KONTAKT

MAJA SPORN
TEL: +386 1 542 14 22
FAX: +386 1 542 14 24
E-mail: maja.sporn@cnvos.si
SEMINARJI PO MERI ORGANIZACIJE
Želite za vašo organizacijo organizirati seminar, ki je prilagojen vašim zahtevam in ki upošteva posebnosti vašega dela? CNVOS lahko za vas organizira seminar po meri, kjer skupaj z vami poiščemo vsebine, ki bi bile primerne ravno za vašo organizacijo. 
Več o tem ...

IZOBRAŽEVANJA - LOBIRANJE

Nič kolikokrat se posamezniki in organizacije sprašujejo, kako bolj enostavno bi potekalo njihovo delo, če bi nekdo sedaj obstoječe zakone spremenil v boljše. Ta nekdo je lahko prav vsaka organizacija, ki k spreminjanju zakonov pristopi z argumentiranim in pravilno pripravljenim predpisom, se zaveda, na koga mora vplivati ter zna svoja stališča primerno argumentirati. Vse to vsebujejo delavnice o lobiranju, kjer se udeleženci naučijo od osnov do najbolj kompleksnih korakov pri doseganju sprememb.
 

PISANJE AMANDMAJEV IN PREDLOGOV PREDPISOV
Izkušnje nevladnih organizacij predstavljajo neprecenljivo bazo znanja, s katero te organizacije lahko prispevajo k oblikovanju dobrih zakonov, pravilnikov, občinskih odlokov ter drugih predpisov. Kljub vsem izkušnjam, znanju in dobrim rešitvam nevladnim organizacijam ne uspe, saj ne poznajo vrste nomotehničnih pravil, ki jih je za dosego sprememb potrebno upoštevati. Cilj delavnice je udeležence opremiti z znanjem, s katerim bodo lahko uspešno in pravilno pripravili spremembo predpisov na učinkovit in časovno sprejemljiv način.

LOBIRANJE
Uspešna in pravilna priprava predpisov je zgolj eden od vidikov doseganja sprememb v zakonodaji, ki potrebuje uspešno predstavitev in argumentacijo. Lobiranje je tako eno izmed temeljnih znanj, s katerimi nevladne organizacije lahko dosežejo spremembe na področju njihovega delovanja. Lobistična akcija je celosten podvig, ki zahteva poznavanje procesov sprejemanja predpisov, obvladovanje pravil nomotehnike, sposobnost argumentiranja, medijsko akcijo, itn. Delavnica tako udeležence seznani z osnovnimi principi lobiranja kot tudi naprednejšimi tehnikami, kar predavatelji ponazorijo s praktičnimi primeri.

TOČKE VPLIVA
Vplivanje na sprejemanje predpisov na različnih nivojih odločanja pomeni njihovo razumevanje. Poznavanje postopka nam omogoči posredovanje razumljivega in argumentiranega predloga relevantnim odločevalcem, prav tako lahko s tem znanjem predlogu sledimo skozi celoten proces sprejemanja na vseh ravneh. Delavnica se osredotoča na postopke spreminjanja slovenskih zakonov in podzakonskih aktov, identificiranje možnost načina sprememb ter prilagajanja lobistične strategije.

ARGUMENTACIJA
Načrtno in praktično usmerjen trening argumentacije je nepogrešljivo orodje za doseganje ciljev vsake organizacije. Z učinkovito komunikacijo ter jasno izraženimi stališči organizacije dosežejo praktično vsak cilj. Izobraževanje v obliki intenzivnega praktičnega treninga za suverenost v nastopanju in pisanju udeležence vodi skozi proces oblikovanje jasne trditve, graditve argumentov in njihove podpore, odzivanje na protiargumente, javnega nastopanja, itn.

Ta spletna stran uporablja piškotke. Prikaži podrobnosti
Dovolim piškotke