AKTUALNI PREDLOGI PREDPISOV V JAVNI RAZPRAVI

Na tem mestu objavljamo tedensko posodobljen seznam vseh predlogov predpisov, resolucij in drugih aktov, v zvezi s katerimi ministrstva trenutno zbirajo pripombe in predloge javnosti. Informacije o tem, kako poteka sprejemanje komentarjev oziroma kam jih poslati, najdete pod povezavo »več informacij«.
 
  Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Datum objave
Zaključek razprave
Povezava na ministrstvo
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnem varstvu    22. 12. 2016 15. 2. 2017 Več informacij

 
  Ministrstvo za finance

Datum objave
Zaključek razprave Povezava na ministrstvo
Zakon o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih    10. 2. 2017 12. 3. 2017 Več informacij
 
 
  Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Datum objave
Zaključek razprave
Povezava na ministrstvo
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izdelkih iz plemenitih kovin    7. 2. 2017 1. 3. 2017 Več informacij
 
 
  Ministrstvo za infrastrukturo
  Datum objave Zaključek razprave Povezava na ministrstvo
Zakon o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona    2. 2. 2017 7. 3. 2017 Več informacij
Pravilnik o dražbi v postopku izbire nosilca rudarske pravice za raziskovanje in nosilca rudarske pravice za izkoriščanje mineralnih surovin    1. 2. 2017 3. 3. 2017 Več informacij
Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o strokovni usposobljenosti izvršilnih železniških delavcev    9. 2. 2017 24. 2. 2017 Več informacij
     
 
  Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Datum objave
Zaključek razprave
Povezava na ministrstvo
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o subvencioniranju bivanja študentov    30. 1. 2017 13. 2. 2017 Več informacij
Pravilnik o nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju    2. 2. 2017 4. 3. 2017 Več informacij
    
 
  Ministrstvo za javno upravo

Datum objave
Zaključek razprave
Povezava na ministrstvo
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o glavnem mestu Republike Slovenije    13. 1. 2017 13. 2. 2017 Več informacij
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o financiranju občin ZFO-1 13. 1. 2017 13. 2. 2017 Več informacij
 
 
  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Datum objave
Zaključek razprave
Povezava na ministrstvo
Zakon o spremembah Zakona o semenskem materialu kmetijskih rastlin    26. 1. 2017 27. 2. 2017 Več informacij
Uredba o postopku in natančnejših pogojih za izbiro centrov za gozdne lesne sortimente, določitvi minimalne cene ter postopku prodaje gozdne lesnih sortimentov, ki so bili predmet izvršbe na podlagi Zakona o gozdovih    9. 2. 2017 11. 3. 2017 Več informacij
 
 
  Ministrstvo za kulturo

Datum objave
Zaključek razprave
Povezava na ministrstvo
/      
 
 
  Ministrstvo za notranje zadeve

Datum objave
Zaključek razprave
Povezava na ministrstvo
Predlog Pravilnika o organizaciji in pravilih bivanja v integracijski hiši    17. 2. 2017 Več informacij
 Predlog Pravilnika o hišnem redu azilnega doma   17. 2. 2017 Več informacij
 Predlog Pravilnika o načinu izvajanja zakonitega zastopanja mladoletnikov brez spremstva ter načinu zagotavljanja ustrezne nastanitve, oskrbe in obravnave   21. 2. 2017 Več informacij
  
 
  Ministrstvo za obrambo

Datum objave
Zaključek razprave
Povezava na ministrstvo
/      
   
 
  Ministrstvo za okolje in prostor

Datum objave
Zaključek razprave
Povezava na ministrstvo
Osnutek Dolgoročnega programa na zmanjševanje vpliva kormorana na ribje vrste v celinskih vodah    25. 1. 2017 24. 2. 2017 Več informacij
  
 
  Ministrstvo za zdravje

Datum objave
Zaključek razprave
Povezava na ministrstvo
Pravilnik o izvajanju strokovnega nadzora s svetovanjem v dejavnosti laboratorijske medicine    17. 1. 2017 17. 2. 2017 Več informacij
Pravilnik o pogojih in postopku za uvoz in izvoz ter vnos in iznos človeških tkiv in celic  17. 1. 2017 17. 2. 2017 Več informacij
Pravilnik o razširjenih strokovnih kolegijih    26. 1. 2017 27. 2. 2017 Več informacij
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju    1.  2. 2017 19. 3. 2017 Več informacij
  
 
  Ministrstvo za zunanje zadeve

Datum objave
Zaključek razprave
Povezava na ministrstvo
Zakon o mednarodnem razvojnem sodelovanju in humanitarni pomoči republike Slovenije    21. 12. 2016 22. 2. 2017 Več informacij
 
 
  Ministrstvo za pravosodje

Datum objave
Zaključek razprave
Povezava na ministrstvo
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodnem registru    31. 1. 2017 2. 3. 2017 Več informacij
 
Neprofitna pravna pomoč za društva, zavode, ustanove in socialna podjetja. Pomaga vam visoko strokovna, za vprašanja nevladnega sektorja specializirana pravna služba CNVOS. VEČ ...
Ta spletna stran uporablja piškotke. Prikaži podrobnosti
Dovolim piškotke