PROMOVIRAMO VKLJUČEVANJE DRŽAVLJANOV V NASTAJANJE PREDPISOV

Vztrajno prizadevanje za čim večjo odprtost in transparentnost zakonodajnih postopkov je vse od naših začetkov ena od temeljnih aktivnosti CNVOS.

Sodelovali smo pri nastajanju Resolucije o normativni dejavnosti in pri spremembah Poslovnika Vlade RS, dveh temeljnih dokumentov, ki urejata sodelovanje javnosti pri pripravi predpisov v Republiki Sloveniji. Redno spremljamo njuno izvajanje ter opozarjamo na pomanjkljivosti pri praksi državnih organov. Intenzivno sledimo tudi tujim dobrim praksam in si prizadevamo za njihovo implementacijo v Sloveniji. Odprtost normativnih postopkov promoviramo tudi z organizacijo različnih konferenc in posvetov.

Od 2009 naprej deluje naš spletni Števec kršitev Resolucije o normativni dejavnosti, s katerim merimo, koliko in kako se vladni organi držijo z resolucijo predpisanega 30-dnevnega roka za javno zbiranje pripomb na osnutke predpisov.

AKTUALNO

2812
16. 10. 2017|NOVICE

38% kršitev Resolucije o normativni dejavnosti

V zadnjem tednu so ministrstva načelo, da naj javna razprava traja vsaj 30 dni, kršila pri treh od skupaj osmih objav predlogov predpisov. Več: http://stevec-krsitev.si/.
PRIKAŽI VEČ
Ta spletna stran uporablja piškotke. Prikaži podrobnosti
Dovolim piškotke