AKTUALNI PREDLOGI PREDPISOV V JAVNI RAZPRAVI

Na tem mestu objavljamo tedensko posodobljen seznam vseh predlogov predpisov, resolucij in drugih aktov, v zvezi s katerimi ministrstva trenutno zbirajo pripombe in predloge javnosti. Informacije o tem, kako poteka sprejemanje komentarjev oziroma kam jih poslati, najdete pod povezavo »več informacij«.
 
  Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Datum objave
Zaključek razprave
Povezava na ministrstvo
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev 3. 3. 2017 3. 4. 2017 Več informacij

 
  Ministrstvo za finance

Datum objave
Zaključek razprave Povezava na ministrstvo
Pravilnik o največjem dopustnem primanjkljaju trošarinskih izdelkov 10. 3. 2017 24. 3. 2017 Več informacij
Zakon o postopku sodnega varstva imetnikov kvalificiranih obveznosti bank 13. 3. 2017 13. 4. 2017 Več informacij
 
 
  Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Datum objave
Zaključek razprave
Povezava na ministrstvo
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zahtevah, postopku imenovanja, nalogah in nadzoru imenovanih oseb na področju meroslovja    16. 3. 2017 6. 4. 2017 Več informacij
 
 
  Ministrstvo za infrastrukturo
  Datum objave Zaključek razprave Povezava na ministrstvo
Pravilnik o spremembi Pravilnika o potniških ladjah   17. 2. 2017 20. 3. 2017 Več informacij
Zakon o motornih vozilih    9. 3. 2017 24. 3. 2017 Več informcij
Pravilnik o zagotavljanju energije za vozila    8. 3. 2017 10. 4. 2017 Več informacij
     
 
  Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Datum objave
Zaključek razprave
Povezava na ministrstvo
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz Proračuna Republike Slovenije    17. 2. 2017 20. 3. 2017 Več informacij
Pravilnik o spremembah Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca    17. 2. 2017 20. 3. 2017 Več informacij
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o nagradah in priznanjih za izjemne dosežke v znanstveno-raziskovalni in razvojni dejavnosti    24. 2. 2017 27. 3. 2017 Več informacij
Zakon o izobraževanju odraslih    3. 3. 2017 3. 4. 2017 Več informacij
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju    10. 3. 2017 24. 3. 2017 Več informacij
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju    14. 3. 2017 14. 4. 2017 Več informacij
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gimnazijah    15. 3. 2017 24. 3. 2017 Več informacij
Pravilnik o vrednotenju listin programa evropskih šol    17. 3. 2017 31. 3. 2017 Več informacij
    
 
  Ministrstvo za javno upravo

Datum objave
Zaključek razprave
Povezava na ministrstvo
/      
 
 
  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Datum objave
Zaključek razprave
Povezava na ministrstvo
Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o kakovosti mesa klavne živine in divjadi    20. 2. 2017 20. 3. 2017 Več informacij
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po naravni nesreči žledu med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020    13. 3. 2017 12. 4. 2017 Več informacij
 
 
  Ministrstvo za kulturo

Datum objave
Zaključek razprave
Povezava na ministrstvo
/      
 
 
  Ministrstvo za notranje zadeve

Datum objave
Zaključek razprave
Povezava na ministrstvo
/      
  
 
  Ministrstvo za obrambo

Datum objave
Zaključek razprave
Povezava na ministrstvo
/      
   
 
  Ministrstvo za okolje in prostor

Datum objave
Zaključek razprave
Povezava na ministrstvo
Uredba o prenehanju veljavnosti Uredbe o mejnih vrednostih vnosa nevarnih snovi in gnojil v tla    13. 3. 2017 27. 3. 2017 Več informacij
  
 
  Ministrstvo za zdravje

Datum objave
Zaključek razprave
Povezava na ministrstvo
Pravilnik o prenehanju veljavnosti in uporabe Pravilnika o organizaciji neprekinjenega zdravstvenega varstva    20. 2. 2017 20. 3. 2017 Več informacij
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o farmakovigilanci zdravil za uporabo v humani medicini    21. 2. 2017 23. 3. 2017 Več informacij
Pravilnik o oprostitvi opravljanja izpita iz prve pomoči za kandidate za voznike motornega vozila    1. 3. 2017 31. 3. 2017 Več informacij
Pravilnik o prenehanju veljavnosti in uporabe Pravilnika o organizaciji neprekinjenega zdravstvenega varstva   15. 3. 2017 20. 3. 2017 Več informacij
  
 
  Ministrstvo za zunanje zadeve

Datum objave
Zaključek razprave
Povezava na ministrstvo
Zakon o mednarodnem razvojnem sodelovanju Republike Slovenije 1. 3. 2017 20. 3. 2017 Več informacij
Uredba o izvajanju Zakona o mednarodnem razvojnem sodelovanju in humanitarni pomoči Republike Slovenije   10. 3. 2017 10. 4. 2017 Več informacij
 
 
  Ministrstvo za pravosodje

Datum objave
Zaključek razprave
Povezava na ministrstvo
/      
 
Neprofitna pravna pomoč za društva, zavode, ustanove in socialna podjetja. Pomaga vam visoko strokovna, za vprašanja nevladnega sektorja specializirana pravna služba CNVOS. VEČ ...
Ta spletna stran uporablja piškotke. Prikaži podrobnosti
Dovolim piškotke