Z odredbo o čakanju na delo na domu nevladna organizacija, ki zaposlenemu delavcu zaradi epidemije ne more zagotavljati dela in želi hkrati ohraniti njegovo zaposlitev, odredi delavcu, da do nadaljnjega na delo čaka na domu. V času čakanja delavcu pripada nadomestilo plače v višini 80 % povprečne plače zadnjih treh mesecev.

Od 1. 10. 2020 čakanje na domu ureja Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic Covid-19 (ZZUOOP) in ne več Zakon o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 (ZIUPDV), veljavnost ukrepov pa je podaljšal Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije Covid-19 (ZIUOPDVE), in sicer do 31. 1. 2020.

Odredba predvideva odreditev čakanja na domu takoj naslednji dan po njeni izdaji, traja pa do preklica, a najdlje do 31. januarja 2021.

Ta odredba je namenjena za izdajo med 1. 10. 2020 in 31. 1. 2021

Več o odrejanju čakanja na delo na domu najdete tukaj.

 

Težave pri izpolnjevanju ankete? Pošljite nam sporočilo.