Izobraževanje

Paleta možnosti zaposlovanja in dela v nevladnih organizacijah – od delovnega razmerja do prostovoljskega dela

Datum izobraževanja:

Ponedeljek, 7. 4. 2014,
od 10:00 do 16:00

Lokacija:

CNVOS, Povšetova 37, Ljubljana.

Cena:

97,60 € (cena vključuje DDV)

Organizator:

CNVOS

Podatki o organizatorju:

Povšetova 37
SI – 1000 Ljubljana, Slovenija
Telefon: (+386 1) 542 14 22
Faks: (+386 1) 542 14 24
e-mail: info@cnvos.si

Zaradi nerednega financiranja programov in projektov ali zaradi izpadov javnih sredstev je  prilagodljivost pri oblikah dela v nevladnih organizacijah včasih nujnost. V določenih obdobjih se lahko zaposluje, v drugih je možno zgolj honorarno delo ali delo s prostovoljci.  Zato je koristno vedeti katere možnosti nam nova zakonodaja daje, kot tudi kakšne so pravice in obveznosti organizacije, ki sklepa pogodbe za različne oblike dela.

Kot delodajalec ali naročnik del moramo vedeti, kaj lahko zapišemo v pogodbo o zaposlitvi in česa ne in katero kolektivno pogodbo moramo spoštovati. Poznati moramo celo paleto možnosti, če zaposlitev iz finančnih ali drugih razlogov ne pride v upoštev, na primer delo preko avtorske pogodbe, podjemne pogodbe, študentske napotnice in nekoliko manj znane mandatne pogodbe. S sprejemom letošnje delovne reforme smo dobili še novo obliko dela – občasno ali začasno delo upokojencev.

Za vsako od teh oblik obstajajo različni pogoji kdaj jih je možno skleniti, imajo pa tudi različne davčne in druge posledice. In končno: poleg vseh odplačnih oblik dela moramo poznati tudi prostovoljsko delo, ki ga podrobneje ureja Zakon o prostovoljstvu. Ta določa kdaj nevladna organizacija postane t.i. prostovoljska organizacija, kakšne ugodnosti s tem pridobi in kdaj je s prostovoljcem potrebno skleniti pisni dogovor o prostovoljskem delu.

Kljub temu, da prostovoljec za delo ni plačan, pa lahko nevladno organizacijo še vedno bremenijo stroški obveznih zavarovanj. Po drugi strani je glede na spremembe davčne zakonodaje prostovoljcem možno izplačevati različne oblike povračil stroškov, brez da bi prostovoljec bil v nevarnosti, da bo moral plačati dohodnino.

Ob koncu delavnice boste:
  - razumeli, kdaj je kakšna od pogodb primerna za posamezno delo
  - poznali pasti pri sklepanju pogodb za različne vrste dela
  - poznali davčne in druge finančne posledice sklenitve ali prekinitve posamezne pogodbe
  - vedeli, kako je po novem urejeno pisno in elektronsko obveščanje delavcev in kandidatov za prosta delovna mesta
  - vedeli, kakšni so novi dopustni razlogi za sklepanje pogodbe za določen čas
  - vedli, kateri delavci, zaposleni za določen čas so upravičeni do odpravnine
  - vedeli, kakšni so novi minimalni odpovedni roki
  - vedeli, kaj lahko zahtevate od delavca, ki dela preko avtorske, podjemne ali mandatne pogodbe
  - razumeli, kaj nevladnim organizacijam, ki delajo s prostovoljci nalaga zakon o prostovoljstvu
  - razumeli, zakaj je dobro biti prostovoljska organizacija in zakaj ne
  - kaj je možno prostovoljcu neobdavčeno izplačati in pod kakšnimi pogoji
  - dobili vzorec dogovora o prostovoljskem delu, ki vsebuje vse obvezne elemente po zakonu o prostovoljstvu in ki je usklajen z davčno zakonodajo.

Datum: 7. april 2014, 10:00 – 16:00
Obseg: 6 ur
Št. udeležencev: 12
Kotizacija: 80 EUR + DDV
Prijava: 01 542 14 22, info@cnvos.si. Elektronska prijava je dostopna na dnu strani.

Program


Vsebine delavnice:

1.  Katere so možne oblike dela v nevladnih organizacijah in njihov stroškovni vidik? Med katerimi pogodbami lahko izbiramo glede na vrsto dela?
2.  Sklenitev pogodbe o zaposlitvi s poudarkom na novem zakonu o delovnih razmerjih. Katere so pasti pri sklepanju in prekinitvi pogodbe o zaposlitvi?
3.  Kakšne so finančne posledice sklepanja pogodb o zaposlitvi po novem zakonu o delovnih razmerjih?
4.  Vse o avtorski pogodbi – kdaj se lahko sklene, kakšna je njena nova davčna obravnava in katere so najpogostejše napake pri prenosu avtorskih pravic.
5.  Vse o podjemni pogodbi – kdaj se lahko sklene, koliko nas stane, kakšne so obveznosti podjemnika.
6.  Vse o mandatni pogodbi – kdaj je smiselno, da se sklene, kakšna je njena davčna obravnava in kaj lahko pričakujemo od delavca, ki dela na podlagi mandatne pogodbe.
7.  Vse o prostovoljskem delu – ali lahko vsako društvo, zavod ali ustanova koristi ugodnosti, ki veljajo za prostovoljske organizacije.
8.  Kdaj je potrebno zagotoviti prostovoljcu in koliko nas lahko stane, četudi za svoje delo ni plačan? Ali je potrebno z skleniti pisno pogodbo.
9.  Kaj je prostovoljcu možno izplačati brez davčne obveznosti na podlagi zadnjih sprememb zakona o dohodnini.

Način dela:
Delavnica bo sestavljena iz interaktivnih prezentacij in praktičnih nalog.


Matej Verbajs, vodja pravne službe CNVOS, je strokovnjak s področja nomotehnike in normativne dejavnosti, ki je sodeloval pri pripravi mnogih predlogov predpisov, novel predpisov in zakonskih iniciativah v korist nevladnih organizacij. Med drugim je aktivno sodeloval pri oblikovanju predlogov in amadmajev pri spremembah Zakona o društvih, Zakona o socialnem podjetništvu, Zakona o malem delu, Zakona o negospodarskih javnih službah in številnih drugih. Nevladnim organizacijam že deset let svetuje in jih zastopa na različnih pravnih področjih ter zanje izvaja predavanja in delavnice.


BREZPLAČNA UDELEŽBA
Ponujamo dve brezplačni mesti na delavnici za vse člane CNVOS, ki letno razpolagajo z manj kot 10 000 EUR sredstev. Prijavo na brezplačno mesto, v kateri v največ 200 besedah navedete, zakaj bi bili prav vi upravičeni do brezplačne udeležbe na delavnici, pošljite na naslov info@cnvos.si. Rok prijave na brezplačno mesto je najkasneje teden dni pred pričetkom delavnice.

POJASNILO:
CNVOS si prizadeva za prenos in širjenje temeljnih znanj, pomembnih za uspešno delovanje nevladnih organizacij. Treninge, namenjene pridobivanju poglobljenih znanj, ki jih pri svojem delu potrebujejo profesionalizirane organizacije in njihovi zaposleni, izvajamo brezplačno s pomočjo sredstev Evropskih strukturnih skladov (ESS). Da bi sektorju zagotovili tudi temeljna znanja in s tem zadovoljili celotno paleto potreb nevladnih organizacij, izvajamo tudi plačljive poldnevne in celodnevne delavnice. Vsa tako pridobljena sredstva v celoti namenjamo za izvajanje naših dejavnosti ter za solidarnostno zagotavljanje brezplačnih mest organizacijam, ki na letni ravni razpolagajo z manj kot 10 000 EUR sredstev.

Predavatelji

Matej Verbajs, vodja pravne službe CNVOS, je strokovnjak s področja nomotehnike in normativne dejavnosti, ki je sodeloval pri pripravi mnogih predlogov predpisov, novel predpisov in zakonskih iniciativah v korist nevladnih organizacij.
Več
Ta spletna stran uporablja piškotke. Prikaži podrobnosti
Dovolim piškotke