POSTOPEK IMENOVANJA PREDSTAVNIKOV NEVLADNIH ORGANIZACIJ

CNVOS že od 2004 naprej vodi postopke imenovanja predstavnikov NVO v različna vladna in občinska posvetovalna in delovna telesa. Doslej je bilo po tem postopku imenovanih že več sto nevladniških predstavnikov (npr. v Svet Vlade RS za enake možnosti, Evropski ekonomsko-socialni odbor, Svet Vlade RS za prostovoljstvo, prostovoljske in nevladne organizacije, Svet za trajnostni razvoj, Evropski forum za integracijo, Medresorsko skupino za človekove pravice, Svet Slovenske akreditacije …).

Postopki so zavezani najvišjim standardom transparentnosti, odprtosti in legitimnosti in omogočajo vsem zainteresiranim nevladnim organizacijam aktivno in enakopravno sodelovanje. S tem je zajamčeno, da smo nevladne organizacije resnično avtonomne pri imenovanju svojih predstavnikov, njihovo delo pa legitimno. Pravila postopka zato predstavnikom nalagajo tudi, da morajo delovati javno, o svojem delu obveščati vse zainteresirane in CNVOS, ki objavlja informacije preko obvestil in spletne strani. Predstavnik mora ravno tako zbirati, usklajevati in v organih, v katere je bil imenovan, tudi predstavljati predloge različnih NVO.
 
KAKO TEČE POSTOPEK?
Postopek jasno definira poslovnik za Postopek izbora predstavnikov nevladnih organizacij in ima tri faze:
  1. Po prejemu zaprosila s strani državnega ali občinskega organa za imenovanje predstavnika CNVOS objavi javni poziv nevladnim organizacijam, da se registrirajo kot elektorji in predlagajo svoje kandidate. Zbiranje prijav in kandidatur traja najmanj 15 dni, njihov seznam pa se javno objavi.
  2. Nato se organizira javna predstavitev kandidatov, ki je namenjena tudi iskanju njihovega morebitnega dogovora o tem, kdo bi bil najprimernejši. Če se soglasja ne najde, so po predstavitvi razpisane volitve.
  3. Volitve trajajo tri dni, volijo pa lahko vse organizacije, ki so se v prvi fazi registrirale kot elektorji. Volilni rezultat ugotavlja volilna komisija, v katero lahko svoje predstavnike imenujejo vse elektorske organizacije. Rezultat volitev in sklep o imenovanju se javno objavita.

ZA NAROČNIKE
CNVOS postopke izbire predstavnikov/c nevladnih organizacij izvaja na podlagi naročila ministrstev, vladnih uradov, občin in ostalih zainteresiranih. Naročnik pred pričetkom postopka izpolni obrazec “Poziv naročnika”, ki ga podpisanega in ožigosanega pošlje po faksu na +386 1 542 14 24,  po navadni pošti na CNVOS, Povšetova 37, Ljubljana, ali skeniranega po elektronski pošti na info@cnvos.si. Na njegovi podlagi CNVOS nato prične postopek.
Ta spletna stran uporablja piškotke. Prikaži podrobnosti
Dovolim piškotke