Z izjavo o nezmožnosti opravljanja dela zaposleni delavec nevladni organizaciji kot svojemu delodajalcu poda pojasnila, zakaj dela zaradi višje sile ne more opravljati. S tem nevladna organizacija pridobi dokazilo, da je delavec upravičeno odsoten z dela. 

Med višje sile v času epidemije sodijo predvsem primeri, ko delavec dela ne more opravljati, ker mora zaradi zaprtja šol in vrtcev sam zagotavljati varstvo svojih otrok (ki sicer obiskujejo vrtec ali šolo do vključno četrtega razreda) ali ker ne more priti na delo zaradi ukinitve javnega prevoza ali zaprtja mej.

Od 11. 4. 2020 velja Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo, ki določa posebnosti glede takšnih primerov in sicer, delavcu pripada višje nadomestilo plače - 80 % njegove povprečne plače zadnjih treh mesecev, a ne manj kot je minimalna plača.

Ta izjava je namenjena za podajo 11. 4. 2020 ali po tem. Za izjavo, ki je podana pred tem datumom uporabite izjavo tukaj.

Če delavec delo lahko opravlja od doma in mu nevladna organizacija takšno delo odredi, višja sila ni podana. Več informacij o odreditvi dela na domu najdete tukaj.

Več o nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile najdete tukaj.

 

Težave pri izpolnjevanju ankete? Pošljite nam sporočilo.