Z odredbo o čakanju na delo na domu nevladna organizacija, ki zaposlenemu delavcu zaradi epidemije ne more zagotavljati dela in želi hkrati ohraniti njegovo zaposlitev, odredi delavcu, da do nadaljnjega na delo čaka na domu. V času čakanja delavcu pripada nadomestilo plače v višini 80 % povprečne plače zadnjih treh mesecev.

Od 1. 6. do 30. 6. čakanje na domu ureja Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE) in ne več Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo  (ZIUZEOP)

Odredba predvideva odreditev čakanja na domu takoj naslednji dan po njeni izdaji, traja pa do preklica, a najdlje do 31. decembra 2020.

Ta odredba je namenjena za izdajo med 1. 6. 2020 in 30. 6. 2020. Za izdajo odredbe do 10. 5 uporabite odredbo tukaj. Za izdajo odredbe med 11. 4. in 1.  5. uporabite odredbo tukaj. Za izdajo odredbe med 1. 5. in 31. 5. uporabite odredbo tukaj.

Več o odrejanju čakanja na delo na domu najdete tukaj.

 

Težave pri izpolnjevanju ankete? Pošljite nam sporočilo.