Z odredbo o čakanju na delo na domu nevladna organizacija, ki zaposlenemu delavcu zaradi epidemije ne more zagotavljati dela in želi hkrati ohraniti njegovo zaposlitev, odredi delavcu, da do nadaljnjega na delo čaka na domu. V času čakanja delavcu pripada nadomestilo plače v višini 80 % povprečne plače zadnjih treh mesecev, a najmanj v višini minimalne plače.

Od 11. 4. 2020 velja Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP), ki določa posebnosti glede odrejanja čakanja, zato je pri odreditev čakanja po tem datumu, potrebno upoštevati njegove posebnosti (da lahko delavec med čakanjem  dela do sedem zaporednih dni, da višina nadomestila ni nižja od minimalne plače).

Od 30.4. 2020 veljajo spremembe omenjenega zakona (ZIUZEOP-A), ki spreminjajo pravice delavca glede dela v času čakanja (da lahko dela katerih koli sedem dni na mesec in ne več sedem zaporednih dni). 

Odredba predvideva odreditev čakanja na domu takoj naslednji dan po njeni izdaji, traja pa do preklica, a najdlje do 31. maja 2020.

Ta odredba je namenjena za izdajo med 11. 4. 2020 in do vključno 30. 4. 2020.

Če izdajate odredbo do 10. 5. 2020 uporabite odredbo tukaj. Če izdajte odredbo 1. 5. 2020 ali kasneje uporabite odredbo tukaj.

Več o odrejanju čakanja na delo na domu najdete tukaj.

 

Težave pri izpolnjevanju ankete? Pošljite nam sporočilo.