AKTUALNI PREDLOGI PREDPISOV V JAVNI RAZPRAVI

Na tem mestu objavljamo tedensko posodobljen seznam vseh predlogov predpisov, resolucij in drugih aktov, v zvezi s katerimi ministrstva trenutno zbirajo pripombe in predloge javnosti. Informacije o tem, kako poteka sprejemanje komentarjev oziroma kam jih poslati, najdete pod povezavo »več informacij«.
 
  Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Datum objave
Zaključek razprave
Povezava na ministrstvo
/      

 
  Ministrstvo za finance

Datum objave
Zaključek razprave Povezava na ministrstvo
Pravilnik o izvajanju notranje kontrole, pooblaščencu, hrambi in varstvu podatkov ter upravljanju evidenc pri zavezancih  24. 5. 2017 26. 6. 2017 Več informacij
Pravilnik o določitvi pogojev za ugotavljanje in preverjanje istovetnosti stranke z uporabo sredstva elektronske identifikacije   26. 5. 2017 26. 6. 2017 Več informacij
 
 
  Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Datum objave
Zaključek razprave
Povezava na ministrstvo
/      
 
 
  Ministrstvo za infrastrukturo
  Datum objave Zaključek razprave Povezava na ministrstvo
Uredba o izvajanju Uredbe Komisije (EU) o zahtevah glede kakovosti letalskih podatkov in letalskih informacij za enotno evropsko nebo    18. 5. 2017 19. 6. 2017 Več informacij
Strategija na področju razvoja trga za vzpostavitev ustrezne infrastrukture v zvezi z alternativnimi gorivi v prometnem sektorju v Republiki Sloveniji 1. 6. 2017 3. 7. 2017 Več informacij
     
 
  Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Datum objave
Zaključek razprave
Povezava na ministrstvo
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli    18. 5. 2017 30. 6. 2017 Več informacij
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli 16. 6. 2017 30. 6. 2017 Več informacij
    
 
  Ministrstvo za javno upravo

Datum objave
Zaključek razprave
Povezava na ministrstvo
Strategija razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva    18. 5. 2017 14. 7. 2017 Več informacij
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi    1. 6. 2017 30. 6. 2017 Več informacij
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalnih volitvah    1. 6. 2017 30. 6. 2017 Več informacij
 
 
  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Datum objave
Zaključek razprave
Povezava na ministrstvo
Uredba o najvišji dovoljeni vsebnosti trans maščobnih kislin v živilih    12. 6. 2017 27. 6. 2017 Več informacij
Uredba o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 v letu 2018   12. 6. 2017 27. 6. 2017 Več informacij
 
 
  Ministrstvo za kulturo

Datum objave
Zaključek razprave
Povezava na ministrstvo
Zakon o Slovenski matici    9. 6. 2017 9. 7. 2017 Več informacij
 
 
  Ministrstvo za notranje zadeve

Datum objave
Zaključek razprave
Povezava na ministrstvo
/      
  
 
  Ministrstvo za obrambo

Datum objave
Zaključek razprave
Povezava na ministrstvo
/      
   
 
  Ministrstvo za okolje in prostor

Datum objave
Zaključek razprave
Povezava na ministrstvo
Uredba o načrtu upravljanja z morskim okoljem    6. 6. 2017 20. 6. 2017 Več informacij
Zakon o nepremičninskem posredovanju    16. 6. 2017 16. 7. 2017 Več informacij
  
 
  Ministrstvo za zdravje

Datum objave
Zaključek razprave
Povezava na ministrstvo
Pravilnik o spremembah Pravilnika o dovoljenju za promet z zdravilom za uporabo v humani medicini 23. 5. 2017 23. 6. 2017 Več informacij
Pravilnik o barvilih, ki se smejo dodajati zdravilom    31. 5. 2017 30. 6. 2017 Več informacij
Pravilnik o spremembi Pravilnika o vrstah, vsebini in poteku specializacij zdravnikov    2. 6. 2017 2. 7. 2017 Več informacij
Akcijski načrt na področju drog za obdobje 2017–2018    2. 6. 2017 1. 7. 2017 Več informacij
Pravilnik o spremembah Pravilnika o pitni vodi    15. 6. 2017 15. 7. 2017 Več informacij
  
 
  Ministrstvo za zunanje zadeve

Datum objave
Zaključek razprave
Povezava na ministrstvo
/      
 
 
  Ministrstvo za pravosodje

Datum objave
Zaključek razprave
Povezava na ministrstvo
Pravilnika o dopolnitvah Pravilnika o sodnih izvedencih in sodnih cenilcih    15. 6. 2017 26. 6. 2017 Več informacij
 
Neprofitna pravna pomoč za društva, zavode, ustanove in socialna podjetja. Pomaga vam visoko strokovna, za vprašanja nevladnega sektorja specializirana pravna služba CNVOS. VEČ ...
Ta spletna stran uporablja piškotke. Prikaži podrobnosti
Dovolim piškotke