AKTUALNI PREDLOGI PREDPISOV V JAVNI RAZPRAVI

Na tem mestu objavljamo tedensko posodobljen seznam vseh predlogov predpisov, resolucij in drugih aktov, v zvezi s katerimi ministrstva trenutno zbirajo pripombe in predloge javnosti. Informacije o tem, kako poteka sprejemanje komentarjev oziroma kam jih poslati, najdete pod povezavo »več informacij«.
 
  Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Datum objave
Zaključek razprave
Povezava na ministrstvo
/      

 
  Ministrstvo za finance

Datum objave
Zaključek razprave Povezava na ministrstvo
Pravilnik o tehničnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati video elektronska identifikacijska sredstva 20. 9. 2017 20. 10. 2017 Več informacij
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zavarovalništvu 28. 9. 2017 28. 10. 2017 Več informacij
 
 
  Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Datum objave
Zaključek razprave
Povezava na ministrstvo
Uredba o vodenju in vzdrževanju Poslovnega registra Slovenije   29. 9. 2017 29. 10. 2017 Več informacij
 
 
  Ministrstvo za infrastrukturo
  Datum objave Zaključek razprave Povezava na ministrstvo
Pravilnik o kolesarskih povezavah v Republiki Sloveniji  22. 9. 2017 23. 10. 2017 Več informacij
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o čolnih in plavajočih napravah 25. 9. 2017 26. 10. 2017 Več informacij
Državna rudarska strategija–Gospodarjenje z mineralnimi surovinami    25. 9. 2017 25. 10. 2017 Več informacij
Uredba o spremembi Uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije  3. 10. 2017 30. 10. 2017 Več informacij
Uredba o spremembah Uredbe o kategorizaciji državnih cest    11. 10. 2017 20. 10. 2017 Več informacij
     
 
  Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Datum objave
Zaključek razprave
Povezava na ministrstvo
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o nagradah Republike Slovenije na področju šolstva    22. 9. 2017 23. 10. 2017 Več informacij
Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja visokega šolstva in znanosti v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov    25. 9. 2017 21. 10. 2017 Več informacij
    
 
  Ministrstvo za javno upravo

Datum objave
Zaključek razprave
Povezava na ministrstvo
/      
 
 
  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Datum objave
Zaključek razprave
Povezava na ministrstvo
Pravilnik o razvrščanju govejih in prašičjih trupov  18. 9. 2017 18. 10. 2017 Več informacij
Uredba o najvišji dovoljeni vsebnosti trans maščobnih kislin v živilih   29.9.2017 26.10.2017 Več informacij
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 5. 10. 2017 18.  10. 2017 Več informacij
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu    11. 10. 2017 13. 11. 2017 Več informacij
Pravilnik o spremembah Pravilnika o določitvi provenienčnih območij   12. 10. 2017 11. 11. 2017 Več informacij
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020   12. 10. 2017 3. 11. 2017 Več informacij
Uredba o izvajanju uredbe 2015/2283/ES o novih živilih    13. 10. 2017 6. 11. 2017 Več informacij
 
 
  Ministrstvo za kulturo

Datum objave
Zaključek razprave
Povezava na ministrstvo
/      
 
 
  Ministrstvo za notranje zadeve

Datum objave
Zaključek razprave
Povezava na ministrstvo
/      
  
 
  Ministrstvo za obrambo

Datum objave
Zaključek razprave
Povezava na ministrstvo
/      
   
 
  Ministrstvo za okolje in prostor

Datum objave
Zaključek razprave
Povezava na ministrstvo
Osnutek Nacionalnega programa varstva okolja 2030   6. 10. 2017 6. 11. 2017 Več informacij
Pravilnik o uporabi virov sevanja in sevalni dejavnosti 12. 10. 2017 11. 11. 2017 Več informacij
  
 
  Ministrstvo za zdravje

Datum objave
Zaključek razprave
Povezava na ministrstvo
Pravilnik o podeljevanju naziva primarij    28. 9. 2017 28. 10. 2017 Več informacij
Pravilnik o enotni embalaži tobačnih izdelkov    2. 10. 2017 2. 11. 2017 Več informacij
Uredba o nacionalnem radonskem programu 4. 10. 2017 3. 11. 2017 Več informacij
Uredba o mejnih dozah, referenčnih ravneh in radioaktivni kontaminaciji    4. 10. 2017 3. 11. 2017 Več informacij
Pravilnik o dovoljenju za promet s paralelno uvoženim zdravilom in paralelni distribuciji zdravil za uporabo v humani medicini   10. 10. 2017 13. 11. 2017 Več informacij
  
 
  Ministrstvo za zunanje zadeve

Datum objave
Zaključek razprave
Povezava na ministrstvo
Pravilnik o opravljanju overitev tujih listin za rabo v Republiki Sloveniji 10. 10. 2017 10. 11. 2017 Več informacij
 
 
  Ministrstvo za pravosodje

Datum objave
Zaključek razprave
Povezava na ministrstvo
Zakon o sodnih izvedencih, cenilcih in tolmačih   11. 9. 2017 27. 10. 2017 Več informacij
Zakon o varstvu osebnih podatkov 4. 10. 2017 13. 11. 2017 Več informacij
Zakon o spremembah Zakona o zemljiški knjigi    10. 10. 2017 16. 10. 2017 Več informacij
 
Neprofitna pravna pomoč za društva, zavode, ustanove in socialna podjetja. Pomaga vam visoko strokovna, za vprašanja nevladnega sektorja specializirana pravna služba CNVOS. VEČ ...
Ta spletna stran uporablja piškotke. Prikaži podrobnosti
Dovolim piškotke