število zaposlenih v nvo

Podatkih o zaposlenih v društvih zajemajo tudi podatke o podružnicah društev in o mladinskih svetih, podatki o zavodih pa tudi podatke o verskih skupnostih, ki imajo status humanitarne organizacije. Iz podatkov so izvzeta društva, zavodi in ustanove, ki jih je ustanovila Republika Slovenija, občine ali druga oseba javnega prava.

 

Število zaposlenih v NVO 2009 in 2013 – 2016

oblika / leto 2009 2013 2014 2015 2016
društva, zveze društev    2.881 3.021 3.2215 3.190 3.360
zavodi     2.682 3.515 3.736 3.933 4.158
ustanove     53 78 80 67 51
skupno število   5.616 6.682 7.102 7.264 7.569
Podatki v tabeli so na voljo za zadnje štiri leta in za leto 2009, kot za izhodiščno leto. Celotni podatki za vsa leta od 2009 dalje so objavljeni ločeno v posebni datoteki.

Skupno število zaposlenih v NVO v zadnjih letih kljub gospodarski in ekonomski krizi raste. Število zaposlenih v zadnjih letih raste v vseh NVO, razen v ustanovah, kjer je v 2015 prvič prišlo do zmanjšanja za 16 %, v 2016 pa še za 24%.

 

Deleži zaposlenih znotraj nevladnega sektorja (2016)

 

 
 

Več kot polovica zaposlenih v nevladnih organizacijah je zaposlenih v zavodih, sledijo jim zaposleni v društvih in zaposleni v ustanovah.

 

Stopnja zaposlenosti v društvih, zavodih in ustanovah (2016)

število zaposlenih/oblika število in delež društev število in delež zavodov število in delež ustanov skupaj
0 22.065 (94,87 %) 2.142 (71,64 %) 213 (91,81 %) 24.420 (92,22 %)
1 726 (3,12 %) 401 (13,41 %) 10 (4,31 %) 1.137 (4,29 %)
3 182 (0,78 %) 145 (4,85 %) 1 (0,43 %) 328 (1,24 %)
3 - 5 180 (0,77 %) 148 (4,95 %) 6 (2,59 %) 334 (1,26 %)
6 - 10 59 (0,25 %) 75 (2,51 %) 1 (0,43 %) 135 (0,51 %)
11 - 20 28 (0,12 %) 44 (1,47 %) 1 (0,43 %) 73 (0,28 %)
21 - 50 12 (0,05 %) 25 (0,84 %) 0 (0,00 %) 37 (0,14 %)
> 50 6 (0,03 %) 10 (0,33 %) 0 (0,00 %) 16 (0,06 %)
skupaj 23.258 2.990 232 26.480

Velika večina NVO (kar 92,2 %) nima niti enega zaposlenega, pri čemer je takšnih največ društev (kar 94,9 % vseh društev), najmanj pa zavodov (71,6 % vseh zavodov). Glede na število zaposlenih v organizaciji prednjačijo zavodi, ki tudi sicer zaposlujejo več kot polovico vseh delavcev v sektorju. Vsaj enega zaposlenega ima sicer 5,1 % društev, 28,4 % zavodov in 8,2 % ustanov.

 

Povprečno število zaposlenih v NVO glede na pravno-organizacijsko obliko (2016)

 
 

V povprečju ima vsaka slovenska NVO 0,28 zaposlenega. Povprečje sicer precej niha, če ga pogledamo po pravno organizacijskih oblikah: vsak zavod ima v povprečju 1,39 zaposlenega delavca, ustanova 0,22 zaposlenega, društvo pa zgolj 0,14 zaposlenega.

 

Vir: AJPES