PROMOVIRAMO VKLJUČEVANJE DRŽAVLJANOV V NASTAJANJE PREDPISOV

Vztrajno prizadevanje za čim večjo odprtost in transparentnost zakonodajnih postopkov je vse od naših začetkov ena od temeljnih aktivnosti CNVOS.

Sodelovali smo pri nastajanju Resolucije o normativni dejavnosti in pri spremembah Poslovnika Vlade RS, dveh temeljnih dokumentov, ki urejata sodelovanje javnosti pri pripravi predpisov v Republiki Sloveniji. Redno spremljamo njuno izvajanje ter opozarjamo na pomanjkljivosti pri praksi državnih organov. Intenzivno sledimo tudi tujim dobrim praksam in si prizadevamo za njihovo implementacijo v Sloveniji. Odprtost normativnih postopkov promoviramo tudi z organizacijo različnih konferenc in posvetov.

Od 2009 naprej deluje naš spletni Števec kršitev Resolucije o normativni dejavnosti, s katerim merimo, koliko in kako se vladni organi držijo z resolucijo predpisanega 30-dnevnega roka za javno zbiranje pripomb na osnutke predpisov.

AKTUALNO

2618
13. 02. 2017|NOVICE

Težko je (strokovno) razpravljati brez ustrezne primerjave in finančnih analiz

Ministrstvo za zdravje je v javno razpravo dalo Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Rok za podajo komentarjev je sicer ustrezen – je daljši od 30 dni. So pa na MZ objavili zgolj suho zakonsko besedilo, pozabili pa na analizo sedanjega stanja in razloge za sprejem/spremembe, prav tako manjkajo povzetek ključnih rešitev, (nujne) finančne posledice, (dobrodošla) mednarodna primerjava in tudi obrazložitev členov.
PRIKAŽI VEČ
Ta spletna stran uporablja piškotke. Prikaži podrobnosti
Dovolim piškotke