kaj prinaša novi zakon o nevladnih organizacijah?

Pomladi 2018 bo predvidoma pričel veljati Zakon o nevladnih organizacijah, ki je bil oktobra 2017 že vložen v Državni zbor. Matej Verbajs, član delovne skupine za pripravo zakona, bo udeležencem delavnice predstavil ključne rešitve novega zakona. In sicer, kdo se bo po novem štel za nevladno organizacijo in kdo ne, kaj je v zvezi s tem potrebno napisati v statute ali ustanovitvene akte. Podrobneje bodo predstavljeni tudi novi in prenovljeni pogoji za pridobitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu (ki povsem nadomešča sedanji status društva v javnem interesu) in druge novosti, ki jih zakon prinaša.

 

Delavnico bo vodil

Matej Verbajs, vodja pravne službe CNVOS in aktiven član delovne skupine za pripravo tega Zakona o nevladnih organizacijah.

Telefon: 01 542 14 22

e-mail: info@cnvos.si