Z odredbo o čakanju na delo na domu nevladna organizacija, ki zaposlenemu delavcu zaradi epidemije ne more zagotavljati dela in želi hkrati ohraniti njegovo zaposlitev, odredi delavcu, da do nadaljnjega na delo čaka na domu. V času čakanja delavcu pripada nadomestilo plače v višini 80 % povprečne plače zadnjih treh mesecev, a najmanj v višini minimalne plače.

Od 11. 4. 2020 velja Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo  (ZIUZEOP), ki določa posebnosti glede odrejanja čakanja, zato je pri odreditev čakanja po tem datumu, potrebno upoštevati njegove posebnosti (da lahko delavec med čakanjem  dela do sedem zaporednih dni, da višina nadomestila ni nižja od minimalne plače). Od 1. 5. 2020 veljajo spremembe tega zakona  (ZIUZEOP-A) in sicer se lahko delavcu v času čakanja odredi delo za katerih koli sedem dni v mesecu in ne več nujno zaporedni dni.

Odredba predvideva odreditev čakanja na domu takoj naslednji dan po njeni izdaji, traja pa do preklica, a najdlje do 31. maja 2020.

Ta odredba je namenjena za izdajo 1. 5. 2020 ali po tem. Za izdajo odredbe do 10. 5 uporabite odredbo tukaj. Za izdajo odredbe med 11. 4. in 1.  5. uporabite odredbo tukaj.

Več o odrejanju čakanja na delo na domu najdete tukaj.

 

Težave pri izpolnjevanju ankete? Pošljite nam sporočilo.