja : priročnik za nevladne organizacije
Dvodelna publikacija nevladnim organizacijam predstavlja orodja za načrtovanja in pripravo strategij za dosego ciljev ter načine, kako le-te doseči z uspešnim komuniciranjem.

 
S strateškim načrtovanjem do uspešnega vodenja NVO
Priročnik je namenjen vodilnim kadrom v nevladnih organizacijah, ki bi želeli svojo organizacijo popeljati korak naprej.
 
 
Nevladne organizacije in spodbujanje aktivnega evropskega državljanstva
Publikacija odgovarja na vprašanje, kako lahko nevladne organizacije spodbujajo in pripomorejo k aktivnem politični participaciji državljanov.

 
Mreže nevladnih organizacij v Sloveniji
V priročniku iz l. 2006 lahko preberete razmišljanja o mrežah nevladnih organizacij v Sloveniji ter jih primerjate s stanjem skoraj deset let kasneje.

 
Kako napisati dober projekt
Publikacije na temo pisanja dobrih projektov so vedno aktualni, saj nekatera znanja nimajo zastaralnega roka.

 
Etični kodeks organiziranega prostovoljstva
Tiskana izdaja kodeksa je namenjena večji ozaveščenosti mentorjev in mentoric, prostovoljcev in prostovolj o njihovih pravicah in dolžnostih, s katerimi se srečujejo pri svojem delu.
 

Nevladne mreže - Vodič po mrežah NVO v Evropski uniji
Pogled na mreže nevladnih organizacij v Evropski uniji iz l. 2005.

 
Kako pametno porabiti EU sredstva?
Kljub kasnejšemu datumu izida vas lahko vsebina priročnika opomne na stvari, ki ste jih zaradi samoumevnosti že skoraj pozabili.

 
Mreženje nevladnih organizacij - Analiza vključenosti slovenskih NVO v evropske mreže
Analitični povzetek iz l. 2005 nudi vpogled v delovanje nevladnih organizacij izpred skoraj desetih let.


Nevladne organizacije - akter pri oblikovanju politik?
Tudi ta analitični povzetek iz l. 2005 nudi vpogled v delovanje nevladnih organizacij izpred skoraj desetih let.

 
Odnosi z mediji: priročnik za nevladne organizacije
Kakšni so bili odnosi z mediji l. 2005 in kaj se je od takrat spremenilo? Branje sicer starejšega priročnika je lahko poučno tudi danes.


Seznam finančnih virov EU za nevladne organizacije v Sloveniji
Ena izmed starejših publikacij CNVOS je vsebovala pregled finančnih virov Evropske skupnosti v letu, ko je Slovenija vstopila v evropsko družino.
 
 
Za prihodnost nevladnih organizacij - natančen opis dogovarjanja NVO z Vlado RS
Kakšna je bila strategija za prihodnost nevladnih organizacij l. 2003 in kako so potekala dogovarjanja z Vlado RS? So se stvari od takrat kaj spremenile?
Ta spletna stran uporablja piškotke. Prikaži podrobnosti
Dovolim piškotke