Z izjavo o nezmožnosti opravljanja dela zaposleni delavec nevladni organizaciji kot svojemu delodajalcu poda pojasnila, zakaj dela zaradi višje sile ne more opravljati. S tem nevladna organizacija pridobi dokazilo, da je delavec upravičeno odsoten z dela. 

Med višje sile v času epidemije sodijo predvsem primeri, ko delavec dela ne more opravljati, ker mora zaradi zaprtja šol in vrtcev sam zagotavljati varstvo svojih otrok (ki sicer obiskujejo vrtec ali šolo do vključno četrtega razreda) ali ker ne more priti na delo zaradi ukinitve javnega prevoza ali zaprtja mej.

Če delavec delo lahko opravlja od doma in mu nevladna organizacija takšno delo odredi, višja sila ni podana. Več informacij o odreditvi dela na domu najdete tukaj

Ta izjava je namenjena za podajo pred 11. 4. 2020,  to je, pred uveljavitvijo Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo, ki je določil posebnosti glede nezmožnosti opravljanja dela. Če potrebujete izjavo, ki bo podana  11. 4. 2020 ali po tem, uporabite izjavo delavca o nezmožnosti opravljanja dela po 11. 4.

Več o nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile najdete tukaj.

 

Težave pri izpolnjevanju ankete? Pošljite nam sporočilo.