Z izjavo o nezmožnosti opravljanja dela zaposleni delavec nevladni organizaciji kot svojemu delodajalcu poda pojasnila, zakaj dela zaradi višje sile ne more opravljati. S tem nevladna organizacija pridobi dokazilo, da je delavec upravičeno odsoten z dela. 

Med višje sile v času epidemije sodijo predvsem primeri, ko delavec dela ne more opravljati, ker mora zaradi zaprtja šol in vrtcev sam zagotavljati varstvo svojih otrok (ki sicer obiskujejo vrtec ali šolo do vključno petega razreda) ali ker ne more priti na delo zaradi ukinitve javnega prevoza ali zaprtja mej.

Od 14. 7. 2021 je v veljavi Zakon o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije COVID-19 (ZIUPGT), ki določa posebnosti glede takšnih primerov in sicer, delavcu pripada višje nadomestilo plače - 80 % njegove povprečne plače zadnjih treh mesecev, a ne manj kot je minimalna plača.

Ta izjava je namenjena za podajo od 14. 7. 2021.

Če delavec delo lahko opravlja od doma in mu nevladna organizacija takšno delo odredi, višja sila ni podana. Več informacij o odreditvi dela na domu najdete tukaj.

Več o nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile najdete tukaj.

 

Težave pri izpolnjevanju ankete? Pošljite nam sporočilo.