SOOBLIKOVANJE POLITIK

Z rednim spremljanjem domače in tuje zakonodaje na vseh področjih, strokovno analizo potreb in rešitev ter hitrimi odzivi CNVOS sooblikuje okolje za delo nevladnih organizacij v Sloveniji. Skupaj s svojimi člani, ki jih predpisi in politike neposredno zadevajo, ter v dialogu z različnimi političnimi sogovorniki (državni zbor, ministrstva in vlada) si CNVOS prizadeva za čim boljši zakonodajni in politični okvir za čim boljše delovanje nevladnega sektorja.

Zanimajo nas:
  • generalni statusni predpisi (zakoni o društvih, zavodih, ustanovah, humanitarnih organizacijah, prostovoljstvu, javnem interesu v mladinskem sektorju itd.);
  • davčni predpisi (zlasti z vidika obdavčitve prihodkov NVO in spodbud za korporativne in individualne donacije);
  • posamezni področni zakoni, znotraj katerih smo posebej pozorni na ustrezno definiranje vloge NVO pri snovanju in realizaciji javnih področnih politik, ureditev statusa delovanja v javnem interesu, financiranje NVO itn.

Redno in intenzivno sodelujemo tudi pri pripravi pomembnejših nacionalnih strategij, programov in resolucij (nacionalni program socialnega varstva, operativni programi evropskih strukturnih skladov itd.)

Skupaj s partnerskimi organizacijami iz evropskih držav se CNVOS redno vključuje tudi v pripravo politik na ravni EU.

Zagovorniško aktivni smo tudi v državah zahodnega Balkana, kjer strokovnjaki CNVOS redno pomagajo nevladnim organizacijam in vladam pri oblikovanju politik (npr. Uredba o sodelovanju med Vlado Republike Črne Gore in nevladnimi organizacijami, Sporazum o sodelovanju med vlado in nevladnimi organizacijami v Turčiji itd.).

Sooblikovanje politik je tako zgolj eno od področij, ki jih CNVOS uspešno izvaja kot vidnejši del svojih dejavnosti, pri tem pa svoje izkušnje in znanja (lobiranje, iskanje točk vpliva, itn.) preko treningov in svetovanj deli tudi z ostalimi nevladnimi organizacijami.
Ta spletna stran uporablja piškotke. Prikaži podrobnosti
Dovolim piškotke