PROMOVIRAMO VKLJUČEVANJE DRŽAVLJANOV V NASTAJANJE PREDPISOV

Vztrajno prizadevanje za čim večjo odprtost in transparentnost zakonodajnih postopkov je vse od naših začetkov ena od temeljnih aktivnosti CNVOS.

Sodelovali smo pri nastajanju Resolucije o normativni dejavnosti in pri spremembah Poslovnika Vlade RS, dveh temeljnih dokumentov, ki urejata sodelovanje javnosti pri pripravi predpisov v Republiki Sloveniji. Redno spremljamo njuno izvajanje ter opozarjamo na pomanjkljivosti pri praksi državnih organov. Intenzivno sledimo tudi tujim dobrim praksam in si prizadevamo za njihovo implementacijo v Sloveniji. Odprtost normativnih postopkov promoviramo tudi z organizacijo različnih konferenc in posvetov.

Od 2009 naprej deluje naš spletni Števec kršitev Resolucije o normativni dejavnosti, s katerim merimo, koliko in kako se vladni organi držijo z resolucijo predpisanega 30-dnevnega roka za javno zbiranje pripomb na osnutke predpisov.

AKTUALNO

2865
11. 12. 2017|NOVICE

Nič kaj praznično pri Resoluciji o normativni dejavnosti

V zadnjem tednu so ministrstva načelo, da naj javna razprava traja vsaj 30 dni, kršila pri kar 15 od skupaj 21 objav predlogov predpisov, prevedeno v odstotke to pomeni kar 71 %. Še posebej nas je zmotilo ravnanje Ministrstva za delo družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki predlaga novelo Zakona o rejništvu v tistem delu, kjer je urejeno, kdo odloča o dodelitvi v rejništvo in pod kakšnimi pogoji – po novem naj bi to delala sodišča.
PRIKAŽI VEČ
Ta spletna stran uporablja piškotke. Prikaži podrobnosti
Dovolim piškotke