Izobraževanje

RAČUNOVODSTVO IN DAVKI ZA NVO

Datum izobraževanja:

Torek, 12. 12. 2017,
od 09:00 do 16:00

Lokacija:

CNVOS, Povšetova 37, Ljubljana

Cena:

109,80 € (cena vključuje DDV)

Organizator:

CNVOS

Podatki o organizatorju:

Telefon: 01 542 14 22
Faks: 01 542 14 24
e-mail: info@cnvos.si
Vabimo vas na delavnico, na kateri boste na enostaven način izvedeli vse, kar morate vedeti o finančnem poslovanju društev, zasebnih zavodov in ustanov, kakšne so njihove davčne obveznosti ter katera so osnovna pravila glede vodenja poslovnih knjig in letnih poročil.

TERMIN: 12. december 2017, 09:00 – 16:00
TRAJANJE: 8 ur
ŠTEVILO UDELEŽENCEV: 14
KOTIZACIJA: 90 EUR + DDV
V skladu s splošnimi pogoji je udeležba mogoča le ob predhodnem plačilu kotizacije. Če boste kotizacijo poravnali na dan delavnice, potrdilo o plačilu prinesite s seboj na pričetek usposabljanja.

Zakaj so znanja o letnih poročilih ter finančnem, davčnem in računovodskem vidiku pomembna za delovanje NVO?
Ob množici hitro spreminjajočih se predpisov je za uspešno delo ključnega pomena, da poznamo finančno poslovanje in računovodstvo svoje organizacije. In na tej podlagi tudi načine učinkovitega izpolnjevanja vseh obveznosti glede davkov, financ in različnih evidenc. Zato smo za vas pripravili posebno delavnico s finančnega in računovodskega področja. Vsebina je namenjena celostnemu vodenju in razumevanju računovodstva in financ. Namenjena je tako osebam, ki pripravljajo dokumentacijo za zunanje računovodstvo, kot tudi osebam, ki same vodijo dokumentacijo za svojo organizacijo.

Na delavnici bodo uvodoma na enostaven način prikazane osnove računovodstva za društva, zasebne zavode in ustanove. Spoznali boste, katere knjige in evidence je potrebno imeti, katere nam lahko delo celo olajšajo in kaj vse nam o organizaciji pove letno poročilo. V nadaljevanju boste spoznali ključne davčne in finančne obveznosti ter priporočljive rešitve glede izvajanja pridobitne dejavnosti in izplačevanja različnih osebnih prejemkov (honorarji, potni stroški in podobno).


Program

1. Osnove računovodstva v društvih, zavodih in ustanovah (kot podlaga za celostno razumevanja delovanja organizacije)
 • Katere poslovne knjige in evidence so obvezne? Kako nam kontne kartice lahko pomagajo pri učinkovitejšem vodenju projektov?
 • Kako se naše finančno poslovanje odraža v letnem poročilu? Kaj naše letno poročilo pove donatorju, financerju ali banki o nas?
 • Obveznosti glede oddaje letnega poročila. Katere so najpogostejše napake v letnih poročilih?
 • Sestava letnega poročila na podlagi vaše vsebine dela.
 • Kako urediti odgovornost, če inšpektor ugotovi napake v poslovnih knjigah ali glede oddaje letnega poročila?

2. Izvajanje pridobitne dejavnosti v društvih, zavodih in ustanovah
 • Kako deluje sistem davka od dohodkov pravnih oseb in kdaj se ga plačuje?
 • Kje je meja opravljanja pridobitne dejavnosti?
 • Kaj je razlika med donatorstvom in sponzorstvom v davčnem in računovodskem pogledu?

3. Davek na dodano vrednost
 • Kako deluje sistem davka na dodano vrednost in kdaj se ga plačuje?
 • Katere so možne oprostitve DDV za društva, zavode in ustanove in kaj je potrebno pred tem storiti? Kaj pomeni delno oproščen in delno obdavčen promet?
 • Kdaj je smiselno prostovoljno postati zavezanec za DDV? Katere so najpogostejše napake društev, zavodov in ustanov glede obračunavanja DDV?

4. Blagajniško in gotovinsko poslovanje
 • Novosti, obveznosti in nevarnosti pri blagajniškem in gotovinskem poslovanju.
 • Osnove davčnih blagajn.

5. Izplačila osebnih prejemkov
 • Vrste izplačil osebnih prejemkov in posebnosti pri vsaki od njih.
 • Kaj lahko izplačujemo v gotovini?
 • Kako poteka obveščanje FURS glede izplačil osebnih prejemkov oseb, ki v društvu, zavodu ali ustanovi niso zaposlene?
 • Katera povračila potnih stroškov nam pripadajo s praktičnimi primeri.

Ker bo delo potekalo tudi na primerih, vas prosimo, da s seboj prinesete kalkulatorje.


BREZPLAČNA UDELEŽBA

Ponujamo dve brezplačni mesti na delavnici za vse člane CNVOS, ki letno razpolagajo z manj kot 10 000 EUR sredstev (več o članstvu v CNVOS in pristopno izjavo najdete tukaj). Prijavo na brezplačno mesto pošljite na naslov info@cnvos.si. V njej navedite 1.) opis vaše organizacije, 2.) vaše dosedanje izkušnje na predmetnem področju, 3.) vaša pričakovanja – kaj bi se radi na delavnici naučili ter 4.) v največ 200 besedah tudi, zakaj bi bili prav vi upravičeni do brezplačne udeležbe na delavnici. Pri tem zlasti izpostavite, kako bo znanje iz delavnice koristilo oz. v praksi pomagalo vaši organizaciji. Pri tem bodite čim bolj konkretni, saj bo slednje tudi kriterij izbora v primeru, da bo prijav več kot prostih mest. Rok prijave na brezplačno mesto je najkasneje teden dni pred pričetkom delavnice.

POJASNILO: CNVOS si prizadeva za prenos in širjenje temeljnih znanj, pomembnih za uspešno delovanje nevladnih organizacij. Treninge, namenjene pridobivanju poglobljenih znanj, ki jih pri svojem delu potrebujejo profesionalizirane organizacije in njihovi zaposleni, izvajamo brezplačno s pomočjo sredstev Evropskih strukturnih skladov (ESS). Da bi sektorju zagotovili tudi temeljna znanja in s tem zadovoljili celotno paleto potreb nevladnih organizacij, izvajamo tudi plačljive poldnevne in celodnevne delavnice. Vsa tako pridobljena sredstva v celoti namenjamo za izvajanje naših dejavnosti ter za solidarnostno zagotavljanje brezplačnih mest organizacijam, ki na letni ravni razpolagajo z manj kot 10 000 EUR sredstev.


Predavateljica

Simona Novak je univerzitetna diplomirana ekonomistka, članica upravnega odbora pri Zbornici davčnih svetovalcev Slovenije ter že vrsto let tudi članica Fiskalnega odbora pri Evropski zvezi davčnih svetovalcev. Je avtorica knjig Davčni postopek in Enostavno knjigovodstvo.
Več
Ta spletna stran uporablja piškotke. Prikaži podrobnosti
Dovolim piškotke