24.11.2014

Uvrstitev na seznam upravičencev za 0,5% dohodnineZakon o dohodnini – ZDoh-2
omogoča vsakemu zavezancu za dohodnino, da del svoje dohodnine nameni za splošnokoristne namene (142. člen ZDoh-2). Pri tem lahko takšna sredstva nameni samo tistim organizacijam, ki so uvrščene na poseben seznam, ki ga sprejme vlada.

Uvrstitev na seznam upravičencev za namenitev dela dohodnine je postopek, ki ga izvedejo državni organi sami, in sicer na podlagi evidenc o organizacijah, ki izpolnjuje zakonske pogoje. Drugače povedano, nevladna organizacija ne more sama zaprositi za vpis na seznam upravičencev, temveč to po uradni dolžnosti naredijo ministrstva sama. Da ministrstvo uvrsti posamezno nevladno organizacijo na omenjeni seznam, mora ta izpolnjevati pogoje:
 
  • Da ima z odločbo ministrstva pridobljen poseben status delovanja v javnem interesu. To je npr. status humanitarne ali invalidske organizacije, status društva ali druge organizacije, da deluje v javnem interesu na področju športa, kulture, izobraževanja, socialnega varstva in podobno ali
  • Da zakon določa, da je njihova dejavnost v javnem interesu. Sem sodijo npr. vse splošnokoristne ustanove (za katere 2. člen Zakona o ustanovah – ZU določa, da je njihov namen splošnokoristen), gasilska društva (za katere 2. člen Zakona o gasilstvu - ZGas določa, da je njihova dejavnost v javnem interesu), ribiška društva, ki imajo koncesijo za izvajanje ribiškega upravljanja (za katere 55. člen Zakona o sladkovodnem ribištvu – ZSRib določa, da delujejo v javnem interesu) ali različna druga društva, ki organizirajo enote za opravljanje nalog zaščite in reševanja (prvi in drugi odst. 21 .člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami – ZVNDN) ali
  • Da zakon določa, da je njihova dejavnost dobrodelna. Sem sodijo vse dobrodelne ustanove, za katere Zakon o ustanovah – ZU določa, da je njihov namen dobrodelen (2. člen ZU).

Da bi se tako nevladna organizacija uvrstila na seznam upravičencev do 0,5% dohodnine, sta dve možnosti: ali da poseben zakon izrecno določa, da je njena dejavnost v javnem interesu ali pa, da ji pristojno ministrstvo z odločbo podeli status delovanja v javne interesu. Več o pogojih za pridobitve statusa in kaj konkretno je potrebno narediti, da status v javnem interesu lahko dobimo, najdete tukaj.

Na seznam upravičencev za donacije za tekoče leto se uvrstijo nevladne organizacije, ki izpolnjujejo pogoje na dan 31. 12. prejšnjega leta (prvi odst. 2. člena Uredbe o namenitvi dela dohodnine za donacije). Če bi torej nevladna organizacija pridobila status delovanja v javnem interesu v letu 2015, bi se uvrstila na seznam upravičencev, ki se bo sprejemal v letu 2016 – to bo seznam upravičencev za leto 2016. Po objavi seznama bodo zavezanci za dohodnino lahko že v letu 2016 podali zahteve, da se del njihove dohodnine nameni tej nevladni organizaciji. Če bodo takšno zahtevo podali do 31. 12. 2016, bo nevladna organizacija prva sredstva dobila v letu 2017, ko bo tem zavezancem odmerjena dohodnina za leto 2016.

Zahtevo za namenitev dela dohodnine se odda na posebnem obrazcu ali preko portala eDavki.
Neprofitna pravna pomoč za društva, zavode, ustanove in socialna podjetja. Pomaga vam visoko strokovna, za vprašanja nevladnega sektorja specializirana pravna služba CNVOS. VEČ ...
Nazaj
Ta spletna stran uporablja piškotke. Prikaži podrobnosti
Dovolim piškotke