Z odredbo o skrajšanem delovnem času nevladna organizacija, ki zaradi posledic epidemije ne more zagotavljati dela in želi hkrati ohraniti  zaposlitev, zaposlenemu delavcu za polni delovni čas (40 ur tedensko), odredi delo v skrajšanem delovnem času, a najmanj za polovični delovni čas (20 ur tedensko). 

Nevladna organizacija lahko za takšnega delavca na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije COVID-19 dobi delno povrnitev nadomestila plače, če delavcu zagotavlja od 20 do 35 ur dela tedensko. 

Odredba predvideva odreditev skrajšanega delovnega časa takoj naslednji dan po njeni izdaji, traja pa do preklica, a najdlje do 30. 9. 2021.

Odredbe ni mogoče izdati delavcu, ki dela s krajšim delovnim  časom (ne glede na razlog za krajši delovni čas).

Več o odrejanju skrajšanega delovnega časa, obveščanju delavcev in o pogojih za pridobitev subvencij plač (državne pomoči) v tem primeru najdete tukaj.

 

Težave pri izpolnjevanju ankete? Pošljite nam sporočilo.