Izobraževanje

PRAVNI OKVIRJI TRŽENJA IN OPTIMALNE OBDAVČITVE V NEVLADNIH ORGANIZACIJAH

Datum izobraževanja:

Sreda, 6. 11. 2013,
od 10:00 do 16:00

Lokacija:

CNVOS, Povšetova 37, Ljubljana.

Cena:

97,60 € (cena vključuje DDV)

Organizator:

CNVOS

Podatki o organizatorju:

Povšetova 37
SI – 1000 Ljubljana, Slovenija
Telefon: (+386 1) 542 14 22
Faks: (+386 1) 542 14 24
e-mail: info@cnvos.si

Delavnica je namenjena predsednikom, direktorjem, generalnim sekretarjem, vodilnim in odgovornim delavcem, članom organov v nevladnih organizacijah in drugim, ki skrbijo za nemoteno in uspešno delo društev, zavodov in ustanov in ki skrbijo za njihov razvoj ter uspešno doseganje poslanstva.


V času, ko so sredstva iz javnih virov vsako leto nižja in ko je tudi donacij ali članarin vedno manj, je za nevladne organizacije izvajanje pridobitne dejavnosti lahko tudi priložnost. Četudi osnovni namen nevladnih organizacij ni pridobivanje dobička, lahko pridobitna (tržna) dejavnost predstavlja svež vir povsem nenamenskih sredstev in način uravnoteženja svojih financ. Organizacija koncertov, predstav in drugih dogodkov z vstopnino, prodaja knjig in založništvo, prodaja koledarjev, majic, izdelovanje recikliranih izdelkov, zaračunavanje za svoje svetovalne, raziskovalne ali športne storitve predstavljajo zgolj majhen delež možnosti.

Na delavnici bodo celostno prikazani pravni okvirji izvajanja tržnih dejavnosti v nevladnih organizacijah, kateri so pogoji za njihovo izvajanje, kakšne posledice prinašajo in vse ostalo, kar je dobro poznati preden se lotimo prodaje blaga ali storitve.

Z izvajanjem tržne dejavnosti so povezane tudi davčne obveznosti, zato bodo na delavnici predstavljeni tudi davčni vidiki delovanja nevladnih organizacij, načini obračunavanja davčnih obveznosti in praktični nasveti za njihovo znižanje. Seminar pojasnjuje tudi, kaj vse sodi med davčno upravičene stroške in katere davčne olajšave poznamo. Predstavljene bodo tudi ugodnosti in pasti vstopa v DDV sistem po novem in kako obračun DDV izkoristiti sebi v prid.

Ob koncu delavnice boste:
  - ugotovili, katere pridobitne dejavnosti lahko izvaja vaša organizacija kot dodaten vir prihodkov
  - poznali odgovornosti v organizaciji, ki na trgu prodaja blago ali storitve
  - poznali pogoje za izvedbo srečelova ali tombole kot možnega novega vira prihodkov v nevladni organizaciji,
  - poznali bistvene davčne in druge posledice izvajanja pridobitne dejavnosti
  - razumeli osnove davčnih obveznosti za nevladnih organizacije
  - razumeli, kdaj je smiselno prostovoljno vstopiti v sistem DDV in izkoristiti njegove ugodnosti
  - dobili vzorec donatorske pogodbe, ki ustreza vsem davčnim pravilom za koriščenje davčne olajšave, in ga znali pravilno izpolniti.

Datum: 6. november 2013, 10:00 – 16:00
Obseg: 6 ur
Št. udeležencev: 12
Kotizacija: 80 EUR + DDV
Prijava: 01 542 14 22, info@cnvos.si. Elektronska prijava je dostopna na dnu strani.

Program


Vsebine delavnice:

1. Katere pridobitne dejavnosti se lahko izvajajo v nevladnih organizacijah? Kakšni so pogoji za izvajanje teh dejavnosti? Kdaj se izvajanje pridobitne dejavnosti šteje za delo na črno?
2. Katere se bistvene davčne in druge posledice izvajanja pridobitne dejavnosti za organizacijo?
3. Odgovornost nevladne organizacije, ki na trgu prodaja blago in storitve.
4. Pravni vidiki sponzorstva in donatorstva.
5. Kdaj lahko prirejanje iger na srečo predstavlja dodaten vir prihodov za nevladno organizacijo?
6. Katere so davčne obveznosti nevladnih organizacij, kdaj do njih pride? Kako optimizirati in znižati svoje davčne obveznosti? Kateri so upravičeni stroški delovanja nevladne organizacije, ki znižujejo tudi davčno obveznost?
7. Kdaj je zaradi nižjih stroškov smiselno prostovoljno vstopiti v sistem DDV in kdaj je to obvezno? Kaj je vhodni in izhodni DDV in kako ga izkoristiti?

Način dela:
Delavnica bo sestavljena iz interaktivnih prezentacij in praktičnih nalog.


• Matej Verbajs, vodja pravne službe CNVOS, je strokovnjak s področja nomotehnike in normativne dejavnosti, ki je sodeloval pri pripravi mnogih predlogov predpisov, novel predpisov in zakonskih iniciativah v korist nevladnih organizacij. Med drugim je aktivno sodeloval pri oblikovanju predlogov in amadmajev pri spremembah Zakona o društvih, Zakona o socialnem podjetništvu, Zakona o malem delu, Zakona o negospodarskih javnih službah in številnih drugih. Nevladnim organizacijam že deset let svetuje in jih zastopa na različnih pravnih področjih ter zanje izvaja predavanja in delavnice.


BREZPLAČNA UDELEŽBA
Ponujamo dve brezplačni mesti na delavnici za vse člane CNVOS, ki letno razpolagajo z manj kot 10 000 EUR sredstev. Prijavo na brezplačno mesto, v kateri v največ 200 besedah navedete, zakaj bi bili prav vi upravičeni do brezplačne udeležbe na delavnici, pošljite na naslov info@cnvos.si. Rok prijave na brezplačno mesto je najkasneje teden dni pred pričetkom delavnice.

POJASNILO:
CNVOS si prizadeva za prenos in širjenje temeljnih znanj, pomembnih za uspešno delovanje nevladnih organizacij. Treninge, namenjene pridobivanju poglobljenih znanj, ki jih pri svojem delu potrebujejo profesionalizirane organizacije in njihovi zaposleni, izvajamo brezplačno s pomočjo sredstev Evropskih strukturnih skladov (ESS). Da bi sektorju zagotovili tudi temeljna znanja in s tem zadovoljili celotno paleto potreb nevladnih organizacij, izvajamo tudi plačljive poldnevne in celodnevne delavnice. Vsa tako pridobljena sredstva v celoti namenjamo za izvajanje naših dejavnosti ter za solidarnostno zagotavljanje brezplačnih mest organizacijam, ki na letni ravni razpolagajo z manj kot 10 000 EUR sredstev.

Ta spletna stran uporablja piškotke. Prikaži podrobnosti
Dovolim piškotke