PREDSTAVNIKI NVO

       
ime telesa
ime in priimek predstavnika  datum imenovanja* kontaktna e-pošta
Delovna skupina za pripravo Nacionalnega programa prehranske politike dr. Tamara Vatovec Poklar 30.9.2010 tamara.poklar@guest.
arnes.si
Delovna skupina za spremljanje izvajanja akcijskega načrta na področju drog Žanin Čopi 9.7.2015 zanin66@gmail.com
Delovna skupina za spremljanje izvajanja akcijskega načrta za 2010 v okviru Strategije Vlade RS na področju spodbujanja telesne (gibalne) dejavnosti dr. Milan Hosta 16.6.2010 info@asthmasport.com
Delovna skupino pri Ministrstvu za kulturo za trajni dialog z nevladnim sektorjem Za področje umetnosti:
Jurij Krpan (predstavnik)
Anela Bešo (namestnica)
3.12.2014

3.12.2014
jurij.krpan@kapelica.org

anela.beso@asociacija.si
Za področje kulturne dediščine:
Meta Štular (predstavnica)
Sonja Golc (namestnica)
3.12.2014

3.12.2014
meta.stular@gmail.com

sonja.golc@halo.si
Za področje mediji:
Tomaž Zaniuk (predstavnik) 3.12.2014 tomaz.zaniuk@
radiostudent.si
Delovna skupino za pripravo akcijskega načrta za področje drog
 
dr. Matej Sande 22.4.2014 matej@drogart.org
Tanja Stankovič 22.4.2014 tanja.stankovic@
projektclovek.si
Delovna skupina za spremljanje izvajanja akcijskega načrta na področju drog Žanin Čopi 9.7.2015 zanin66@gmail.com
Delovna skupina za pripravo Zakona o nevladnih organizacijah v javnem interesu Primož Jamšek 11.3.2015 primoz.jamsek@
filantropija.org
mag. Senka Šifkovič Vrbica 11.3.2015 senka.sifkovic.vrbica@pic.si
Živa Štiglic 11.3.2015 zagovornistvo@vkljucen.si
namestnik predstavnika Primoža Jamška: Borut Ambrožič 12.3.2015 borut.ambrozic@triera.net
namestnik predstavnice Žive Štiglic: Jurček Nowakk 12.3.2015 jurcek.nowakk@gmai.com
namestnica predstavnice mag. Senke Šifkovič Vrbica: Petra Cilenšek 12.3.2015 petra.cilensek@consulta.si
Evropski ekonomsko-socialni odbor za obdobje 2015-2020 Primož Šporar 20.7.2015 primoz.sporar@skup.si
Evropski forum za integracijo Katarina Bervar Sternad 12.4.2012 katarina.bervar-sternad@pic.si
Izbirna komisija sklada za NVO norveškega finančnega mehanizma in finančnega mehanizma EGP mag. Marina Trampuš 12.6.2013 trampus.marina@
gmail.com
Izbirna komisija za izbiro primernih kandidatov za namestnika predsednika Komisije za preprečevanje korupcije Katarina Bervar Sternad 18. 10. 2017 katarina.bervar-sternad@pic.si
Komisija Vlade Republike Slovenije za droge Zvonko Horvat Žnidaršič 25.4.2014 horvatzvone@gmail.com
Komisija za oceno zakonitosti in strokovnosti ravnanja medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Postojna, Cerknica, Pivka, Loška dolina in Bloke Urban Birsa 29.9.2015 info@oro3cnc.si
Primož Gril 29.9.2015 primoz.gril@triglav.si
Jure Trbič 29.9.2015 jure.trbic@zavod-up.si
Komisija za oceno zakonitosti in strokovnosti medobčinskega redarstva Šempter-Vrtojba Humbert Zvonko Mavrič
 
21. 4. 2015 zvonko.mavric@siol.net
Komisija za oceno zakonitosti in strokovnosti občinskega redarstva Občine Idrija Edvard Tratnik
29. 5. 2015 edi.tratnik@gmail.com
Komisija za oceno zakonitosti in strokovnosti ravnanja občinskega redarstva v Mestni občini Kranj Maruša Strniša 14.5.2010 marussa.s@gmail.com 
Komisija za oceno zakonitosti in strokovnosti ravnanja občinskega redarstva v Mestni občini Ljubljana Goran Forbici  1.7.2014 goran.forbici@cnvos.si
Komisija za oceno zakonitosti in strokovnosti ravnanja občinskega redarstva v Mestni občini Novo Mesto Tanja Tušek 23.6.2010 tanja@tusek.net
Komisija za oceno zakonitosti in strokovnosti občinskega redarstva pri Mestni občini Slovenj Gradec Matej Jeromel 6.3.2015 mjeromel@gmail.com
Komisija za oceno zakonitosti in strokovnosti ravnanja občinskega redarstva v Občini Škofja Loka Jure Trbič 16. 6. 2015 jure.trbic@zavod-up.si
Medresorska delovna skupina za sistemsko obravnavo mladoletnikov brez spremstva Marina Uzelac 14. 11. 2017 marina.uzelac@
filantropija.org
Namestnica: Adriana Aralica 14. 11. 2017 adriana.aralica@pic.si
Koordinacijska skupina za deinstitucionalizacijo Dr. Suzana Oreški 21. 4. 2015 suzana.oreski@altra.si
Medresorska strokovna komisija za zagotavljanje pravic prosilcev za mednarodno zaščito ter oseb s priznano mednarodno zaščito Boris Nusdorfer 15.12.2015 boris.nusdorfer@pic.si
Namestnik: Borut Ambrožič 15.12.2015 borut.ambrozic@triera.net
Medresorska delovna skupina za spremljanje in izvajanje Resolucije o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje od 2013 do 2022 (ReNPVCP13-22) Jernej Tiran 5.6.2013 nejc.tiran@gmail.com
namestnik: Igor Ilovar 12.6.2013 igor.ilovar@integral-brebus.si
Medresorska komisija za človekove pravice Katarina Bervar Sternad  30.5.2014 katarina.bervar-sternad@pic.si
Mitja Blažič 30.5.2014 mitja.blazic@gmail.com
namestnik: Jurček Nowakk 30.5.2014 jurcek.nowakk@gmail.com
namestnica: Katarina Vučko 30.5.2014 katarina.vucko@mirovni-institut.si
Nacionalna koordinacijska skupina za sodelovanje pri pripravi nacionalnega izvedbenega načrta nacionalnega programa socialnega varstva za obdobje 2013–2020 Katja Zabukovec Kerin 18.6.2013 katja.zabukovec@
guest.arnes.si
Suzana Puntar 18.6.2013 suzana.puntar@
projektclovek.si
Tanja Velkov 18.6.2013 tanja.velkov@ozara.org
namestnica: Anja Kozina 18.6.2013 anja@svetovalnica.com
namestnica: Darinka Smrke 18.6.2013 darinka.smrke@gmail.com
Darko Rudaš (predstavnik romskih organizacij) 9.7.2013 darko.rudas@
romanokher.si
namestnik predstavnika romskih organizacij: Haris Tahirović 9.7.2013 drustvo.angluniupe@
gmail.com
Nacionalni odbor za transnacionalne programe ter medregionalna programa Interreg Europe in Interact Bojan Vogrinčič 28. 10. 2016 bojan.vogrincic@gmail.com
Veronika Vodlan 28. 10. 2016 veronika.vodlan@cnvos.si
Nacionalna skupina za revizijo poklicnih standardov na področju naravovarstva in okoljevarstva Edin Behrić 2. 11. 2017 edinbehric@gmail.com
dr. Metka Špes 2. 11. 2017 metka.spes@ff.uni-lj.si
Nadzorni odbor za spremljanje skladov s področja notranje varnosti in migracij Nataša Posel 21. 4. 2015 natasa.posel@amnesty.si
Odbor za spremljanje izvajanja Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 Alenka Vodončnik 4.2.2015 alenka@agencija-ave.si
Tina Divjak 4.2.2015 tina.divjak@cnvos.si
Odbor za spremljanje Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija 2014-2020 Vesna Erhart 13.11.2015 vesna.erhart@EKOmeter.si
namestnik: Borut Ambrožič 13.11.2015 borut.ambrozic@triera.net
Odbor za spremljanje Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška 2014-2020 Borut Jerman 13.11.2015 borut.jerman@pina.si
namestnica: Matilda Škrlj 13.11.2015 matilda.skrlj@gmail.com
Odbor za spremljanje Programa sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020 Vid Tratnik 13.11.2015 vid.tratnik@pina.si
namestnik: Franci Malečkar 13.11.2015 franci.maleckar@gmail.com
Odbor za spremljanje Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska 2014-2020 Bojan Vogrinčič 16.11.2015 bojan.vogrincic@gmail.com
namestnik: Ivan Kramberger 16.11.2015 ivan.kramberger@gmail.com
Odbor za spremljanje uresničevanja Strategije razvoja dejavnosti na področju ravnanja z odpadki v Mestni občini Ljubljana za obdobje 2014-2035 (»Zero Waste (nič odpadkov)« načrta) Andrej Gnezda 4. 1. 2017 andrej@umanotera.org
Svet Slovenske akreditacije Gregor Cerar 13.1.2017 gregor.cerar@ekosola.si
Svet vlade Republike Slovenije za spodbujanje razvoja prostovoljstva, prostovoljskih in nevladnih organizacij Bojan Vogričič 22.12.2011 bojan.vogrincic@gmail.com
Tina Divjak 22.12.2011 tina.divjak@cnvos.si
Goran Forbici 22.12.2011 goran.forbici@cnvos.si
Tereza Novak 22.12.2011 tereza.novak@
filantropija.org
Bojan Golčar 22.12.2011 bojan.golcar@zavodpip.si
Tadeja Zajec 22.12.2011 tadeja.zajec@skavt.net
Katarina Bervar Sternad 22.12.2011 katarina.bervar-sternad@pic.si
mag. Vanja Jus 22.12.2011 vanja.jus@umi.si
dr. Slavica Tovšak 22.12.2011 slavica.tovsak@pzs.si
Dejan Vidic 22.12.2011 dejan.vidic@t-2.net
Tatjana Hvala 28.1.2015 tatjana@mcp.si
namestnik: Jurček Nowakk 22.12.2011 jurcek.nowakk@gmail.com
namestnik: Kristjan Strojan 22.12.2011 kristjan@moneo.si
namestnica: Katja Celin Yere 22.12.2011 katja.celin@zavod-voluntariat.si
namestnik: Teodor Goznikar 22.12.2011 teodor.goznikar@eunet.si
namestnik: Matjaž Medvešek 22.12.2011 matjaz@misss.org
namestnica: Tatjana Gregorc 18.7.2013 tatjana@lutra.si
namestnik: Emir Okanović 18.7.2013 emir.okanovic@
guest.arnes.si
namestnik: Gorazd Marinček 18.7.2013 gorazd.marincek@siol.net
namestnik: Damijan Perhavec 18.7.2013 damijan.perhavec@siol.net
namestnica: Mateja Prosen   mateja.prosen@faeton.si
namestnik: Ivan Kramberger 28.1.2015 ivan.kramberger@gmail.com
Svet za trajnostni razvoj in varstvo okolja
 
 
 
Lidija Živčič 8.1.2014 lidija@focus.si
Nina Štros 8.1.2014 nina.stros@greenpeace.si
Renata Karba 8.1.2014 renata@umanotera.org
Tomaž Jančar 8.1.2014 tomaz.jancar@dopps.si
Usklajevalno telo za spremljanje izvajanja Istanbulske konvencije Področje preprečevanja nasilja nad ženskami  
Katja Zabukovec Kerin 21.12.2015 katja.zabukovec@guest.arnes.si
Namestnica: Katarina Bervar Sternad 21.12.2015 katarina.bervar-sternad@pic.si
Področje preprečevanja trgovine z ljudmi kot oblike nasilja nad ženskami
Polona Kovač 21.12.2015 info@drustvo-kljuc.si
Namestnica: Alenka Kukolj 21.12.2015 info@drustvo-kljuc.si
Usmerjevalni odbor projekta Celostna zgodnja obravnava otrok s posebnimi potrebami in njihovih družin ter krepitev kompetenc strokovnih delavcev Iztok Suhadolnik 3. 10. 2017 iztok.suhadolnik@soncek.org
Začasna podkomisija za pripravo akcijskega načrta za spoštovanje človekovih pravic v gospodarstvu Aleš Kranjc Kušlan 9.7.2014 akk@ekvilib.org
Mojca Markizeti 9.7.2014 mojca.markizeti@iedc.si

*datum imenovanja je enak datumu sprejetja sklepa o imenovanju s strani vodje postopka oziroma datumu, ko je predstavnika potrdila vlada (kjer je bilo to predvideno)
Ta spletna stran uporablja piškotke. Prikaži podrobnosti
Dovolim piškotke