AKTUALNI PREDLOGI PREDPISOV V JAVNI RAZPRAVI

Na tem mestu objavljamo tedensko posodobljen seznam vseh predlogov predpisov, resolucij in drugih aktov, v zvezi s katerimi ministrstva trenutno zbirajo pripombe in predloge javnosti. Informacije o tem, kako poteka sprejemanje komentarjev oziroma kam jih poslati, najdete pod povezavo »več informacij«.
 
  Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Datum objave
Zaključek razprave
Povezava na ministrstvo
/      

 
  Ministrstvo za finance

Datum objave
Zaključek razprave Povezava na ministrstvo
Zakon o demografskem rezervnem skladu   29. 6. 2017 15. 8. 2017 Več informacij
Pravilnik o načinu vračila trošarine za industrijsko-komercialni namen, kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo in komercialni prevoz 10. 7. 2017 21. 7. 2017 Več informacij
Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost  13. 7. 2017 31. 7. 2017 Več informacij
Uredba o izvajanju Uredbe (EU) št. 2015/847 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2015 o informacijah, ki spremljajo prenose sredstev, in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1781/2006 14. 7. 2017 14. 8. 2017 Več informacij
 
 
  Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Datum objave
Zaključek razprave
Povezava na ministrstvo
Zakon o spodbujanju investicij    31. 7. 2017 Več informacij
 
 
  Ministrstvo za infrastrukturo
  Datum objave Zaključek razprave Povezava na ministrstvo
Pravilnik o prenehanju veljavnosti pravilnika za varno vzletanje in pristajanje letal v pogojih zmanjšane vidljivosti   22. 6. 2017 24. 7. 2017 Več informacij
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju Uredbe (ES) Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi skupnih pravil glede odškodnine in pomoči potnikom v primeru zavrnitve vkrcanja, odpovedi ali velike zamude letov ter o razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 295/91    10. 7. 2017 10. 8. 2017 Več informacij
     
 
  Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Datum objave
Zaključek razprave
Povezava na ministrstvo
/      
    
 
  Ministrstvo za javno upravo

Datum objave
Zaključek razprave
Povezava na ministrstvo
Uredba o upravnem poslovanju    23. 6. 2017 10. 8. 2017 Več informacij
Pravilnik o spremembi Pravilnika o določitvi upravnih opravil, ki jih lahko opravljajo strokovno-tehnični javni uslužbenci    23. 6. 2017 24. 7. 2017 Več informacij
 
 
  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Datum objave
Zaključek razprave
Povezava na ministrstvo
Pravilnik o priznavanju organizacij proizvajalcev in združenj organizacij proizvajalcev v sektorjih sadje in zelenjava, oljčno olje in namizne oljke ter hmelj    7. 7. 2017 22. 7. 2017 Več informacij
Uredba o spremembi Uredbe o postopku in natančnejših pogojih za izbiro centrov za zbiranje oziroma predelavo lesa, okuženega ali z insekti napadenega, ki je predmet upravne izvršbe odločbe o sanitarni sečnji, o določitvi minimalne cene gozdnih lesnih sortimentov ter podrobnejšem postopku prodaje gozdnih lesnih sortimentov    13. 7. 2017 12. 8. 2017 Več informacij
 
 
  Ministrstvo za kulturo

Datum objave
Zaključek razprave
Povezava na ministrstvo
/      
 
 
  Ministrstvo za notranje zadeve

Datum objave
Zaključek razprave
Povezava na ministrstvo
/      
  
 
  Ministrstvo za obrambo

Datum objave
Zaključek razprave
Povezava na ministrstvo
/      
   
 
  Ministrstvo za okolje in prostor

Datum objave
Zaključek razprave
Povezava na ministrstvo
Uredba o uporabi plovil na motorni pogon na akumulacijskem jezeru hidroelektrarne Arto-Blanca na reki Savi    6. 7. 2017 20. 7. 2017 Več informacij
Uredba o uporabi plovil na motorni pogon na akumulacijskem jezeru hidroelektrarne Krško na reki Savi    6. 7. 2017 20. 7. 2017 Več informacij
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o načinu izvajanja obveznih državnih gospodarskih javnih služb na področju urejanja voda in o koncesijah teh javnih služb    6. 7. 2017 21. 7. 2017 Več informacij
Zakon o varstvu okolja    10. 7. 2017 11. 9. 2017 Več informacij
  
 
  Ministrstvo za zdravje

Datum objave
Zaključek razprave
Povezava na ministrstvo
Pravilnik o poročanju o tobačnih in povezanih izdelkih    23. 6. 2017 23. 7. 2017 Več informacij
Pravilnik o pogojih za izvajanje lekarniške dejavnosti    26. 6. 2017 26. 7. 2017 Več informacij
Pravilnik o izvajanju storitev lekarniške dejavnosti v bolnišnični lekarni    26. 6. 2017 26. 7. 2017 Več informacij
Pravilnik o pogojih za izvajanje radiofarmacevtske lekarniške dejavnosti  26. 6. 2017 26. 7. 2017 Več informacij
Pravilnik o izvajanju lekarniške dajavnosti v okviru vojaške zdravstvene službe Slovenske vojske 26. 6. 2017 26. 7. 2017 Več informacij
Pravilnik o licencah magistrov farmacije    26. 6. 2017 26. 7. 2017 Več informacij
Pravilnik o zdravstvenih pregledih pomorščakov    6. 7. 2017 11. 8. 2017 Več informacij
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju Uredbe (EU) o trženju in uporabi predhodnih sestavin za eksplozive    10. 7. 2017 25. 7. 2017 Več informacij
  
 
  Ministrstvo za zunanje zadeve

Datum objave
Zaključek razprave
Povezava na ministrstvo
/      
 
 
  Ministrstvo za pravosodje

Datum objave
Zaključek razprave
Povezava na ministrstvo
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju    28. 6. 2017 28. 7. 2017 Več informacij
Uredba o številu probacijskih enot Uprave Republike Slovenije za probacijo, območju njihovega delovanja ter sedežu centralne enote in probacijskih enot    28. 6. 2017 17. 7. 2017 Več informacij
 
Neprofitna pravna pomoč za društva, zavode, ustanove in socialna podjetja. Pomaga vam visoko strokovna, za vprašanja nevladnega sektorja specializirana pravna služba CNVOS. VEČ ...
Ta spletna stran uporablja piškotke. Prikaži podrobnosti
Dovolim piškotke